Jak se rozšiřuje skládka

INICIATIVA
JAK PODPOŘIT INICIATIVU
JAK SE ROZŠIŘUJE SKLÁDKA
PŘÍSPĚVKY O SKLÁDCE
MĚSÍČNÍK O SKLÁDCE
EIA: CO JE TENTO DOKUMENT
SMLOUVA 2023 S AVE
MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO
PETICE PROTI SKLÁDCE 
JAK MINIMALIZOVAT ODPAD
POPLATKY ZA POPELNICE 
JAK SE TAJNĚ VOZÍ KALY DO ČÁSLAVI
KONTAKT

Původně městská skládka byla v minulosti prodána. Postupem let se stala „odkladištěm odpadu“ pro velkou část republiky. Komunální odpad na skládku vozí podle AVE více než 100 obcí a měst z okolí. Odpad zde také ukládá i přes 200 firem a živnostníků, včetně nebezpečného odpadu.

20. 4. 1994 – se rozhodlo, jak skládka vznikne

31. 1. 1995 – zahájení výstavby městské skládky

1995 – zahájení provozu skládky

1998 – rozšíření skládky – II. etapa

1999 – nájemní smlouva – předkupní právo na odprodej skládky

2000 – skládku začíná provozovat AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

2004 – rozšíření skládky – III. etapa

2008 – rozšíření skládky – IV. etapa

2010 – rozšíření skládky a přeměna řízené skládky na Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav

2012 – odprodej skládky – majitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

2023 – záměr na rozšíření skládky – vybudování nových etap V. a VI.