EIA: posuzování vlivů na životní prostředí

INICIATIVA
JAK PODPOŘIT INICIATIVU
JAK SE ROZŠIŘUJE SKLÁDKA
PŘÍSPĚVKY O SKLÁDCE
MĚSÍČNÍK O SKLÁDCE
EIA: CO JE TENTO DOKUMENT
SMLOUVA 2023 S AVE
MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO
PETICE PROTI SKLÁDCE 
JAK MINIMALIZOVAT ODPAD
POPLATKY ZA POPELNICE 
JAK SE TAJNĚ VOZÍ KALY DO ČÁSLAVI
KONTAKT

EIA 2024 – skládka Čáslav 2024

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1264

CO?

Proces EIA je posuzování vlivů na životní prostředí.
V Česku je upraven zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie.
Nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity.

Frank Bold: Co je to EIA?

KDO?

Vyhodnocování procesu EIA řeší Ministerstvo životního prostředí.

PROČ?

Smyslem procesu EIA je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí.