Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

Nesouhlasíme se záměrem společnosti AVE CZ, která chce rozšířit skladku u Čáslavi o téměř 12 hektarů, i proto jsme poslali na Ministerstvo životního prostředí naše námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA…

Vše o rozšiřování kontroverzní skládky u Čáslavi
v měsíčníku FENOMENS.CZ Více na straně 1, 3, 4, 5, 6, 7


Ing. Lucie Eichlerová

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy
Vršovická 65
100 10 Praha 10

datová schránka: 9gsaax4

Věc: Námitky proti posudku k zjišťovacímu řízení záměru „Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., jejíž zpracování zajistil oznamovatel (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.)
Č. j.: MZP/2022/500/3060, Sp. zn.: ZN/MZP/2022/500/324

23. 1. 2023, Čáslav


Vážená paní inženýrko,

posíláme námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA záměru na rozšíření skládky u Čáslavi.

Uvedený posudek nebere v úvahu zájmy občanů Čáslavi ani okolních obcí. Nesouhlasíme, aby došlo k dalšímu rozšíření skládky o neskutečných 12 hektarů = rozšíření kapacity tělesa skládky o 2 000 000 m3, protože již teď je kapacita skládky podle AVE plánována na 3 365 000 m3 a maximální kóta po rekultivaci bude 262 metrů n.m.Kapacita skládky je podle Odboru životního prostředí Městského úřadu Čáslav pro komunální odpad na 8 až 10 let… „může být využíváno posledního schváleného složiště s dostupným objemem 1 000 000 m³, tedy kvalifikovaným odhadem cca 2 000 000 t. Takový objem představuje dle současného objemu návozu kapacitu na 8-10 let.“

 V roce 2030 by mělo skončit skládkování, již v tuto chvíli je nutné reálně přemýšlet, kam a jakým způsobem bude město Čáslav v budoucnu odvážet komunální i jiný odpad. Kraje i další města společně zvažují hromadné řešení, jak nejefektivněji nakládat s odpady.Nesouhlasíme, stejně jako 1 300 občanů s obrovskou dopravní zátěží, která hrozí. Petici proti zvýšené dopravní zátěži podepsalo za pouhých 5 pracovních dnů právě 1 300 občanů. AVE má totiž v záměru celkový příjem odpadů na úrovni do 522 tis. tun za rok. Aktuálně je již celkový příjem odpadů na úrovni neskutečných 350 tis. tun ročně. 

Nesouhlasíme ani s nepromyšlenou výstavbou přeložky, což je jediná podmínka AVE na rozšíření skládky, celý záměr přeložky (obchvatu) je značně nepromyšlený, zarážející je také zmíněný termín stavby – zahájit již v roce 2023!

Nesouhlasíme s dalším výrazným znehodnocením kvality bydlení i hodnoty majetku občanů. Již v tuto chvílí trpí obyvatelé výrazným zápachem včetně polétavého prachu a dalších zdraví nebezpečných látek, i obrovskou dopravní zátěží. Je nutné brát na zřetel, že v blízkosti je také lesopark a sportovní areál Vodranty (sauna s venkovním ochlazením, atletický ovál, fotbalová hřiště, tenisová hřiště), kde sportují děti i dospělí.

Nesouhlasíme také s dalším ničením vzhledu města – panorama. Nevzhledná skládka již teď zakrývá z některých úhlů dominantu Čáslavi, kostelní věž s výškou 88,5 metru. Ta je přitom třetí nejvyšší kostelní věží v Čechách.

Předložený posudek nedostatečně vyhodnotil nejen výše uvedená rizika, ale též velmi negativní ovlivnění pro Čáslav významnou oblast rekreační turistiky a cykloturistiky – významný krajinný prvek – údolí meandrů říčky Klejnarka, která by byla dále atakována jak rozšířením plochy skládky, tak uvažovaným novým obchvatem a další zatížení hydrogeologických rizik v souvislosti se začínajícím výskytem cenomanských křídových sedimentů mezi současnou pozicí skládky a údolím Klejnarky.

Upozorňujeme, že současné zatížení lokality nejen tuhým komunálním – směsným odpadem, ale i značnými objemy nebezpečných a zvlášť nebezpečných odpadů z mnoha lokalit republiky průmyslových odpadů a odpadů starých ekologických zátěží obrovského objemu, včetně odpadů typu chlorovaných uhlovodíků, kyanidů, těžkých kovů již je i tak pro Čáslav velmi závažný a není pro mikroregion a zájmy občanů města žádoucí další takové zatěžování lokality.

Podle dřívějších informací AVE komunální odpad na skládku vozí více než 100 obcí a měst z okolí. Odpad zde také ukládá i přes 200 firem a živnostníků, včetně nebezpečného odpadu. I proto navrhujeme současnou etapu skládkování v Čáslavi směřovat jen na komunální odpad především pro Čáslav a obce Mikroregionu Čáslavsko. Navrhujeme změnu provozního řádu skládky, který by změnil dosavadní poměr skládkovaného odpadu. A došlo tak k ukončení skládkování nebezpečných odpadů.

Proto také žádáme vyhodnocení záměru jako dále neúnosného, nebo pouze ve stávající frekvenci navážení a to pouze směsným přetříděným tuhým komunálním odpadem s účelem pouze pro producenty mikroregionu Čáslav.

Pokud by nebyl vydán závěr zjišťovacího řízení v tomto smyslu, žádáme vypracovat variantní řešení nulová varianta, maximální varianta a optimální varianta v dalším posuzování záměru EIA.

Dalším zarážejícím faktem je skutečnost, že záměr o rozšíření skládky se objevil na úřední desce v předvánočním období 21.12. 2022. Občané nebyli dostatečně a průběžně informování zvolenými představiteli města o chystaném záměru společnosti AVE. Až tlak občanů vyvolal veřejné setkání, ale pouze pár dnů před 30denní lhůtou na podání námitek. 


K dokumentaci EIA – posudku k zjišťovacímu řízení záměru „Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav – vydala na posledním jednání nesouhlasné stanovisko Rada Středočeského kraje jako další účastník řízení.


V této souvislosti je nutné také zmínit, že město Čáslav vymáhá po společnosti AVE CZ za nevybírání poplatků za uložení odpadu podle Národní centrály proti organizovanému zločinu cca 1 mld. Kč.Související:
ŽIVĚ: Veřejné setkání vedení města a společnosti AVE s občany o rozšíření skládky 19. 1. od 17:00
ŽIVĚ: Veřejné setkání s občany na téma rozšíření skládky 16. 1. od 18:00
Petice: Proti navýšení dopravy v souvislosti s rozšířením skládky

5. 1. 2021
Čáslavské zprávy: Mají Čáslaváci ekonomickou výhodu z blízkosti skládky AVE u města? Co všechno expertku na odpadové hospodářství Vrbovou v Čáslavi zaráží? Politickou odpovědnost má minulé i současné vedení města

Jak je nastavena exkluzivní smlouva s AVE?
Proč končí svoz odpadu z ulice?
Porušuje město zákony?
Bude se za popelnice platit přes 1 000 Kč?
Kolik město doplácí z rozpočtu za odpadové hospodářství?
V jakém roce bude skládkování neúnosně drahé?
Kdy skončí doba skládková v Čáslavi?

VIDEO: Čáslavské zastupitelstvo, 2. 11. 2020, Optimalizace odpadového hospodářství města Čáslav, expertka na odpadové hospodářství RNDr. Martina Vrbová Ph.D.

Co expertku zaráží? Jde i o nepřiměřenou cenu za likvidaci odpadu