Příběh Čáslav sobě

Náš příběh

Čáslav sobě je iniciativa občanů, kterým záleží na kvalitě života ve městě. Na webu se snažíme také soustředit všechny podstatné informace pro Čáslavačky a Čáslaváky na jedné adrese. Informace jsou alfou a omegou dnešního hektického světa. Snažíme se občany informovat, vzdělávat. Pomáháme tak vytvářet lepší občanskou společnost v Čáslavi.

Kvalitně Informovaný občan se i lépe zapojí do rozhodování. Pokud člověk neustále něco hledá, ztrácí zbytečně čas. Rozhodli jsme se život ulehčovat. Každý z nás hledá doktora v Čáslavi. Řeší na koho se má obrátit na úřadě. Jaké organizace ve městě existují, jaké spolky se angažují. Jaké firmy hledají zaměstnance.

Čáslav sobě je i prostorem, který umožňuje zveřejnit názory občanů na život v Čáslavi. Podporujeme občanskou společnost. Může jít o Váš komentář, názor, připomínku. Piště nám na email: vzdycky@caslavsobe.cz. Další kontakty zde.

Proč to děláme? Občané si zaslouží respekt, pravdivé informace i kvalitní služby

Občané chtějí fungující město a s tím související služby. Významným faktorem je také kvalita komunikace občan versus vedení města (starosta, místostarosta, zastupitelé, zaměstnanci úřadu). Je velmi důležité naslouchání, přemýšlení, vize, zkušenosti z různých oborů. Nechceme zbytečně ztrácet čas experimentováním v řízení města. Chceme, aby se více využívalo odzkoušených a fungujících projektů z jiných měst. Nevymýšlejme za každou cenu vlastní klikatou cestu. Mělo by jít o rozumné plánovaní postavené na datech, statistikách, historických čáslavských souvislostech. Je velmi důležité naslouchání, přemýšlení, vize i zkušenosti z různých oborů. Snažíme se měnit město k lepšímu. Snažíme pomáhat občanům. Ideálem je zapojit občany do skutečného rozhodování. Věříme, že názor každého občana je důležitý.

Komunální volby 2022

Historicky první účast ve volbách v Čáslavi. Čáslav sobě získalo slušných 3,04 %, respektive 2 244 hlasů občanů. Vysněná 5 % hranice nebyla překročena. V roce 2022 jsme tak nezískali žádného zastupitele. Chtěli jsme být třetí alternativou po ČSSD a Čáslav pro všechny.

Jednoduché by bylo odejít a nechat být, ale Tomáš Ouředník se snaží veřejným vystupováním a komentáři popisovat, jak se věci mají. Pro budoucnost a rozvoj města je klíčová městská nemocnice s jedinou porodnicí na Kutnohorsku. Je pro nás důležitý i veřejný prostor, kvalitní vzdělání, dostupné bydlení. Usilujeme o ještě větší zapojení spolků a občanů do rozhodování. Chceme, aby se kvalita života občanů, respektive rodin i jednotlivců, ve městě zlepšovala. Podstatný je pro nás také vztah k životnímu prostředí. Rozhodovat o dalším rozvoji města by se mělo promyšleně s vizí několika let, bez osobních výhod a střetu zájmu. Vše souvisí s fungováním Městského úřadu Čáslav, jednotlivých odborů, ale především s vedením města – starosta, místostarosta i radní města.

Otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel?

V Čáslavi je Tomáš Ouředník členem: Pracovní skupiny Otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel. A i z (ne)dokonalého (ne)fungování tohoto poradního orgánu Rady města Čáslavi. Účast a především potenciál na zlepšení v pracovní skupině OIZO je vyčerpán.

Co se stalo s nadějí pro občany?

Původně Tomáš Ouředník spolku Čáslav pro všechny důvěřoval, ale po pár letech je jasné, že původně prezentovaná otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel do života v Čáslavi se zcela nenaplnila. Je to závislé na mnoha důvodech, které vycházejí z osobnostních rysů jednotlivých představitelů Čáslav pro všechny, jejich původní politické historie v barvách ČSSD, tak i jejich diskutabilní podnikatelská minulost. Výsledkem je také zkostnatělost a neschopnost racionálně rozhodovat v důležitých věcech.

Komunální volby 2018

V komunálních volbách se v Čáslavi v roce 2018 dostalo do vedení města Čáslav pro všechny se třemi bývalými zastupiteli za ČSSD (JUDr. Vlastislav Málek, Martin Horský, Jiří Honzíček). Po mnoha letech skončila ČSSD vedená Ing. Jaromírem Strnadem v opozici. Čáslav pro všechny byla do roku 2022 v koalici s ODS i KDU-ČSL (Šance pro rodinu).

Začalo to již v únoru 2018

Iniciátorem Čáslav sobě je Tomáš Ouředník. V únoru 2018 vystoupil na městském zastupitelstvu. Tehdy se zeptal na ostravské kaly a jejich uskladnění na skládce u města tehdejšího starosty a senátora Jaromíra Strnada (ČSSD). Tomáš Ouředník byl zaražen laxním přístupem vedení města i ostatních zastupitelů.

Máme rádi Čáslav

Informujeme

Navrhujeme

Pomáháme

Podporujeme

Vzděláváme

Upozorňujeme

Vytváříme

Zapojujeme se

Jsme aktivní

Diskutujeme

Setkáváme se

Inspirujeme se

Zajímáme se

Komentujeme