Organizace, které pomáhají

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úřední hodiny:
pondělí: 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.
středa: 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod
čtvrtek: 08:00 – 11:00 hod.

Městský úřad Čáslav
Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
více ZDE

OSPOD je orgán sociálně-právní ochrany dětí, tzv. „sociálka“

*Pracovníky OSPOD lze kontaktovat
i v neúřední hodiny osobně či telefonicky.

*Pracovníci OSPOD vykonávají „pohotovostní služby“, kdy jsou dostupní 24h denně. Jsou v kontaktu s Policií ČR a Městskou policií Čáslav a v případě potřeby jsou k dispozici.

Rodinné centrum Kopretina
Kostelní nám. 186, 286 01 Čáslav
tel. 327 323 327, 733 741 171
e-mail: terezie.ticha@kh.hk.caritas.cz

Programy pro rodiče s dětmi – více ZDE
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – více ZDE

Diakonie
Českobratrské církve evangelické

Během totalitních režimů byla činnost organizací přerušena a v Čáslavi byla obnovena až v roce 1991, kdy v budově bývalého učitelského ústavu vznikla Diakonie ČCE – středisko Marta.
Středisko se od začátku věnovalo pomoci dětem s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 1993 vznikla jako součást střediska speciální mateřská, zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami. Ve středisku mimo školu fungoval také denní stacionář a keramická dílna. V souvislosti se změnou legislativy došlo v roce 2003 k rozdělení organizace na Diakonii ČCE – středisko v Čáslavi a Základní školu speciální a praktickou Diakonie ČCE Čáslav.
V rekonstruovaném poschodí budovy byl vybudován týdenní stacionář, později přibyly i další služby – sociálně terapeutické dílny, občanská poradna nebo pro veřejnost sloužící bezbariérová zahrada.

více ZDE

Centrum Domek
Jana Karafiáta 199,286 01 Čáslav
tel. 731 598 983
e-mail: radmila.fedora@kh.hk.caritas.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – předškolní klub – více ZDE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 15 let – více ZDE

Pomoc v nouzi Čáslav a okolí
Cílem facebookové stránky je pomáhat lidem který se ocitli v nouzi se zaměřením na město Čáslav a okolí.
ZDE facebooková stránka