Občané i jejich děti na posledním místě. Kdo je zástupcem voličů? Kdo hájí jiné zájmy? Co dělá Čáslav sobě?

Vzájemná nesnášenlivost – ČSSD + NEZÁVISLÍ a Čáslav pro všechny – dvou nejsilnějších stran pokračuje. Vše kolem skládky není vždy jasné, srozumitelné a hlavně v zájmu občanů. Jak jinak si vysvětlit odmítání jednání jakéhokoliv typu, vzájemné obviňování z obou stran i oficiální informování města.

Bez občanů, bez kamer, bez opozice
Na pondělí 6. 3. svolal starosta Čáslavi Jaromír Strnad (ČSSD + NEZÁVISLÍ) pracovní setkání zastupitelů. Jediným bodem bude stav a další možný vývoj týkající se problematiky místní skládky.

Martin Horský (Čáslav pro všechny) za 6 zastupitelů Čáslav pro všechny (ČPV) účast odmítl. Pro někoho velmi překvapivě. ČPV požaduje mimořádné jednání zastupitelstva o skládce pro veřejnost. Ale to nemohou sami svolat, potřebují i 1 hlas z 15 od opozičních zastupitelů za ČSSD + NEZÁVISLÍ a ANO 2011.

Nakonec tak půjde pouze o jednání bez kamer, za zavřenými dveřmi. Bez občanů. Se zástupci provozovatele skládky AVE.  Ale bez účasti 6 zastupitelů opozice Čáslav pro všechny. A to vše v situaci, i když hrozí extrémní rozšíření skládky až o 12 hektarů.

Kdo je zástupcem voličů? Kdo hájí jiné zájmy?
Každý občan chce pro sebe, svoji rodinu a především do budoucna pro své děti zdravé životní prostředí v Čáslavi.

Současná velikost skládky je již dlouhá léta zarážející. Kdo za to může, nebo nemůže není aktuálně úplně podstatné. Teď a tady totiž hrozí další extrémní rozšíření skládky až o 12 hektarů. To by nás mělo všechny zajímat!

Každý, kdo to opravdu myslí s občany vážně, by měl bojovat za jejich kvalitu života. Ale vše, co se stalo za posledních pár měsíců je zarážející, je proti zdravému rozumu i proti zastupitelskému slibu.

V radničních novinách – Čáslavské noviny s nákladem 9 000 výtisků, na facebooku a webu
Žádný zastupitel se v oficiálních radničních novinách k rozšíření skládky aktuálně nevyjadřuje, ačkoliv mají všichni z 21 zastupitelů každý měsíc zákonný prostor. A vedení města také nic.

Redakční rada v čele se zastupitelem Vojtěchem Nezbedou (ČSSD + NEZÁVISLÍ) řeší jiné „podstatné“ informace pro občany. V redakční radě jsou mimo jiné i zástupci všech tří stran, které jsou v čáslavském zastupitelstvu: ČSSD + NEZÁVISLÍ, Čáslav pro všechny, ANO 2011. 

„Pouze“ na oficiálních stránkách Městského úřadu Čáslav meucaslav.cz se objevují názory starostů: současného za ČSSD + NEZÁVISLÉ (Jaromír Strnad) i minulého za Čáslav pro všechny (Vlastislav Málek).

Na oficiálním facebooku města Čáslav – město, které máme rádi bývají zveřejňována videa, která mohou u občanů vyvolávat smíšené pocity. Současná radnice ČSSD + NEZÁVISLÍ totiž sama sebe kritizuje. Alespoň to tak veřejně působí.

Kdo asi ovládá Odbor vnějších vztahů a komunikace (tajemník úřadu Martin Ronovský), tak zřejmě ovládá i facebookové stránky města. Ronovský byl v minulosti na kandidátce Čáslav pro všechny. Mluvčí Rady města Zdeňka Nezbedová (ČSSD + NEZÁVISLÍ) potom diskutuje v komentářích na sociálních sítích.  

Kdo vyhrál volby? Doktoři, učitelé, inženýři? Kde jsou jejich názory na skládku?
Víme, kdo vůbec vyhrál komunální volby? Víme, kdo propůjčil svoje tváře? Víme, kdo stojí za rozhodnutím, jak dál se skládkou? Víme, jak se k tématu skládky staví každý jednotlivý zastupitel? Svědomí každého jednotlivého zastupitele z celkových 21 by mělo být konfrontováno s názory občanů a hrozící realitou.

O rozšíření skládky muselo zřejmě vědět i minulé vedení města Čáslav pro všechny+ODS+Šance pro rodinu (2018-2022). Je totiž zaneseno řadu let v územním plánu města. V té souvislosti je také „zvláštní“ informace, že původní povolení EIA z roku 2011 prý skončilo v roce 2018. Řízení EIA je nutné k záměru na rozšíření skládky.

Co je ale to nejpodstatnější je skutečnost, že převažuje názor proti rozšiřování, ale veřejně není z opozice slyšet. Na přímý dotaz na zastupitelstvu byly jen sporadické odpovědi. Doufáme, že každý jednotlivý zastupitel má vlastní názor a není řízen stranickou příslušností. Proč se zastupitelé chovají proti zájmům občanů, proti zájmům jejich rodin, proti zájmům dětí? 

Petice 1 400 občanů = 29 400 hlasů
Na základě občanské aktivity Jany Obořilové vznikla petice proti skládce. Tu podepsalo za zhruba 5 pracovních dnů 1 400 občanů. Pokud bychom přepočítali počet podpisů na volební matematiku – každý občan/volič má v komunálních volbách 21 hlasů, tak 1 400 občanů = 29 400 hlasů.

Pro zajímavost v zastupitelstvu, kde je celkem 21 členů, je pouze vítězná ČSSD + NEZÁVISLÍ (45,99 % = 33 992 hlasů = 12 zastupitelů), Čáslav pro všechny (21,65 % = 15 999 hlasů = 6 zastupitelů) a ANO 2011 (13,13 % = 9 707 hlasů = 3 zastupitelé). Proti rozšíření skládky je jen za 5 pracovních dnů „orientačně“ velké množství hlasů aktivních občanů. 

Opravdu rozšíření potřebujeme?
A to, že se má současná hora odpadu za městem zvětšit až o 12 hektarů! To je alarmující pro všechny. Nejčastější argumentace pro další rozšiřování je u (ne)informovaných občanů a kam s odpadem? Skládku potřebujeme! Podobné názory slýcháváme dost často. Vychází ale z neznalosti problematiky. 

Obecně je nejlepší odpad, který nikdy nevznikne. Čáslav to dlouhá léta se správným nakládáním odpadu neumí. Progresivnější města naučila občany větší zodpovědnosti. Mnoho let město dotuje z rozpočtu odpadové hospodářství, vždy na úkor dalšího rozvoje jiných služeb.

Podle Odboru životního prostředí Městského úřadu Čáslav je kapacita skládky zhruba na 8 až 10 let. Konec skládkování by mělo skončit v roce 2030. 

Rada města
Nejprve ČSSD a NEZÁVISLÍ, respektive 7 členná Rada města Čáslavi ovládaná právě zástupci nejsilnějšího uskupení, „schvaluje“ záměr na rozšíření skládky o 12 hektarů. Stává se tak na mimořádném jednání rady Čáslavi za účasti AVE 18. 1. 2023. Jedinou podmínkou je obchvat. Město si ale od AVE nárokuje až 1 mld. za poplatky za odpad.

Rada města Čáslavi: Ing. Jaromír Strnad (ČSSD a NEZÁVISLÍ) starosta, Mgr. Renata Vaculíková (ČSSD a NEZÁVISLÍ) místostarostka, MUDr. Ervin Petrikovič (ČSSD a NEZÁVISLÍ) místostarosta (neuvolněný) pro Městskou nemocnici Čáslav, MUDr. Julie Provazníková (ČSSD a NEZÁVISLÍ), Ing. Zdeňka Nezbedová (ČSSD a NEZÁVISLÍ), Ing. Josef Ruml (ČSSD a NEZÁVISLÍ), Mgr. Jiří Žaloudek (ANO).

Zarážejícím faktem je skutečnost, že záměr o rozšíření skládky se objevil na úřední desce v předvánočním období 21.12. 2022. Občané nebyli dostatečně a průběžně informování zvolenými představiteli města o chystaném záměru společnosti AVE. Až tlak občanů vyvolal veřejné setkání, ale pouze pár dnů před 30denní lhůtou na podání námitek do 23. 1. 2023. Posudek zjišťovacího řízení EIA je nutný k záměru na rozšíření skládky u Čáslavi.

Bylo by seriózní velmi závažné téma prodiskutovat s opozicí Čáslav pro všechny, řešit téma na zastupitelstvu pouze o skládce a určitě za účasti veřejnosti.

Bez mimořádného zastupitelstva
O mimořádném zastupitelstvu o skládce si občané mohou aktuálně nechat jen zdát. Na tom má největší podíl každý jednotlivý zastupitel z řad ČSSD a NEZÁVISLÍ + ANO 2011. Ti nepřijali nabídku Čáslav pro všechny a jejich 6 zastupitelů. Pro svolání je nutné minimálně 7 zastupitelů. A tak se v tuto chvíli nemůžeme bavit vůbec o odmítavém stanovisku proti skládce, které by mohlo schválit čáslavské městské zastupitelstvo.

Pokud se na řešení problematiky skládky podíváme s odstupem, tak zastupitelům byly hlasy voličů dobré jen před volbami, teď se snaží situaci komplikovat. Občané a jejich rodiny jsou na posledním místě!

Seznam nových zastupitelů. Jejich preferenční hlasy. Jen 3 strany jsou v zastupitelstvu. Chyběla nám 2 %

———–

♥Čáslav sobě
Nesouhlasíme se záměrem společnosti AVE CZ, která chce rozšířit skladku u Čáslavi o téměř 12 hektarů. S tím souvisí výrazné zvýšení ekologické, zdravotní i dopravní zátěže pro občany Čáslavi.

23. 1. 2023 Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

Informujeme sousedy o setkávání na téma skládky, vystupujeme na městském zastupitelstvu (skládka, obchvat), mluvíme na setkání s občany, podporujeme aktivní občany (petice, názory), jsme vidět v médiích a nabízíme řešení.

Navrhujeme mimořádné zastupitelstvo o rozšiřování skládky – zastupitelstvo nemusí požadovat jen 7 zastupitelů, ale i hejtman kraje. Podporujeme petici

Vždycky Čáslav zelená, chytrá i čistá: skládka – komunální odpad – komunální volby 2022
– vždycky nejlepší je odpad, který nevznikne, našim cílem je odpad dlouhodobě minimalizovat

– pokud město může získávat poplatky za ukládání odpadu, je nutné hledat, co nejlepší finanční plnění pro rozpočet města

– Čáslav je účastníkem řízení všech povolení – jak stavebních, tak vodohospodářských, i provozního řádu skládky, kde jsou stanoveny poměry skládkování a rozsah typů odpadů = město může tlačit na změnu poměru skládkování tak, aby skládka sloužila původnímu účelu podle stavebních a vodohospodářských povolení

– město by mělo mít snahu omezit navážení cizích odpadů a nebezpečných odpadů z celé republiky, zejména starých ekologických zátěží – ostravské kaly jsou jen špičkou ledovce

– v roce 2030 by mělo skončit skládkování, již v tuto chvíli je nutné reálně přemýšlet, kam a jakým způsobem bude město Čáslav v budoucnu odvážet komunální i jiný odpad, kraje i další města společně zvažují hromadné řešení, jak nejefektivněji nakládat s odpady

Související: informujeme, sledujeme
ŽIVĚ: Veřejné setkání vedení města a společnosti AVE s občany o rozšíření skládky 19. 1. od 17:00

ŽIVĚ: Veřejné setkání s občany na téma rozšíření skládky 16. 1. od 18:00

Petice: Proti navýšení dopravy v souvislosti s rozšířením skládky

Starosta Málek uzavřel právní smlouvu s vlastním zetěm. Radnice odmítá střet zájmů. Zjištění se vysmívá
Kolik stojí město externí právní služby na skládkovou kauzu?

➡ 2. 11. 2020: Co expertku zaráží? Jde i o nepřiměřenou cenu za likvidaci odpadu

➡ 12. 2. 2018 Starosta Čáslavi Strnad (ne)informuje zastupitele o skládce a kalech!

Tisíce tun ostravských rakovinotvorných kalů na skládce v Čáslavi! AVE je umístí na ploše 2 500 metrů čtverečních

Jak se odprodává skládka u Čáslavi společnosti AVE za 1 000 Kč! Ostravské kaly na skládce
➡ 16. 4. 2018  Odprodání skládky v Čáslavi společnosti AVE za 1 000 Kč! z 30. 7. 2012

Bochníčková bojuje za 1 100 petentů proti ostravským kalům. Plný sál naštvaných lidí nedostává od starosty Strnada i AVE řadu odpovědí

Český rozhlas: Skládka v Čáslavi vyvolává velké emoce

Starosta s AVE versus Bochníčková s 1 100 obyvateli. Co zastupitelé?

Starosta i AVE přiznali barvu: 13 262 tun odpadu z lagun v Čáslavi!

FOTO: Jak se tajně vozí tisíce tun rakovinotvorných kalů do Čáslavi

Iniciátorka petice s 1 100 podpisy i aktivista chtějí živý přenos

Kde (s)končí 43 000 tun ostravských lagun, pane starosto, senátore, exministře, AVE?

Pane starosto, odstupte! Ostravské kaly jsou v Čáslavi