Jak se odprodává skládka u Čáslavi společnosti AVE za 1 000 Kč! Ostravské kaly na skládce

Píše se rok 2012. Starosta Čáslavi Jaromír Strnad (ČSSD) a zastupitelé rozhodují na mimořádném zastupitelstvu o odprodání skládky společnosti AVE za 1 000 Kč! Rok 2018: na skládce se ukládají 500 metrů od domů ostravské kaly.

Odprodání skládky v Čáslavi společnosti AVE za 1 000 Kč!

ROK 2018: Bochníčková bojuje za 1 100 petentů proti ostravským kalům. Plný sál naštvaných lidí nedostává od starosty Strnada i AVE řadu odpovědí

Bochníčková vyzvala starostu Čáslavi, aby okamžitě odstoupil. Podle ní jsou důvodem jasné důkazy, že se na skládku do Čáslavi vozí rakovinotvorné ostravské kaly. Starosta Čáslavi a senátor za Kutnohorsko Jaromír Strnad společně s AVE ale tvrdí, že se sice jedná o nebezpečný odpad z ostravských lagun, ale že jde pouze o takzvanou hlinku.

Lenka Bochníčková, iniciátorka petice proti kalům s pověřením 1 100 obyvatel Čáslavska, i s živou podporou naštvaných občanů použila řadu argumentů. Starosta Strnad spíše než, aby sám reagoval na konfrontaci, řídil hlavně jednání a spíše dával slovo zástupcům AVE. Strnad se také několikrát bez úspěchu snažil mimořádné zastupitelstvo předčasně ukončit.

Lenka Bochníčková několikrát vyzvala starostu, aby odstoupil, protože slíbil, že když se jen kolečko kalů dostane na skládku, že odstoupí starosta neustále opakuje větu: hlinky nejsou kaly, neodstoupím, žádný ze zastupitelů nenavrhl hlasování o odvolání starosty pro nedůvěru.

Konfrontační páteční mimořádné jednání zastupitelstva města Čáslavi začalo krátce po 16 hodině. Jediným a hlavním tématem bylo, jak se dalo dopředu očekávat, spor o ukládání nebezpečného odpadu z ostravských lagun na skládku v Čáslavi. Starosta a senátor Jaromír Strnad (ČSSD) i provozovatel skládky společnost AVE uskladnění nebezpečného odpadu po několikaměsíčním (ne)informování přiznali, ale odvolávají se, že jde “pouze” o 13 tisíc tun odpadu z ostravských lagun, respektive o takzvanou hlinku.

Občané stejně jako někteří aktivnější zastupitelé chtěli od starosty řadu odpovědí, ale nebyli moc úspěšní. Řešila se finanční výhodnost provozu skládky, její blízkost k městu, skládka je jen 500 metrů od domů, požár skládky. Také se připomnělo, že komunální odpad sem vozí více než 100 obcí a měst z okolí, odpad zde ukládá i přes 200 firem a živnostníků nebezpečného odpadu – odpad i z ostravských kalů a řada dalších rakovinových látek.

Celé zastupitelstvo skončilo až po 20 hodině, což jsou čtyři hodiny. I když je potřeba připomenout, že více než 45 minut se muselo čekat na závěrečné usnesení. Ale to už prakticky bez účasti občanů, kterým vedení města oddálilo odpověď až byl fakticky prázdný jednací sál.

Bochníčková bojuje za 1 100 petentů proti kalům. Plný sál naštvaných lidí nedostává řadu odpovědí...

ZÁKLADNÍ FAKTA

CO: Mimořádné zastupitelstvo, město Čáslav

KDY: pátek 6. 4. 2018 ZAČÁTEK – PŘESTÁÁÁVKA – KONEC 16:00 – cca 20:00

TÉMA: ukládání ostravských kalů na skládku nebezpečného odpadu, která je 500 metrů od domů, kde ve městě žije 10 tisíc obyvatel

VÝZVA: Bochníčková několikrát vyzvala starostu, aby odstoupil, protože slíbil, že když se jen kolečko kalů dostane na skládku, že odstoupí Starosta neustále opakuje větu: hlinky nejsou kaly, neodstoupím, žádný ze zastupitelů nenavrhl hlasování o odvolání starosty pro nedůvěru

KONFRONTACE: starosta Strnad i s AVE versus Lenka Bochníčková, iniciátorka petice proti kalům s pověřením 1 100 obyvatel Čáslavska i s živou podporou naštvaných občanů

SPOR: O názvosloví rakovinotvorného odpadu z ostravských lagun Bochníčková: hlinky z ostravských lagun jsou složky rakovinotvorných kalů, takže jsou to takzvané nadbilanční kaly Strnad: Kaly se tady neukládají jsou to “jen” hlinky, což nejsou kaly, ale je to nebezpečný odpad, nad skládkou ale žádnou kontrolu město nemá, protože patří AVE

SKLÁDKA: komunální odpad sem vozí více než 100 obcí a měst z okolí, odpad zde ukládá i přes 200 firem a živnostníků nebezpečného odpadu – odpad i z ostravských kalů a řada dalších rakovinových látek

VÝSLEDEK: Bez účasti občanů po dlouhé přestávce, chceme od AVE více informací a větší kontrolu zařízení, den otevřených dveří pro občany, infrakameru, vznikne komise zabývající se skládkou, speciální informace na webu o skládce, varovný systém pro občany

Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 10/2018
(zdroj: http://www.meucaslav.cz/obcan/)

1. konstatuje, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ztratilo jeho důvěru ohledně včasného a objektivního informování občanů a blízkého okolí o ukládání nebezpečných odpadů na skládku v Čáslavi,

2. vyzývá společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

* zřídit trvale aktualizovaný speciální web nebo sekci v rámci stránek společnosti AVE CZ, kde budou zveřejněny dokumenty týkající se skládky,

* zřídit termokamerový systém skládky v Čáslavi

3. ukládá vedení města:

* zřídit komisi pro nakládání s odpady,

* uzavřít dohodu s vedením skládky o periodickém poskytování zájmových informací,

* zajistit Dny otevřených dveří pro veřejnost, a to vždy v červnu a říjnu každého kalendářního roku,

* projednat se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. možnost snížení poplatků za svoz TKO pro občany města Čáslavi,

* vybudovat systém varování obyvatelstva v případě havárie.

Jak se odprodává skládka u Čáslavi společnosti AVE za 1 000 Kč! Ostravské kaly na skládce

Zdroj: https://tomasourednik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=658979

Komentáře nevyjadřují názory fenomens.cz. Podporujeme občanskou společnost.
Pokud chcete zveřejnit vlastní názor, postřeh, komentář, kontaktujte nás zde.