Pojďme STOPnout nebezpečnou skládku! Na klíčové jednání ministerstva do Grandu. Vždycky je to na nás!

Boj proti hrozícímu rozšíření skládky u Čáslavi až na dvojnásobek vstupuje do další fáze.

Nechcete extrémní zvětšení skládky na dvojnásobek? Nechcete, aby se Čáslav stala nebezpečným úložištěm pro další tisíce tun nebezpečného odpadu z celé republiky i ze zahraničí? Vadí vám zápach ze skládky? Iniciativa STOP NEBEZPEČNÉMU ODPADU a ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY O 12 HEKTARŮ.

Přijďte na klíčové veřejné projednání Ministerstva životního prostředí říct, co si myslíte o záměru skládku ještě více zvětšit. To se uskuteční ve středu 3. 4. 2024 od 16:00 ve společenském sálu čáslavského Grandu. Zveme čáslavské sousedy – jednotlivce i rodiny.“

Velmi důležitého veřejného projednání se zúčastní: předkladatel záměru – zástupci společnost AVE CZ, úředníci z Ministerstva životního prostředí i zástupci města Čáslavi. A především občané, sousedé mají obrovský prostor říci, co si o všem opravdu myslí. 

Video: Závěr mimořádného zastupitelstva 3. 4. 2023

(Ne)souhlas s rozšířením skládky! Nechť občané vidí a slyší, jak vedení města hlasuje proti sousedům


Veřejné projednání podle Frank Bold

Ministerstvo životního prostředí může nařídit, že k záměru provede veřejné projednání. Koná se pouze v případě, že se veřejnost nesouhlasně vyjádří k předložené dokumentaci. Veřejné projednání proběhne do 30 dnů ode dne, kdy se veřejnost mohla vyjádřit k dokumentaci. Informace o místě a čase jednání se můžete dočíst v informačním systému EIA a na úřední desce. Z projednání úřad pořizuje zápis, který následně zveřejní opět v informačním systému EIA.

Do 29. 2. 2024 bylo nutné poslat „podruhé“ připomínky k záměru společnosti AVE CZ.  Jde o takzvaný proces EIA = posuzování vlivů na životní prostředí. Uskupení Čáslav sobě v tom není samo, podporujeme i aktivity Zelené Čáslavi.

„Určitě nesouhlasíme s dalším extrémním rozšířením skládky a hlavně hrozícím záměrem týkající se uskladnění tisíců tun nebezpečného odpadu, i proto jsme zaslali již podruhé na Ministerstvo životního prostředí zhruba 7 stránek připomínek,“ informuje Tomáš Ouředník (Čáslav sobě), Iniciativa STOP NEBEZPEČNÉMU ODPADU a ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY O 12 HEKTARŮ.

Celý text k II. EIA, zaslaný ministerstvu životního prostředí proti extrémnímu rozšířením skládky, je dole: jde především o zdravotní riziko občanů, varovný systém, požáry skládky, obchvat města, hlukovou zátěž, zápach…

Tématu skládky se dlouhodobě věnujeme. Ouředník je také autorem fotografií, které usvědčily v roce 2018 společnost AVE CZ z toho, že ostravské kaly skončily „potichu“ právě na skládce u Čáslavi.

Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů

II. EIA STOP skládce: Co jsme poslali na ministerstvo životního prostředí? Kdy se chystá veřejné projednání v Čáslavi?

I. EIA Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

ČT: Co je šeptem, to je čertem


Související:
Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů

Extrémní zvětšení skládky. Vedení Čáslavi souhlasí. Odpůrci varují. Ministerstvo přijímá připomínky

Starosta Čáslavi Strnad (ne)informuje zastupitele o skládce a kalech!

ČT: Co je šeptem, to je čertem

Jak zastavit další kontroverzní rozšiřování skládky u Čáslavi? Tři dny o ekologii na evangelické faře

S dvojnásobně velkou skládkou (ne)bude v Čáslavi líp. (Ne)děkujeme 15 zastupitelům: ČSSD, Nezávislí a ANO 2011!

„Oslava“ rozhodnutí zastupitelstva o rozšíření skládky. Vznik 2. hory v Čáslavi. Ve čtvrtek u kašny

Občané i jejich děti na posledním místě. Kdo je zástupcem voličů? Kdo hájí jiné zájmy? Co dělá Čáslav sobě?

 Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

ŽIVĚ: Veřejné setkání vedení města a společnosti AVE s občany o rozšíření skládky 19. 1. od 17:00

ŽIVĚ: Veřejné setkání s občany na téma rozšíření skládky 16. 1. od 18:00

Petice: Proti navýšení dopravy v souvislosti s rozšířením skládky

Starosta Málek uzavřel právní smlouvu s vlastním zetěm. Radnice odmítá střet zájmů. Zjištění se vysmívá
Kolik stojí město externí právní služby na skládkovou kauzu?

Tisíce tun ostravských rakovinotvorných kalů na skládce v Čáslavi! AVE je umístí na ploše 2 500 metrů čtverečních

Jak se odprodává skládka u Čáslavi společnosti AVE za 1 000 Kč! Ostravské kaly na skládce

Bochníčková bojuje za 1 100 petentů proti ostravským kalům. Plný sál naštvaných lidí nedostává od starosty Strnada i AVE řadu odpovědí

Český rozhlas: Skládka v Čáslavi vyvolává velké emoce

Starosta s AVE versus Bochníčková s 1 100 obyvateli. Co zastupitelé?

Starosta i AVE přiznali barvu: 13 262 tun odpadu z lagun v Čáslavi!

FOTO: Jak se tajně vozí tisíce tun rakovinotvorných kalů do Čáslavi

Iniciátorka petice s 1 100 podpisy i aktivista chtějí živý přenos

Kde (s)končí 43 000 tun ostravských lagun, pane starosto, senátore, exministře, AVE?

Pane starosto, odstupte! Ostravské kaly jsou v Čáslavi

Čáslav sobě NESOUHLASÍ S DALŠÍM ROZŠIŘOVÁNÍM SKLÁDKY
Vždycky Čáslav zelená, chytrá i čistá:
skládka – komunální odpad – komunální volby 2022

– vždycky nejlepší je odpad, který nevznikne, našim cílem je odpad dlouhodobě minimalizovat

– pokud město může získávat poplatky za ukládání odpadu, je nutné hledat, co nejlepší finanční plnění pro rozpočet města

– Čáslav je účastníkem řízení všech povolení – jak stavebních, tak vodohospodářských, i provozního řádu skládky, kde jsou stanoveny poměry skládkování a rozsah typů odpadů = město může tlačit na změnu poměru skládkování tak, aby skládka sloužila původnímu účelu podle stavebních a vodohospodářských povolení

– město by mělo mít snahu omezit navážení cizích odpadů a nebezpečných odpadů z celé republiky, zejména starých ekologických zátěží – ostravské kaly jsou jen špičkou ledovce

– v roce 2030 by mělo skončit skládkování, již v tuto chvíli je nutné reálně přemýšlet, kam a jakým způsobem bude město Čáslav v budoucnu odvážet komunální i jiný odpad, kraje i další města společně zvažují hromadné řešení, jak nejefektivněji nakládat s odpady

Usnesení Městského zastupitelstva z 3. 4. 2023 o rozšíření skládky
Skládku vlastní a provozuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav

• po roce 2030 bude ukládáno maximálně 37 % N-odpadů z celkového ročního návozu na skládku,

• v EIA navržená úprava odpadů na palivo (PEVO) ve výši 100 000 tun ročně bude z projektu zcela vyřazena,

• recyklace stavebních odpadů v EIA bude snížena na polovinu, to znamená max. 20 000 tun ročně,

• zahájení budování biokoridoru proběhne nejpozději v roce 2025

• maximální kapacita odstranění (ukládání) odpadu na ploše Z19 bez podmínky vybudování západního obchvatu je 500 000 m3 odpadu s podmínkou odklonění dopravy na neveřejnou komunikaci, návoz zbývajících 1 500 000 m3 bude umožněn až po vybudování obchvatu,

• povolování jednotlivých sekcí bude vždy po 500 000 m3 odpadu,

• bude uzavřena dohoda mezi městem Čáslav a spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která nahradí Dohodu o spolupráci z roku 2012, v níž se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zaváže:

• ke garanci ročních plateb v letech 2024 – 2030 ve výši minimálně 30 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

• ke garanci ročních plateb po roce 2030 ve výši minimálně 16 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

• od roku 2024 ke garanci příspěvků na rozvoj Městské nemocnice Čáslav ve výši 5 000 000 Kč ročně,

• od roku 2024 ke garanci 400 000 Kč na podporu sportu a kultury ve městě Čáslav,

• k zajištění on-line monitoringu v režimu 24/7 na vstupu a poskytování pravidelných měsíčních reportů o vlivu na životní prostředí.

zdroj: Usnesení Městského zastupitelstva z 3. 4., které navrhla Rada města Čáslavi: USNESENÍ z 9. zasedání v roce 2023 konaného v mimořádném termínu ve středu 29.3.2023, RM/9/165/2023 Rozšíření kapacity skládky v Čáslavi