Tisíce tun ostravských rakovinotvorných kalů na skládce v Čáslavi! AVE je umístí na ploše 2 500 metrů čtverečních

NOVÉ ODHALENÍ / Utajovaným navážením 13 tisíc tun nebezpečného odpadu z ostravských lagun na skládku do Čáslavi to začalo. Na začátku odhalení stáli Lenka Bochníčková i Tomáš Ouředník (oba čáslav.fenomens.cz). Ti zastupují 1 100 lidí podepsaných pod peticí proti navážení ostravských kalů na skládku do Čáslavi.

“Tajnou” změnou integrovaného povolení na skladování (mezideponie) ostravských kalů kontroverzní chování společnosti AVE i starosty Strnada pokračuje. Rakovinotvorný odpad bude na skládce “čekat” k energetickému využití na ploše 50×50 metrů, což je plocha 2 500 metrů čtverečních. ZDE Odkaz na změnu integrovaného povolení = mezideponie

“Je to šokující informace, protože na nedávném mimořádném pátečním zastupitelstvu 6. 4., které jsem i vyvolala, o záměru skladovat rakovinotvorné kaly na skládce v Čáslavi nepadlo ani slovo. Naopak starosta Strnad se dokonce před rozzuřenou veřejností dušoval, že na čáslavské skládce kaly neskoční ani v rámci mezideponie, “ připomíná iniciátorka petice proti kalům s pověřením 1 100 obyvatel Čáslavska Lenka Bochníčková.


“Po našem zjištění, že došlo ke změně v integrovaném povolení, má ale pravdivost slov starosty značné trhliny, protože fakticky už od 28. 3. AVE disponuje povolením, aby mohla dočasně skladovat odpady včetně ostravských vytříděných kalů určených ke spalování právě v Čáslavi,” doplňuje Bochníčková.Samotná skládka stojí jen 500 metrů od čáslavských domů. A v minulosti dokonce několikrát hořela, lidé kvůli zplodinám zvraceli, točila se jim hlava, měli problémy s dýcháním. A v létě obtěžuje “místní kopec nazývaný Sněžka” obyvatele výrazným zápachem. Podle AVE skládku využívá zhruba 120 měst a obcí v širokém okruhu do 80 km, i více než 200 průmyslových podniků a živnostníků z celé České republiky.

Nová zjištění z integrovaného povolení jsou šokující zprávou pro Čáslavsko “Nová šokující zjištění posledních hodin vyplývají z veřejně dostupných údajů, na které nás upozornil sympatizant čáslav.fenomens.cz. Jde o změny týkající se takzvaného integrovaného povolení pro čáslavskou skládku, “ potvrzuje Tomáš Ouředník. 

Lenka Bochníčková dodává, že to je absolutní podpásovka proti veřejnost, výsměch všem obyvatelům města, kde žije 10 000 lidí i širokého okolí. A hlavně je to plivnutí do obličeje všem těm, kteří byli na mimořádném zastupitelstvu. Podle ní jde jasně o další záměr neinformovat obyvatele a dělat tajnosti. Integrované povolení vydal na žádost AVE krajský úřad Středočeského kraje.


“O zásadní změně integrovaného povolení starosta Strnad i zástupci AVE jistě ‚jen‘ omylem pozapomněli informovat rozhořčenou veřejnost i samotné zastupitele na mimořádném zastupitelstvu o skládce,” říká ironicky Lenka Bochníčková. Podle dostupných údajů o povolení AVE žádalo už v říjnu loňského roku.
“Město Čáslav, respektive odbor životního prostředí, a starosta Strnad musí tuto skutečnost velmi dobře vědět, protože město bylo účastníkem řízení, ve kterém právě společnost AVE požadovala změnu integrovaného povolení.A stejně jako v minulosti i tentokrát město Čáslav opět nevzneslo sebemenší námitku, ačkoliv Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) jich měla několik stránek,” prohlašuje Lenka Bochníčková.Podle integrovaného povolení by roční kapacita mezideponie měla být jen 2,5 tisíce tun.Podle Lenky Bochníčkové je zarážející, tak malé množství. Vzápětí ale dodává, že po mnohaletých zkušenostech lze od AVE očekávat že požádá o “malou” změnu integrovaného povolení, respektive o navýšení roční kapacity pro skládku v Čáslavi. Bochníčková tvrdí, že pokud to budou dílčí změny, projde to bez větší pozornosti ve zjednodušeném řízení.
VIDEOZÁZNAM 
MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA Z 6. 4. 2018

Mimořádné zastupitelstvo o kalech
V pátek 6. dubna od 16 hodin řešili zastupitelé včetně starosty na mimořádném zastupitelstvu hlavně spor o názvosloví rakovinotvorného odpadu z ostravských lagun. Na konfrontačním zastupitelstvu naštvaná veřejnost v čele s Lenkou Bochníčkovou požadovala odvolání starosty, protože považuje všechen odpad z ostravských lagun za kaly.Na druhé straně zástupci AVE i starosta Strnad tvrdili, že rakovinotvorné složky ostravských kalů, takzvané hlinky nejsou ve skutečnosti kaly.Samo AVE ale ve svých materiálech řadí všechen odpad z ostravských lagun mezi takzvané nadbilanční kaly, což je všech 91 tisíc tun nebezpečného odpadu. To je celá ta zakázka na likvidaci kalů v hodnotě téměř půl miliardy korun.

“Byli jsme šokováni, že zastupitelé zcela s klidem přijali fakt, že se na skládku AVE dovezlo už 13 tisíc tun nebezpečného odpadu,” připomíná atmosféru mimořádného zastupitelstva Tomáš Ouředník. Podle námi získaného dokumentu z ministerstva financí, kterým disponujeme a který viděli i zastupitelé, zaplatil resort společnosti AVE za vytěžení a odstranění nadbilančních kalů včetně likvidace na čáslavské skládce za poslední tři měsíce loňského roku.

V textu je jasně uvedeno, že jde o platbu za likvidaci kalů.Auta tajně odvážela odpad z ostravských lagun do Čáslavi Nákladní auta tajně vozila z Ostravy na skládku do Čáslavi rakovinotvorný odpad z ostravských lagun. Za tímto odhalením stojí především Tomáš Ouředník, který monitoroval situaci nejen u čáslavské skládky, ale také přímo u areálu Ostramo v Ostravě, kde se likviduje největší ekologická zátěž v historii republiky.

“Lenka Bochníčková dostala od tajného informátora avízo, že se vozí kaly z Ostravy.Začal jsem to následně sledovat.Někteří zastupitele fotografie a závažné informace zpochybňovali, aby nakonec sám provozovatel skládky společnost AVE potvrdila, že přivezla 13 tisíc tun nebezpečného odpadu,” připomíná Tomáš Ouředník. Podle něj následně starosta Strnad i kvůli tlaku Lenky Bochníčkové v otevřeném dopisu, i některých od nás informovaných zastupitelů, vyhlásil mimořádné zastupitelstvo. Aktivita Tomáše Ouředníka i Lenky Bochníčkové donutila, aby společnost AVE přiznala barvu, že nebezpečný odpad z ostravských lagun skutečně vozí tajně do Čáslavi. A teď znovu oba stojí u odhalení dalších závažných zjištění týkající se změny integrovaného povolení.

FAKTA o skládce v Čáslavi
– AKTUÁLNĚ skládku, která je jen 500 metrů od čáslavských domů, využívá cca 120 měst a obcí v širokém okruhu cca do 80 km, i více než 200 průmyslových podniků a živnostníků z celé České republiky

– provoz skládky začal v únoru 1995, aktuálně jde o skládku komunálního odpadu i nebezpečného odpadu. Od roku 2000 je provozovatelem společnost AVE CZ, kterou spoluvlastní miliardář Daniel Křetínský.

květen 2010 rozšíření a přeměna řízené skládky Čáslav na centrum komplexního nakládání s odpady v roce 2010 byla stávající kapacita skládky cca 1 000 000 m3, v rámci koncepce rozvoje skládky bylo navrženo rozšíření kapacity skládky na cca 5 840 000 m3

– velké požáry skládky: duben 2016, červenec 2015

– od roku 2024 by na skládkách mělo skončit pouze to, co nepůjde zrecyklovat, jinak využít

– skládka je projektována do roku 2030. V roce 2060 (ukončení povinného monitoringu a následné péče)

Ostravské laguny a vítěz tendru na likvidaci 91 tisíc tun kalů společnost AVE
Likvidaci největší ekologické zátěže v Česku vyhrála společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která by odstraněním zhruba 91 tisíc tun kalů měla vydělat téměř půl miliardy korun. Rakovinotvorné a zapáchající ropné látky jsou v areálu dnešních lagun Ostramo už od konce 19. století. Jde o odpady z rafinérské výroby a také později k nim přibyly odpady z použitých mazacích olejů. Po ukončení činnosti chemičky Ostramo odpovědnost za tuto obrovskou ekologickou zátěž převzal stát.