Pane starosto, odstupte! Ostravské kaly jsou v Čáslavi

Vážení obyvatelé Čáslavi, uveřejňuji dopis primárně adresovaný všem vašim zastupitelům včetně starosty Jaromíra Strnada a bývalého ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. Nemůžu totiž mlčet, když mám k dispozici nové závažné informace týkající se vašeho zdraví v souvislosti s nebezpečnými ostravskými kaly a čáslavské skládky! Nemohu bezděčně přihlížet tomu, když vás zastupitelé včele se starostou nedostatečně informují a ne hájí s ohledem na vaší bezpečnost, starosta buď mlčí nebo mlží. Musím vám současnou situaci, kterou dopustilo vedení města Čáslavi, přiblížit a popsat…

Ostravské kaly: Pane starosto Strnade, odstupte!

Pane starosto, vážení zastupitelé,

v otevřeném dopisu vyzývám starostu města Čáslavi, senátora ing. Jaromíra Strnada, aby okamžitě odstoupil z pozice starosty města.

Před pár hodinami jsem totiž obdržela email z ministerstva životního prostředí (MŽP), který potvrzuje skutečnost, že bylo zastaveno navážení nebezpečného odpadu z lagun Ostramo v Ostravě na čáslavskou skládku na základě probíhající kontroly České inspekce životního prostředí (ČIŽP)!

Již dva roky se věnuji úsilí, aby rakovinotvorné, toxické a mutagenní kaly (vysoce nebezpečný odpad z ostravských lagun Ostramo) neskončily na skládce firmy AVE odpadové hospodářství s.r.o v Čáslavi. A nejnovější informace ministerstva bohužel jasně dokazují mé mnohaměsíční obavy, o kterých jsem veřejně dříve mluvila a psala! Které jsem podpořila osobně iniciovanou peticí proti kalům v Čáslavi s jedenácti sty podpisy!

Je také nutné připomenout, že dne 9. 10. 2016 senátor Strnad žádal o podporu KSČM do druhého kola senátních voleb a na jednání pronesl: „Odstoupím z funkce starosty města, pokud se na skládku AVE Čáslav budou vozit kaly z laguny Ostramo v Ostravě.“ Podotýkám, že za svou osobu jsem mu podporu nedala se slovy, že by mi musel plivnout do obličeje každý, kdo podepsal petici proti kalům. Starosta Čáslavi Strnad se následně stal znovu senátorem za Kutnohorsko.

Petici, kterou jsem zorganizovala, podepsalo za krátkou dobu téměř 1100 lidí. Svým podpisem stvrdili, že kaly v Čáslavi na skládce v žádném případě nechtějí. Tuto petici jsem poslala na ministerstvo životního prostředí (MŽP) v rámci připomínkového řízení k záměru likvidace nadbilančních kalů Ostramo. Odeslala jsem připomínky i jako občanka. To vše mi umožňoval zákon. Zastupitelé, pane exministře Havlíčku, čáslavský zastupiteli, co jste v té době dělali Vy? Četli, poslouchali a schvalovali lhaní starosty Strnada, že se kaly do Čáslavi vozit nebudou. To vše vždy okořeněné tvrzením, že já, Lenka Bochníčková, dělám vše jen v rámci předvolebního senátorského boje. Že nemám jiné téma. Z mého pohledu žádné závažnější téma než poškozování životního prostředí v našem okolí neexistuje.

Dříve než začne pan starosta a všichni ostatní zainteresovaní křičet, že odpad z ostravských lagun, takzvané hlinky nejsou kaly, se podívejte na schéma složení ostravských kalů podle takzvaného procesu EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí). Všechny tyto kaly jsou těženy z jednoho prostoru, všechny patří pod zakázku likvidace nadbilančních kalů.

Po vytřídění se některé kaly jmenují zavápněné kaly, něco se nazývá separované hlinky, něco jsou kaly ze stykové zóny kalů se zeminou, něco je surový polotuhý kal nebo nadsítný produkt. Všechno to jsou ale odpady vysoce nebezpečné, označené jako nadbilanční kaly o celkovém objemu 91 562 tun. Prostě množina kalů. Od samého začátku označovaná za kaly.

Podmnožinou jsou všechny ty ostatní názvy. Když si dáte trochu práce, tak po sečtení jednotlivých položek /podmnožin/, které jsou a které nejsou vhodné k energetickému použití, dostanete šílený údaj, že více než 43 000 tun ostravských kalů nelze spálit. Plných 47 procent z celkového objemu!

O likvidaci těchto tisíců tun všichni doteď mlčí. Odvádějí pozornost od skutečných problémů, řeší místo toho „jen“ spalování kalů. To se ostatně Čáslavi ale vůbec nikdy netýkalo. Potom jen MŽP napíše, že zastavili navážení hlinek do Čáslavi! Kam budou uloženy všechny ty další desetitisíce tun nespalitelného odpadu? Jsou stejně nebezpečné jako to, co se bude pálit ve Vřesové na Sokolovsku! To přeci není odpad jiného původu!

Čáslavští zastupitelé, za naprostou většinu informací z ministerstev vděčím exposlanci Janu Klánovi. Vy sice máte v Čáslavi svého vlastního senátora a zároveň i starostu Strnada, ale ten ve skutečnosti neudělal nic proti navážení kalů do Čáslavi. Stejně tak váš kolega v zastupitelstvu, bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. V odpovědi poslanci Klánovi se ještě jako ministr dušoval, že se kaly do Čáslavi vozit nebudou. Odpověď jak přes kopírák.

Vážení rozumní zastupitelé, ještě máte čas probudit se a něco konkrétního v zájmu občanů udělat. Při troše zájmu, s materiálem, který vám všem přináším na stříbrném podnose, lehce zjistíte, že ani ministerstvo životního prostředí nemá pravdu, když tvrdí, že skládka AVE má povolení na skládkování ostravských kalů. Přesněji na některé odpady z kalů ano, ale konkrétně na hlinky ne. Tak co s tím uděláte, milí zastupitelé? Zase nic? Není to zbytečně velké zdravotní riziko pro celé město, časovaná bomba? Za pár milionů za zisk z ukládky nebezpečných odpadů vyměněné zdravé životní prostředí. A to i pro vás a vaše blízké. Vždyť v Čáslavi bydlíte! A to nemluvím o opakujících se požárech na skládce, která hoří jen pár stovek metrů od vašich domovů a domovů vašich spoluobčanů!

Víte, jaké škodlivé látky se z kalů uvolňují? A jaké sajrajty se mohou uvolňovat při neřízeném hoření – požáru?

Nepoložili jste si někdy otázku, jestli se pouhým zavápněním a převezením kalů přes půl republiky nestane z vysoce nebezpečného odpadu, největší ekologické zátěže v Česku, ekologický problém pro Čáslav a okolí, a to na mnoho dalších let?

Co dodat? Starosta Strnad by měl dodržet slib a ihned odstoupil z funkce sám! Kde je morálka, politická odpovědnost, soudnost? Předpokládám, že sebereflexi nemá. A bude se neustále hájit, že přeci spoléhal na prohlášení firmy AVE, nemá a neměl od ní žádné písemné garance atp. Nekoná tak, aby hájil zájmy všech obyvatel města. Ať jsou důvody jeho činů jakékoli, nepřímo pohrdá vámi samotnými, vašim právem žít životy v co nejméně znečištěném prostředí.

Jeho hra neinformování vás i občanů, oddalování zveřejňování informací a neustálého ubezpečování bez jasných podkladů či výsledků ekologických kontrol by měla rychle skončit! Nikoho nesoudím, jen předkládám fakta, podstatné informace.

Vážení zastupitelé, opravdu byste měli vyvolat hlasování o jeho nedůvěře a ihned jej odvolat. Jinak se i Vy stáváte rukojmími, tedy těmi, kteří ohrožují zdraví celého Čáslavska. Pokud je vám lhostejné v jakém prostředí žijí občané Čáslavi a tím pádem i vaše rodiny, vaše vlastní děti, vaši sousedé, potom se nedivme dosti pravděpodobnému zvýšenému výskytu rakoviny a dalších zdravotních obtíží v letech budoucích.

Vás nezajímá kvalita vzduchu, kvalita podzemní vody? Kolik kontrol a kolik návrhů na ně jste vy sami, každý z vás, iniciovali, kolikrát jste informace žádali po starostovi, po odboru životního prostředí města, případně po ČIŽP nebo MŽP?

Starostovi sice můžete věřit ( i když není to úplně první případ jeho kontroverzního chování v rámci života města, už nejednou jej naháněl televizní štáb kvůli minimálně podezřelým aktivitám kolem společnosti TES), ale je potřeba se také zamyslet nad řízením dalších organizací města – Čáslavská servisní (Grand), nad snahou o převedení Městské nemocnice Čáslav na s.r.o., atd.!

Kdo nechce konat, vždy si najde důvody nechat všechno být a dělat jenom politickou stafáž.

K čemu tedy na radnici jste, když starostu Strnada díky takzvané zastupitelské demokracii, kdy zastupujete zájmy občanů/voličů, vůbec nekontrolujete? Nebo vás nikdy v minulosti nepřekvapilo jeho záměrné neinformování a zjednodušování skutečných problémů. A vymlouvat se na stranickou příslušnost je alibismus. Nyní musí jít politikaření a politická loajalita stranou. Nyní jde o zdravý život především v Čáslavi, ale i na celém Čáslavsku!

Lenka Bochníčková, obyvatelka Čáslavska
21. 3. 2018

Komentáře nevyjadřují názory fenomens.cz. Podporujeme občanskou společnost.
Pokud chcete zveřejnit vlastní názor, postřeh, komentář, kontaktujte nás zde.