Jak minimalizovat odpad

INICIATIVA
JAK PODPOŘIT INICIATIVU
JAK SE ROZŠIŘUJE SKLÁDKA
PŘÍSPĚVKY O SKLÁDCE
MĚSÍČNÍK O SKLÁDCE
EIA: CO JE TENTO DOKUMENT
SMLOUVA 2023 S AVE
MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO
PETICE PROTI SKLÁDCE 
JAK MINIMALIZOVAT ODPAD
POPLATKY ZA POPELNICE 
JAK SE TAJNĚ VOZÍ KALY DO ČÁSLAVI
KONTAKT

Sběrný dvůr, sběrné místo

Nábytková banka

Nábytková banka plní sociální a ekologickou funkci a naplňuje koncept cirkulární ekonomiky. Dává druhou šanci nábytku, prodlužuje tím jeho životnost a je tak jedním z nástrojů řešení předcházení vzniku odpadu.

Nábytková banka Praha poskytuje nábytek a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám jako jsou samoživitelky, rodiny s dětmi, senioři, lidé se zdravotním znevýhodněním nebo lidé bez domova.

ReUse centrum

ReUse centrum je místo, kam můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z vaší domácnosti, které byste jinak vyhodili. Takto je můžete snadno darovat, aby posloužili ještě někomu jinému. Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak darovat nepotřebné funkční věci dál.

Cirkulární ekonomika

Oběhové hospodářství (cirkulární ekonomika) si klade za cíl udržet hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů tak dlouho v ekonomickém cyklu, jak je to jen možné, a vrátit je do výrobního cyklu na konci jejich životnosti, přičemž se minimalizuje tvorba odpadu.

Gastro odpady

Gastro odpad je biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Odpad nekončí na skládce, ale je využíván ke kompostování. Výstupním produktem může být kompost vhodný pro rekultivaci půdy anebo bioplyn, který je dále zpracován na výrobu elektřiny či tepla.

Každá stravovna musí počítat s odstraňováním nedojedených zbytků jídel. Kosti a nedojedené porce tvoří většinu gastroodpadu vzniklého v restauracích. Kosti jsou typickou ukázkou gastroodpadu, který vzniká i v domácnostech.

Biodpady

Jako rostlinný bioodpad označujeme například větve, trávu, listí, ale i zbytky ovoce a zeleniny. Jedná se o objemnou a těžkou složku. Jeho odkloněním ze směsného odpadu lze ušetřit náklady za svoz a likvidaci a zároveň využít cenné látky, které biologicky rozložitelný odpad obsahuje.

Omezit spotřebu jednorázových plastů

Vyvarovat se plastovým sáčkům. Používat látkové
Nosit oběd ve vlastní krabičce, v jídlo nosičích
Zbytečně nepít z plastového brčka
Nepoužívat jednorázové nákupní tašky
Nosit si vlastní hrnek na kafe, příbory
Pít z vlastní vymývatelné nerezové, skleněné láhve
Používat skleněné dózy