Skládka | Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů

INICIATIVA
JAK PODPOŘIT INICIATIVU
JAK SE ROZŠIŘUJE SKLÁDKA
PŘÍSPĚVKY O SKLÁDCE
MĚSÍČNÍK O SKLÁDCE
EIA: CO JE TENTO DOKUMENT
SMLOUVA 2023 S AVE
MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO
PETICE PROTI SKLÁDCE 
JAK MINIMALIZOVAT ODPAD
POPLATKY ZA POPELNICE 
JAK SE TAJNĚ VOZÍ KALY DO ČÁSLAVI
KONTAKT

Cílem INICIATIVY – Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů – je snaha zastavit záměr AVE CZ rozšířit skládku u Čáslavi o dalších 12 hektarů. Nutné je informovat občany v souvislostech. Všechny podstatné údaje budeme soustřeďovat právě na této adrese caslavsobe.cz/skladka

🆘Pojďme STOPnout nebezpečnou skládku‼️ Ve středu 3. 4. od 16:00, velký sál Grandu. Vždycky je to na nás❣️
Veřejné projednání – událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/1108992207079318/

Zveme čáslavské sousedy – jednotlivce i rodiny.“ Velmi důležitého setkání se zúčastní: předkladatel záměru – společnost AVE CZ, úředníci z Ministerstva životního prostředí a aktivní občané.

Aktuálně je řešena problematika dokumentace EIA, kterou se snaží AVE CZ zvětšit skládku o 12 hektarů a otevřít cestu k uskladnění nebezpečného odpadu z celé republiky, včetně popílku ze spaloven.

Připomínky a námitky proti záměru jsme na Ministerstvo životního prostředí poslali datovou schránkou 29. 2. 2024. Jak podpořit naši iniciativu?

II. EIA STOP skládce: Co jsme poslali na ministerstvo životního prostředí? Kdy se chystá veřejné projednání v Čáslavi?
I. EIA Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

Čáslaváci opravdu nepotřebují skládku nebezpečného odpadu, kterou chce AVE rozšířit o 12 hektarů a provozovat ji i po roce 2030, kdy skončí skládkování komunálního odpadu!

„Upozorňujeme, že již současné zatížení lokality u Čáslavi nejen tuhým komunálním odpadem, ale i značnými objemy nebezpečných a zvlášť nebezpečných odpadů z mnoha lokalit republiky průmyslových odpadů a odpadů starých ekologických zátěží obrovského objemu, včetně odpadů typu chlorovaných uhlovodíků, kyanidů, těžkých kovů je již teď pro Čáslav velmi závažné. V zájmu občanů města již další takové zatěžování lokality není přípustné.“

Téma skládky se medializovalo aférou ostravských kalů. Následovala snaha vedení města o doplatek téměř miliardy korun za poplatky právě od AVE CZ. Komu není lhostejný osud Čáslavi. Děkujeme za případné připomínky. KONTAKT

Podporujeme aktivity Zelené Čáslavi v souvislosti s dalším nesmyslným rozšiřováním skládky.

Zvětšit skládku? Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů

video i na facebooku Čáslav sobě

JAK LZE ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY JEŠTĚ ZABRÁNIT?

Veřejné projednání ve středu 3. 4. od 16:00, velký sál Grandu

V běhu je aktuálně EIA neboli posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
K procesu EIA se mohl každý občan, spolky vyjadřovat do 29. 2. 2024.

PROČ ANO?

Čáslaváci nepotřebují NOVOU skládku nebezpečného odpadu
Nechceme, aby se již teď obrovská skládka rozrostla o dalších 12 hektarů

KDO?

AVE CZ žádá o rozšíření skládky o 12 hektarů
a o ukládání tisíců tun nebezpečného odpadu
na další desítky let,
i po ukončení skládkování komunálního odpadu

KDO?

Koalice ČSSD a Nezávislí+ANO 2011 souhlasí s rozšířením skládky

JINÉ ŘEŠENÍ?

Opravdu neexistuje jiné řešení? Opravdu je nutné akceptovat záměr AVE CZ?