Starosta s AVE versus Bochníčková s 1 100 obyvateli. Co zastupitelé?

Bochníčková: Hlinky z ostravských lagun jsou složky rakovinotvorných kalů! MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO 6. 4. 16:00 – Spor o názvosloví rakovinotvorného odpadu z ostravských lagun –

Bochníčková: Hlinky z ostravských lagun jsou složky rakovinotvorných kalů

Na konfrontačním pátečním jednání zastupitelstva města Čáslavi bude jediným a hlavním tématem spor o ukládání nebezpečného odpadu z ostravských lagun na skládku v Čáslavi.  Starosta a senátor Jaromír Strnad (ČSSD) i provozovatel skládky společnost AVE uskladnění nebezpečného odpadu po několikaměsíčním (ne)informování přiznali, ale odvolávají se, že jde “pouze” o tisíce tun odpadu z ostravských lagun, respektive o takzvanou hlinku.

S tím ale důrazně nesouhlasí Lenka Bochníčková, iniciátorka petice proti kalům s pověřením 1 100 obyvatel Čáslavska a Tomáš Ouředník – Žijeme společně v Čáslavi a okolí. Podobný názor má i nezařazený zastupitel Martin Horský (místopředseda spolku Čáslav pro všechny). Mimořádné zastupitelstvo bude pravděpodobně především sporem o názvosloví rakovinotvorného odpadu: je hlinka podmnožinou kalů, nebo to v žádném případě nejsou vůbec kaly?

Mimořádné zastupitelstvo za účasti veřejnosti a médií začíná na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla v pátek 6. 4. už v 16 hodin. Zájem o natáčení na zastupitelstvu projevil redaktor Českého rozhlasu i štáb pořadu Reportéři ČT, veřejnoprávní televize se dlouhodobě věnuje problematice největší ekologické zátěže v Česku, tedy likvidaci takzvaných ostravských lagun (seznam televizních reportáží, videí a souvisejících článků na konci zprávy)

Bochníčková požaduje, aby starosta Strnad odstoupil
Iniciátorka petice Bochníčková žádá starostu a zároveň senátora Strnada, aby složil funkci, protože to slíbil při jednání o podpoře v druhém kole loňských senátních voleb. Tehdy podle Bochníčkové tvrdil, že pokud na skládce skončí jenom kolečko kalů, tak odstoupí. Starosta Čáslavi se následně stal znovu senátorem za Kutnohorsko. Strnad svoje vyjádření i vícekrát také zopakoval veřejně, respektive v médiích, tedy že v Čáslavi kaly neskončí. Pro případné odvolání starosty je potřeba 11 z celkových 21 zastupitelů (seznam zastupitelů na konci zprávy).

Podle nezařazeného zastupitele Martina Horského (Čáslav pro všechny) tentokrát neexistuje žádný časový harmonogram o průběhu jednání zastupitelstva, obvykle bývá zastupitelům pár dnů před vlastním jednáním k dispozici. Půjde zřejmě o zákulisní dohody jednotlivých zástupců stran, jak se k sporné situaci postaví. Nejvíce aktivní v problematice skládky jsou právě nezařazení zastupitelé, tedy členové spolku Čáslav pro všechny, kteří deklarují zájem o řešení problémů veřejně.

Tématu se věnovali i na svých stránkách představitelé strany Nezávislí Čáslav (aktuálně v zastupitelstvu pod hlavičkou SNK-ED). Z jejich vyjadřování na webu a sociálních sítí, ale není zcela jasný jejich postoj k případnému odvolání starosty.  Stanoviska ostatních stran nejsou veřejně viditelná, ale jejich emailové (ne)reakce jsou určitým vodítkem postojů. Samotné jednání je veřejností očekávané, teď už jen záleží na jednotlivých zastupitelích, jak se k problému postaví sami. Jejich jednání může teoreticky rozhodovat o jejich další politické budoucnosti. V říjnu jsou totiž po celém Česku komunální volby, což je zhruba až za půl roku, případně se na to lze dívat pohledem už za šest měsíců.

Starosta přiznal tisíce tun nebezpečného odpadu z ostravských lagun
“Na skládku v Čáslavi bylo od 27.11. 2017 do 2. 3. 2018 přijato celkem 13 262 tun odpadu deklarovaného jako upotřebené filtrační hlinky – označení 19 11 01,” stojí v reakci AVE a starosty Strnada na dotaz nezařazeného zastupitele Vlastislava Málka (Čáslav pro všechny). Podle odborníků lze přitom očekávat i vzhledem k prostředí, ve kterém byly uloženy – laguna R3, obsah řady těžkých aromatických sloučenin, polyaromatických uhlovodíků a ostatních uhlovodíkových sloučenin. Materiál pocházející z ostravských lagun vždy má ve svých bezpečnostních listech ropné uhlovodíkové frakce a obzvláště těžké ropné frakce klasifikovány jako nebezpečné látky R větou „R45: Může vyvolat rakovinu“ a větou „R65: Zdraví škodlivý: může vyvolat poškození plic“ a to bez ohledu na to, jak se nazývá.

Jsou hlinky ostravské kaly?!
Lenka Bochníčková se již dva roky věnuje úsilí, aby rakovinotvorné, toxické a mutagenní kaly (vysoce nebezpečný odpad z ostravských lagun Ostramo) neskončily na skládce firmy AVE odpadové hospodářství s.r.o v Čáslavi, ale je starostou Strnadem nálepkována, že šíří poplašnou zprávu. “Dříve než začne pan starosta a všichni ostatní zainteresovaní křičet, že odpad z ostravských lagun, takzvané hlinky nejsou kaly, je potřeba se podívat na schéma složení ostravských kalů podle takzvaného procesu EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí).

Jak potvrzuje Bochníčková všechny tyto kaly jsou těženy z jednoho prostoru, všechny patří pod zakázku likvidace nadbilančních kalů. Po vytřídění se některé kaly jmenují zavápněné kaly, něco se nazývá separované hlinky, něco jsou kaly ze stykové zóny kalů se zeminou, něco je surový polotuhý kal nebo nadsítný produkt.

Bochníčková: Hlinky z ostravských lagun jsou složky rakovinotvorných kalů (facebook)

“Všechno to jsou ale odpady vysoce nebezpečné, označené jako nadbilanční kaly o celkovém objemu 91 562 tun. Prostě množina kalů. Od samého začátku označovaná za kaly. Podmnožinou jsou všechny ty ostatní názvy,” popisuje Bochníčková, která dodává, že po sečtení jednotlivých položek (podmnožin), které jsou a které nejsou vhodné k energetickému využití, dostanete šílený údaj, že více než 43 000 tun ostravských kalů nelze spálit. Plných 47 procent z celkového objemu!

O likvidaci těchto tisíců tun všichni dosud mlčeli. Odváděli pozornost od skutečných problémů Čáslavi, řešili místo toho „jen“ spalování kalů. To se ostatně Čáslavi ale vůbec nikdy netýkalo. Podle Bochníčkové tak nedávné oznámení AVE, když muselo reagovat na únik informací, které první zveřejnil Český rozhlas Radiožurnál, že se tedy kaly budou pálit ve Vřesové na Sokolovsku vůbec s Čáslaví nesouvisí. To oznámení se týkalo pouze těch energeticky využitelných tisíců tun kalů. „Teď se moje domněnky staly tvrdou realitou, tisíce tun nebezpečného odpadu skutečně (s)končí na skládce v Čáslavi,“ říká Bochníčková.

Monitorování skládky v Čáslavi i v okolí ostravských lagun bylo mozaikou pro odhalení utajeného převozu
Prvotní impulsem a následným monitorováním obou lokalit byl informátor, který upozornil na přepravu nebezpečného odpadu. Jeho odhadovaný příjezd souprav a názvu přepravce už na začátku sledování do sebe zapadal. 
Šlo o několikadenní monitorování pohybu vozidel kolem skládky AVE v Čáslavi i v blízkosti areálu bývalé chemičky Ostramo, kde se odtěžují ropné laguny. Fotografie zveřejnil autor projektu caslav.fenomens.cz – Žijeme společně v Čáslavi Tomáš Ouředník.

„Napočítali jsme podle fotografií i našich společných záznamů 9 souprav (nákladní automobil včetně přívěsu), které se pohybovaly v těchto lokalitách. Podle našich odhadů se jen za 5 pracovních dnů z Ostravy mohlo přepravit po silnici do Čáslavi nejméně 90 kontejnerů s tisíci tunami nebezpečného odpadu. Naše zjištění jsme naznačili rozumným zastupitelům. Původně zpochybňovaná pravost fotografií je s odstupem času už velmi úsměvná, protože se potvrdili naše dohady a to když AVE samo potvrdilo, že se nebezpečný odpad opravdu z Ostravy do Čáslavi vozil. Získali jsme nejen fotografie z Čáslavi a Ostravy, ale udělali jsme si souhrn poznávacích značek,“ dodává Tomáš Ouředník. (přehled všech SPZ 9 monitorovaných vozidel je na konci zprávy). 

Mimořádné zastupitelstvo bez videopřenosu na Youtube
Bochníčková i Ouředník vyzvali v minulých dnech všechny zastupitele včetně starosty, aby se ve veřejném zájmu mimořádné zastupitelstvo vysílalo živě na internetu, žádost poslali i s konkrétní nabídkou od televizní společnosti mimo Čáslav.

„Rádi bychom, aby vedení města ve spolupráci s provozovatelem skládky společností AVE umožnilo široké veřejnosti, 1 100 petentům i dalším lidem z celého Čáslavska, získat informace od zastupitelů, starosty i zástupců společnosti AVE z mimořádného zastupitelstva. Šlo nám, o co největší informační zásah na lidi,” navrhovali v předchozích dnech Bochníčková a Ouředník.

Oba poukazovali na nevhodný termín, což je podle nich starostou Strnadem navržený pátek 6. 4. od 16:00, také upozorňovali na omezenou kapacitu jednacího sálu, jenom petici proti kalům podepsalo 1  100 lidí a další stovky obyvatel Čáslavska to za krátkou dobu ani nemohli stihnout. Ouředník doplňuje, že po zkušenosti při jednání o převodu městské nemocnice někteří lidé stáli i na chodbě před samotným sálem. Chtěli jsem naším konstruktivním návrhem předejít chaosu a zmatku.

Nakonec podle neoficiálních informací z radnice, oba nedostali žádnou přímou reakci z úřadu,  jejich návrh podpořili jen 4 z 21 zastupitelů. Profesionální videopřenos s následným záznamem tedy nakonec nebude pro veřejnost k dispozici. “Pokud bude firma AVE prezentovat nějaké dokumenty, schémata na vysvětlenou, tak to v audio záznamu lidé těžko uvidí, “ říká Tomáš Ouředník o (ne)transparentní informovanosti vedení radnice vůči laické veřejnosti.

A dodává, že by radnice ve spolupráci s provozovatelem skládky firmou AVE měla ve veřejném zájmu v mimořádné situaci přistoupit na tuto formu informování. I v souvislosti s tím, že samotná zakázka na likvidaci všech nadbilačních kalů dosahuje téměř půl miliardy korun. A oba také zdůrazňují, že jde o zdraví celého Čáslavska, samotná Čáslav má 10 obyvatel. A v této souvislosti by „ubohé“ finanční náklady cca 12 tisíc korun bez DPH za profesionální přenos i se záznamem neměly hrát při rozhodování vůbec žádnou roli.

Zájem obyvatel Čáslavska předčil očekávání
Tomáš Ouředník a Lenka Bochníčková stojí za informačním videem o skládce a apelem na živé vysílání. Video, které zveřejnili na facebooku před pár dny, respektive během 2. 4. si dosud přehrálo už více než 1 800 uživatelů této sociální sítě  To podle nich i potvrzuje, že obyvatelé o téma mají zájem a vyhovuje jim způsob komunikace přes sociální sítě. (odkaz na video je na konci zprávy).

„Pro srovnání 1 100 obyvatel Čáslavska podepsalo petici proti kalům, starostu Jaromíra Strnada volilo v roce 2014 v komunálních volbách 1 533 voličů,“ přibližuje Bochníčková. „V tuto chvíli si netroufáme odhadnout, v jakém počtu lidé nakonec dorazí,“ říkají Ouředník i Bochníčková. Návrh na živý internetový přenos kvůli kapacitě jednacího sálu i nevhodnému termínu pro obyvatele Čáslavska zůstal nevyslyšený!

Iniciátorka petice proti kalům v Čáslavi Lenka Bochníčková dlouhodobě kritizuje nestandardní (ne)informační přístup čáslavské radnice a majitele skládky AVE. „Kdyby AVE zveřejnilo zprávu, že kaly se budou, či vozí tam a tam, nebylo by se o čem dohadovat. Jen mlčí a mlží. Přitom je jasné, že takové kšefty jsou hodně dlouho dopředu připravované. A názory lidí jim jen překáží,” popisovala Bochníčková zkušenosti s vedením radnice a firmou AVE. 

Starosta má informační monopol za podpory AVE, občané nemají informace ani varovný systém
Na únorovém zastupitelstvu města Čáslav se obyvatel města Tomáš Ouředník dotazoval starosty Jaromíra Strnada  (ČSSD) na ostravské kaly. „Bylo mi tvrzeno starostou, že se v žádném případě na skládku kaly nevozí a vozit nebudou.

Podle Ouředníka ale prohlásil, že má jen ústní dohodu s mluvčím AVE CZ. Tehdy dokonce na zastupitelstvu starosta tvrdil, že AVE už rozhodlo, kam se bude nebezpečný odpad z Ostravy vozit, ale že to nemůže říct kvůli obchodnímu tajemství. Tomáš Ouředník zdůraznil, že v Čáslavi neexistuje žádný varovný systém v případě požáru skládky.

„V minulosti už skládka několikrát hořela a lidé neměli okamžitou zprávu o hořícím nebezpečí, poznali to jen podle velkého zápachu, který se šířil od skládky, která je zhruba jen 500 metrů od města,“ prohlašuje Ouředník. Podle něj, když už teď je jasné, že vysoce nebezpečné látky z ostravských lagun jsou uloženy na čáslavské skládce, tak to už je opravdu velmi závažné ohrožení desetitisícového města rakovinotvornými výpary. Jak doplňuje měl by začít fungovat SMS varovný systém, pravidelně by se měla začít měřit kvalita vzduchu v okolí skládky, případně kvalita podzemních vod. A hlavně by všichni obyvatelé měli mít tyto informace rychle, srozumitelně a kdykoliv k dispozici. 

Ostravské laguny a vítěz tendru na likvidaci 91 tisíc tun kalů společnost AVE
Likvidaci největší ekologické zátěže v Česku vyhrála společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která by odstraněním zhruba 91 tisíc tun kalů měla vydělat téměř půl miliardy korun. Rakovinotvorné a zapáchající ropné látky jsou v areálu dnešních lagun Ostramo už od konce 19. století. Jde o odpady z rafinérské výroby a také později k nim přibyly odpady z použitých mazacích olejů. Po ukončení činnosti chemičky Ostramo odpovědnost za tuto obrovskou ekologickou zátěž převzal stát.

Tiskové prohlášení pro média, zastupitele i laickou veřejnost – 5. 4. 2018, Čáslav
autor: Tomáš Ouředník – Žijeme společně v Čáslavi a okolí – caslav.fenomens.cz
poznámka: důležité informace k tématu naleznete ještě pod kontakty


kontakt:

Mgr. Tomáš Ouředník
www.tomasourednik.cz
tomas@tomasourednik.cz
+420 730 666 555

Lenka Bochníčková
iniciátorka petice proti kalům
s pověřením 1 100 obyvatel Čáslavska
lenkabochnickova@seznam.cz
vrdy-spzv.webnode.cz
lenkabochnickova.webnode.cz
+420 731 527 855

kontakty na všechny zastupitele i starostuhttp://www.meucaslav.cz/obcan/samosprava/

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VIDEA k tiskovému prohlášení

Nechceme ostravské kaly na skládce v Čáslavi!
od 2. 4. si video dosud jen na facebooku přehrálo už více než 1 800 uživatelů
https://www.facebook.com/caslav.fenomens.cz/videos/2073928859556055/

Záznam z únorového zastupitelstva města Čáslav, dotaz obyvatele Tomáše Ouředníka na ostravské kaly
https://www.facebook.com/caslav.fenomens.cz/videos/2145319725696600/

Další informace k tématu
Tiskové zprávy na oficiálním webu Jaromíra Strnada: http://jaromirstrnad.cz/aktuality/

Webové stránky Nezávislí Čáslav: https://www.nezavisli-caslav.cz/aktuality/

Zprávy z radnice města Čáslav: http://www.meucaslav.cz/obcan/

Tisková zpráva z 12. ledna 2016: Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě. Se státním podnikem Diamo již uzavřela smlouvu a do tří let by tak měla ze znečištěných lagun odtěžit přes 91 tisíc tun kalů. http://www.ave.cz/cs/media/tiskove-zpravy/ave-cz-odstrani-kaly-z-ropnych-lagun-v-ostrave

další tiskové zprávy AVE na http://www.ave.cz/cs/media/tiskove-zpravy

Toxický materiál z Ostravy spálí těžařská firma ve Vřesové na Sokolovsku. Obyvatelé nic netuší
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/toxicky-material-z-ostravy-ma-firma-spalit-ve-vresove-na-sokolovsku_1803130800_dp

Vyjádření k mimořádnému zastupitelstvu o uložení odpadu z ostravských lagun
http://www.caslavprovsechny.cz/2018/04/vyjadreni-k-mimoradnemu-zastupitelstvu.html

Zodpovězené dotazy od starosty Strnada týkající se nebezpečné skládky http://www.caslavprovsechny.cz/2018/04/zodpovezene-dotazy.html

Na mimořádném zastupitelstvu města Čáslavi budu zastupovat 1100 petentů petice proti navážení ostravských kalů na čáslavskou skládku
https://vrdy-spzv.webnode.cz/news/na-mimoradnem-zastupitelstvu-mesta-caslavi-budu-zastupovat-1100-petentu-petice-proti-navazeni-ostravskych-kalu-na-caslavskou-skladku/

Kaly a zase kaly. Z Ostravy do Čáslavi. Aneb takový malý výlet do jedné databáze
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lenka-Bochnickova-109651/clanek/Kaly-a-zase-kaly-Z-Ostravy-do-Caslavi-Aneb-takovy-maly-vylet-do-jedne-databaze-72194

Bochníčková: Pane starosto, odstupte! Ostravské kaly jsou v Čáslavi
https://caslav.fenomens.cz/pane-starosto-strnade-odstupte-ostravske-kaly-jsou-v-caslavi-tvrdi-bohnickova/

Starosta i AVE přiznali barvu: 13 262 tun odpadu z lagun v Čáslavi!
https://caslav.fenomens.cz/starosta-i-ave-priznali-barvu-13-262-tun-odpadu-z-lagun-v-caslavi/

FOTO: Když se tajně vozí tisíce tun rakovinotvorných kalů z Ostravy do Čáslavi! https://tomasourednik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=657083

Iniciátorka petice s 1 100 podpisy i aktivista chtějí živý přenos pro veřejnost
https://tomasourednik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=656201

Kde (s)končí 43 000 tun ostravských lagun, pane starosto, senátore, exministře, AVE? https://tomasourednik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=655159

další informace ze zpravodajských webu i blogů zde
Kauzy s ostravskými kaly https://caslav.fenomens.cz/kauzy-s-ostravskymi-kaly/


TELEVIZNÍ REPORTÁŽE k tématu

Česká televize – pořad Reportéři ČT – Litvínovské kalení (od 10 minuty o ukládání kalů na skládce v Čáslavi)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/216452801240014/video/466040

Televize Seznam – Vlny nesnesitelného zápachu. Likvidaci největšího českého ekologického problému nesou lidé v okolí těžce
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vlny-nesnesitelneho-zapachu-likvidaci-nejvetsiho-ceskeho-ekologickeho-problemu-nesou-lide-v-okoli-tezce-43994

Česká televize – pořad Nedej se – Zakaleno
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410030-zakaleno/

Česká televize – pořad Nedej se – Simsalabim kaly odstraním
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410007-simsalabim-kaly-odstranim/

Česká televize – pořad Nedej se – Ostravské laguny
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/213562248420002-ostravske-laguny/

SPZ monitorovaných aut
auto volvo (modré) 5E4 8731 + přívěs 4E0 0774
auto volvo (modré) 5E2 2318 + přívěs 3E8 5439
auto tatra (modré) 5E4 8740 + přívěs 5E6 1304
auto daf (modré) 2E9 5635 + přívěs 2E8 5470
auto daf 5E4 8730 + přívěs 4ED 0768
auto volvo (žluté) 3SV 2451 + přívěs 4ED 0773
auto volvo (modré) 5E2 2314 + přívěs CR 89 99
auto volvo (modré) 5E2 2317 + přívěs 3E0 9210
auto scania (modré) 2E6 8861 + přívěs 2E5 1153

složení zastupitelstva města Čáslavi
21 zastupitelů (k případnému hlasování o odvolání starosty je zapotřebí 11 zastupitelů)

8 zastupitelů za ČSSD  – Jaromír Strnad (starosta), Daniel Mikš (místostarosta), Jiří Havlíček (exministr průmyslu a obchodu), Martin Novák, Jan Spáčil, Jaroslav Vostrovský,  Libor Šindelář, Bohumila Chalupová

3 zastupitelé za ANO  – Markéta Čapková, Tomáš Hasík, Drahomír Blažej

3 zastupitelé za SNK-ED (Nezávislí Čáslav) – Jiří Žaloudek, Julie Provazníková, Filip Jerie

3 nezařazení zastupitelé (členové spolku Čáslav pro všechny) – Martin Horský,  Vlastislav Málek, Jiří Honzíček

2 zastupitelé za KSČM – Jitka Polmanová, Vladimír Havlíček

1 zastupitel za ODS – Miroslav Richter

1 zastupitelka za Šance pro rodinu (KDU-ČSL) – Michaela Mandáková

kontakty na všechny zastupitele i starostuhttp://www.meucaslav.cz/obcan/samosprava/