„Skládkový“ Grand: Sousedé proti jedové hoře. V sále natáčeli reportéři ČT. Kdy rozhodne ministerstvo?

Boj proti hrozícímu rozšíření skládky nebezpečného i komunálního odpadu u Čáslavi až na dvojnásobek vstoupil do další fáze. Šlo o veřejné středeční projednání v Grandu.

Projednání organizovalo 3. 4. 2024 Ministerstvo životního prostředí na základě I. a II. kola připomínek v rámci takzvaného EIA procesu, kam jsme také posílali připomínky, stejně jako další občané a spolky.

II. EIA STOP skládce: Co jsme poslali na ministerstvo životního prostředí? Kdy se chystá veřejné projednání v Čáslavi?

➡ I. EIA Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

A kdy přijde rozhodnutí od ministerstva?
Ministerstvo životního prostředí by do konce května  – na základě veřejného projednání i I. a II. kola připomínek – mělo uveřejnit stanovisko k procesu EIA.

Ministerstvo může vydat odmítavé, nebo souhlasné stanovisko k záměru na rozšíření skládky. Žádost o extrémní zvětšení podává AVE CZ.

I souhlasné stanovisko ministerstva, tzn. souhlas s rozšířením skládky, ale nemusí vůbec znamenat, že se skládka bude zvětšovat. Definitivní rozhodnutí je podle zkušeností z jiných kauz na dlouhé roky sporů. 

Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů

Reportéři ČT natáčeli, co se odehrávalo na veřejném projednání ve středu 3. 4.
Zaplněný velký sál Grandu. Vpředu na podiu šest „předsedajících“ osob, další méně viditelné v druhé řadě. V Grandu byli například zástupci AVE CZ (Zdeněk Bočan, Pavla Ivácková) a za Ministerstvo životního prostředí (Lucie Zákoutská, Kristýna Váchová).

Úvod patřil představení záměru společnosti AVE CZ, která vlastní i provozuje skládku u Čáslavi. Zástupci AVE CZ obhajovali další extrémní rozšíření skládky. Odpůrci rozšíření připomínají, že AVE CZ je nedůvěryhodná, když podle policie dluží Čáslavi za špatnou evidenci odpadu téměř miliardu korun.

Během 5hodinového jednání občané jasně nesouhlasili s dalším nárůstem „jedové hory“. Čáslav sobě dlouhodobě odmítá další rozšiřování skládky. Jde především o zdravotní riziko občanů, požáry skládky, hlukovou zátěž, zápach…

Upozorňovali jsme také na nemoderní likvidaci směsného komunálního odpadu („ukládání odpadu jen na hromadu“) společností AVE CZ. Například v Ostravě i Olomouckém kraji cílí naopak právě na dotřiďování směsného komunálního odpadu, tzn. odpadu z černých popelnic.

Tomáš Ouředník (Čáslav sobě) nesouhlasí s rozšířením skládky : archivní foto

Zazněla i velmi závažná informace, kterou uveřejnili zástupci Zelené Čáslavi: „Studie s názvem EUROHAZCON zjistila 33% nárůst nechromozomálních vrozených vad u obyvatel žijících v okruhu 3 km od 21 studovaných skládek nebezpečného odpadu. Tento závěr potvrdila studie provedená Elliottem, Briggsem a kol. Řada studií odhalila, že existuje vyšší riziko vzniku rakoviny u lidí v blízkosti skládek a zvýšené riziko bylo pozorováno u rakoviny žaludku, jater a intrahepatálních žlučovodů a průdušnice, průdušek, plic, děložního čípku a prostaty.“

17 lékařů žádá větší kontrolu skládky. Proč radnice výzvu neotiskla v dubnových Čáslavských novinách?

Uskupení Čáslav sobě vyhlásilo středeční termín 3. 4. 2024 jako Den boje proti skládce. Ve stejném termínu vloni – 3. 4. 2023 bylo totiž občansky bouřlivé mimořádné zastupitelstvo. A proto jsme toto symbolické datum zvolili pro každoroční připomenutí odporu občanů proti skládce.

Důležitější bylo samozřejmě veřejné středeční projednání v sále Grandu v roce 2024, respektive ještě důležitější budou samotné závěry Ministerstva životního prostředí.

S dvojnásobně velkou skládkou (ne)bude v Čáslavi líp. (Ne)děkujeme 15 zastupitelům: ČSSD, Nezávislí a ANO 2011!

Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů


ANKETA: Přijdete tuto středu 3. 4. v 16:00 (nebo později) do velkého sálu Grandu na klíčové jednání o skládce❓Pořadatelem je ministerstvo životního prostředí

Proč nikdo z 15 koaličních zastupitelů, respektive 7 radních, nemluvil na obhajobu rozšíření skládky?
3. 4. 2023 odsouhlasilo „15 výjimečných“ z 21 čáslavských zastupitelů rozšíření skládky. Současná radnice ČSSD/Nezávislí a ANO 2011 souhlasí. V politické rovině již svou „práci“ vedení města splnilo.

Vedení radnice, co souhlasí s rozšířením skládky, se v Grandu „ukrývalo, zmizelo nebo vůbec nepřišlo“. Nikdo z ČSSD/Nezávislí, ani ANO 2011 nemluvil.

„Nechť občané vidí a slyší,“ prohlásil starosta Strnad 3. 4. 2023 na mimořádném zastupitelstvu, když současné vedení radnice ČSSD+Nezávislí a ANO 2011 proti hlasitě vyjadřující se veřejnosti odmítalo rozšíření skládky.

Odpůrci skládky, i zástupci Čáslav sobě, osobně konfrontovali zastupitele. Za hlasitého pískotu a proti velkému tlaku veřejnosti, ale vedení města – 15 koaličních zastupitelů ČSSD+Nezávislí+ANO 20111 – odhlasovalo na Nové scéně Dusíkova divadla zvetšení skládky.

Teď byl starosta Strnad v Grandu přítomen a občané neviděli a neslyšeli jeho obhajobu. V sále nechyběla ani místostarostka Vaculíková, radní Nezbedová i Žaloudek…

ANKETA: Kdo z 1️⃣5️⃣ zastupitelů – ČSSD+NEZÁVISLÍ a ANO 2011 – byl ve středu 3. 4. 2024 v sálu Grandu na klíčovém jednání o skládce

O veřejném projednání jsme jako první  – 18. března – informovali s tím, že se uskuteční 3. 4. v Grandu. STOP skládce: Kdy bude veřejné projednání v Čáslavi? Co jsme poslali na ministerstvo životního prostředí?

Zvali jsme na něj osobně, přes facebook, SMS i emaily. Na středeční projednání jsme také vytvořili na facebooku událost: Skládka nebezpečného odpadu: veřejné projednání ministerstva ve velkém sálu Grandu v Čáslavi

Pozvánka: Přijďte na klíčové veřejné projednání Ministerstva životního prostředí říct, co si myslíte o záměru skládku ještě více zvětšit. To se uskuteční ve středu 3. 4. 2024 od 16:00 ve společenském sálu čáslavského Grandu. Zveme čáslavské sousedy – jednotlivce i rodiny.“

Velmi důležitého veřejného projednání se zúčastní: předkladatel záměru – zástupci společnost AVE CZ, úředníci z Ministerstva životního prostředí i zástupci města Čáslavi. A především občané, sousedé mají obrovský prostor říci, co si o všem opravdu myslí. 

Video: Závěr mimořádného zastupitelstva 3. 4. 2023

(Ne)souhlas s rozšířením skládky! Nechť občané vidí a slyší, jak vedení města hlasuje proti sousedům


Veřejné projednání podle Frank Bold

Ministerstvo životního prostředí může nařídit, že k záměru provede veřejné projednání. Koná se pouze v případě, že se veřejnost nesouhlasně vyjádří k předložené dokumentaci. Veřejné projednání proběhne do 30 dnů ode dne, kdy se veřejnost mohla vyjádřit k dokumentaci. Informace o místě a čase jednání se můžete dočíst v informačním systému EIA a na úřední desce. Z projednání úřad pořizuje zápis, který následně zveřejní opět v informačním systému EIA.

Do 29. 2. 2024 bylo nutné poslat „podruhé“ připomínky k záměru společnosti AVE CZ.  Jde o takzvaný proces EIA = posuzování vlivů na životní prostředí. Uskupení Čáslav sobě v tom není samo, podporujeme i aktivity Zelené Čáslavi.

„Určitě nesouhlasíme s dalším extrémním rozšířením skládky a hlavně hrozícím záměrem týkající se uskladnění tisíců tun nebezpečného odpadu, i proto jsme zaslali již podruhé na Ministerstvo životního prostředí zhruba 7 stránek připomínek,“ informuje Tomáš Ouředník (Čáslav sobě), Iniciativa STOP NEBEZPEČNÉMU ODPADU a ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY O 12 HEKTARŮ.

Tématu skládky se dlouhodobě věnujeme. Ouředník je také autorem fotografií, které usvědčily v roce 2018 společnost AVE CZ z toho, že ostravské kaly skončily „potichu“ právě na skládce u Čáslavi.

Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů

II. EIA STOP skládce: Co jsme poslali na ministerstvo životního prostředí? Kdy se chystá veřejné projednání v Čáslavi?

I. EIA Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

ČT: Co je šeptem, to je čertem


Související:
Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů

Extrémní zvětšení skládky. Vedení Čáslavi souhlasí. Odpůrci varují. Ministerstvo přijímá připomínky

Starosta Čáslavi Strnad (ne)informuje zastupitele o skládce a kalech!

ČT: Co je šeptem, to je čertem

Jak zastavit další kontroverzní rozšiřování skládky u Čáslavi? Tři dny o ekologii na evangelické faře

S dvojnásobně velkou skládkou (ne)bude v Čáslavi líp. (Ne)děkujeme 15 zastupitelům: ČSSD, Nezávislí a ANO 2011!

„Oslava“ rozhodnutí zastupitelstva o rozšíření skládky. Vznik 2. hory v Čáslavi. Ve čtvrtek u kašny

Občané i jejich děti na posledním místě. Kdo je zástupcem voličů? Kdo hájí jiné zájmy? Co dělá Čáslav sobě?

 Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

ŽIVĚ: Veřejné setkání vedení města a společnosti AVE s občany o rozšíření skládky 19. 1. od 17:00

ŽIVĚ: Veřejné setkání s občany na téma rozšíření skládky 16. 1. od 18:00

Petice: Proti navýšení dopravy v souvislosti s rozšířením skládky

Starosta Málek uzavřel právní smlouvu s vlastním zetěm. Radnice odmítá střet zájmů. Zjištění se vysmívá
Kolik stojí město externí právní služby na skládkovou kauzu?

Tisíce tun ostravských rakovinotvorných kalů na skládce v Čáslavi! AVE je umístí na ploše 2 500 metrů čtverečních

Jak se odprodává skládka u Čáslavi společnosti AVE za 1 000 Kč! Ostravské kaly na skládce

Bochníčková bojuje za 1 100 petentů proti ostravským kalům. Plný sál naštvaných lidí nedostává od starosty Strnada i AVE řadu odpovědí

Český rozhlas: Skládka v Čáslavi vyvolává velké emoce

Starosta s AVE versus Bochníčková s 1 100 obyvateli. Co zastupitelé?

Starosta i AVE přiznali barvu: 13 262 tun odpadu z lagun v Čáslavi!

FOTO: Jak se tajně vozí tisíce tun rakovinotvorných kalů do Čáslavi

Iniciátorka petice s 1 100 podpisy i aktivista chtějí živý přenos

Kde (s)končí 43 000 tun ostravských lagun, pane starosto, senátore, exministře, AVE?

Pane starosto, odstupte! Ostravské kaly jsou v Čáslavi

Čáslav sobě NESOUHLASÍ S DALŠÍM ROZŠIŘOVÁNÍM SKLÁDKY
Vždycky Čáslav zelená, chytrá i čistá:
skládka – komunální odpad – komunální volby 2022

– vždycky nejlepší je odpad, který nevznikne, našim cílem je odpad dlouhodobě minimalizovat

– pokud město může získávat poplatky za ukládání odpadu, je nutné hledat, co nejlepší finanční plnění pro rozpočet města

– Čáslav je účastníkem řízení všech povolení – jak stavebních, tak vodohospodářských, i provozního řádu skládky, kde jsou stanoveny poměry skládkování a rozsah typů odpadů = město může tlačit na změnu poměru skládkování tak, aby skládka sloužila původnímu účelu podle stavebních a vodohospodářských povolení

– město by mělo mít snahu omezit navážení cizích odpadů a nebezpečných odpadů z celé republiky, zejména starých ekologických zátěží – ostravské kaly jsou jen špičkou ledovce

– v roce 2030 by mělo skončit skládkování, již v tuto chvíli je nutné reálně přemýšlet, kam a jakým způsobem bude město Čáslav v budoucnu odvážet komunální i jiný odpad, kraje i další města společně zvažují hromadné řešení, jak nejefektivněji nakládat s odpady

Usnesení Městského zastupitelstva z 3. 4. 2023 o rozšíření skládky
Skládku vlastní a provozuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav

• po roce 2030 bude ukládáno maximálně 37 % N-odpadů z celkového ročního návozu na skládku,

• v EIA navržená úprava odpadů na palivo (PEVO) ve výši 100 000 tun ročně bude z projektu zcela vyřazena,

• recyklace stavebních odpadů v EIA bude snížena na polovinu, to znamená max. 20 000 tun ročně,

• zahájení budování biokoridoru proběhne nejpozději v roce 2025

• maximální kapacita odstranění (ukládání) odpadu na ploše Z19 bez podmínky vybudování západního obchvatu je 500 000 m3 odpadu s podmínkou odklonění dopravy na neveřejnou komunikaci, návoz zbývajících 1 500 000 m3 bude umožněn až po vybudování obchvatu,

• povolování jednotlivých sekcí bude vždy po 500 000 m3 odpadu,

• bude uzavřena dohoda mezi městem Čáslav a spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která nahradí Dohodu o spolupráci z roku 2012, v níž se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zaváže:

• ke garanci ročních plateb v letech 2024 – 2030 ve výši minimálně 30 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

• ke garanci ročních plateb po roce 2030 ve výši minimálně 16 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

• od roku 2024 ke garanci příspěvků na rozvoj Městské nemocnice Čáslav ve výši 5 000 000 Kč ročně,

• od roku 2024 ke garanci 400 000 Kč na podporu sportu a kultury ve městě Čáslav,

• k zajištění on-line monitoringu v režimu 24/7 na vstupu a poskytování pravidelných měsíčních reportů o vlivu na životní prostředí.

zdroj: Usnesení Městského zastupitelstva z 3. 4., které navrhla Rada města Čáslavi: USNESENÍ z 9. zasedání v roce 2023 konaného v mimořádném termínu ve středu 29.3.2023, RM/9/165/2023 Rozšíření kapacity skládky v Čáslavi