Víme, že jsme jiní. Volím(e) 4 Čáslav sobě

Mgr. Tomáš Ouředník | lídr Čáslav sobě| zakladatel Máme rádi Čáslav

Vím(e), že jsme jiní

Víme, jak řešit krizi v Městské nemocnici Čáslav

Víme, jak řešit krizi v Městské nemocnici Čáslav

kompletní kandidátka Čáslavsobe.cz

1.
Mgr. Tomáš Ouředník
novinář, OSVČ, zakladatel Máme rádi Čáslav – podpora kultury, spolkové činnosti a cestovního ruchu

2.
Mgr. David Smejkal
učitel – specializace němčina, francouzština, italština, OSVČ, vedoucí rodinné cestovní agentury

3.
Alena Smejkalová
vedoucí účetní, předsedkyně SVJ bytových domů Prokopa Holého, starostka – Sokolská župa Havlíčkova, zakladatelka rodinné cestovní agentury

4.
JUDr. Jarmila Frajerová
právnička

5.
RNDr. Vladimír Gladkov
ekolog, předseda oddílu karate Sokol Čáslav

6.
Věra Strnadová
vedoucí účetní

7.
Ing. Eva Smolíková
ekonomka

8.
Ing. Jaroslav Piták
elektrospecialista, konstrukce letadel

9.
Jana Vobořilová
specialistka prodeje, podporovatelka ekologické organizace Greenpeace

10.
Marek Černý
občanský zaměstnanec letiště Čáslav, certifikovaný pilot dronu

11.
Karel Fiedler
zaměstnanec Městské nemocnice Čáslav

12.
Stanislav Panýrek
inspekční zámečník

13.
Miloslava Jonášová
vedoucí prodejny

14.
Stanislav Novotný
stavební rozpočtář, dlouholetý člen výboru Sokol Čáslav

15.
Miroslav Pavouk
letecký technik

16.
Milan Čermák
řidič

17.
Mgr. Lenka Novotná
učitelka anglického jazyka

18.
Alena Novotná
mistrová v textilním podniku

19.
Milada Jelínková
asistentka prodeje

20.
Libuše Panýrková
zahradnice

21.
Pavel Najbrt
soukromý zemědělec, dělník

Vždycky na 1. místě městská nemocnice

sledujte také: Veřejná debata lídrů 14. září | 17:00 | Nová scéna Dusíkova divadla, Masarykova 194/36, Čáslav

– 1. městská nemocnice v Čáslavi zřízena v roce 1844
v roce 2024 to bude již 180 let od jejího vzniku
– budova současné nemocnice stojí na místě od roku 1894


nemocnice musí začít fungovat bez politického tlaku, amatérských zásahů z radnice

– ředitel by měl být odborník, politicky se neangažující

je nutné řídit nemocnici odpovědně, profesionálně a na 100 %

– ředitel/ka se musí věnovat řízení nemocnice, bez dalších podnikatelských aktivit


v případě konkurzu na ředitele/ředitelku navrhujeme i veřejnou prezentaci kandidátů pro občany

– nemocnice potřebuje zlepší komunikaci vůči pacientům, respektive občanům Čáslavi

do lepší komunikace zapojit Odbor vnějších vztahu a komunikace Městského úřadu Čáslav

– není potřeba externí firmy na marketingové a další pochybné netransparentní poradenství

veřejnost potřebuje informace o každém důležitém kroku a jeho cíli


– je nutné naslouchat ekonomické i personální realitě

řešit opravdovou finanční zátěž od zdravotních pojišťoven v desítkách milionů korun

– chceme zastavit další odchod lékařů, zdravotního i nezdravotnického personálu

budeme usilovat o návrat bývalých lékařů a zdravotnického personálu

– pro nové seriózní jednání o návratu lékařů musí být partnerem i lékařské odbory


po personální stabilizaci je nutné zvýšit výkon nemocnice

– vyšší obsazenost = vyšší plnění od pojišťoven

je nutné zvýšit obsazenost pacienty = kapacita nemocnice až na 90 %

– využívat nové dotační výzvy: Středočeský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, z fondů EU a českých nebo zahraničních nadací


zdravotní péče má být dostupná i kvalitní pro všechny občany

– pacienti potřebují zdravotní péči, na kterou jsou zvyklí

cílem je zachovat plnohodnotnou nemocnici se 4 hlavními obory:
internou, gynekologicko-porodnickým oddělením, pediatrií i chirurgií

– v případě zahraničních lékařů musíme minimalizovat jazykovou bariéru výukou češtiny


porodnice v Čáslavi bojuje s počtem porodu

– budoucnost porodnice podle VZP není zajištěna, de o hranici 600 porodů za rok

– počet porodů v Čáslavi 2021 = 525 | 2020 = 536 | 2019 = 496 | 2018 = 438 porodů

– pokud porodnice nepřivedou na svět 600 dětí za rok, VZP takovým nemusí v budoucnu dát smlouvu

– je nutné také více podporovat jedinou porodnici na Kutnohorsku, která je právě u nás v Čáslavi

– i proto jsme zakoupili domény porodnicecaslav.cz i nemocnicecaslav.cz

– v tuto chvíli jsou webové adresy přesměrovány na caslavsobe.cz


v Kutné Hoře byla porodnice uzavřena v červenci 2008 včetně dětského oddělení

– počet porodů se pohyboval kolem 200 až 250 ročně


bez nemocnice by ekonomický i společenský význam Čáslavi začal pomalu upadat v celém regionu

– je klíčová pro dostupnost zdravotní péče, pro občany i obyvatele celého regionu

je podstatná i pro ziskovost podnikatelů i firem, kdy potenciální pacienti nakupuji v našem městě

Vždycky správa města službou pro občany

sledujte také: Veřejná debata lídrů 14. září | 17:00 | Nová scéna Dusíkova divadla, Masarykova 194/36, Čáslav

– radnice nemá své občany šikanovat a soudit se s nimi
– naopak jim má pomáhat i naslouchat jejich potřebám
– starosta i místostarosta nemají vykonávat další jiné funkce na úkor správy města

– občan nemá být podřízeným volených zástupců města, ale partnerem ve správě města i městského majetku a kvality veřejného prostoru
– občané si zaslouží 100 % řízení města, správa města nesmí být na vedlejší koleji podnikatelských i dalších aktivit volených zástupců města
– starosta i místostarosta mají být opravdu transparentní, bez střetů zájmů

Navrhujeme zavedení občanského rozpočtu (participativní rozpočet)
V únoru 2020 dopracoval Tomáš Ouředník v rámci pracovní skupiny Otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel (OIZO) materiál týkající se takzvaného Participativního rozpočtu (PARO). Inspiroval se v jiných městech. Materiál měl být předán na jednání Rady města Čáslavi. Dosud v září 2022, občané nemohou stále rozhodovat o tom, kam konkrétně jdou veřejné prostředky

– občan ví, co opravdu potřebuje
– občanský rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce
– radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu
– obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit
– při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích
– na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak
– společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti
– vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat

6 důvodů pro občanský rozpočet v Čáslavi

Umožňuje občanům spoluvytvářet tvář města
vědí, co jim schází a co potřebuje vylepšit a mohou se podílet na řešení.

Vrací občanům důvěru, radnici umožňuje efektivně spolupracovat s občany
– pokud mají občané možnost zapojit se konstruktivně do debaty s radnicí, neupadají do deprese

Občané mají nové nápady
– umožňuje se využít jejich kreativního potenciálu v praxi

Spolupráce mezi radnicí a občany může být plodná
– aktivní občané získají vhled do fungování obce, radnice se naučí lépe s občany komunikovat a vycházet jim vstříc.

Otevírá celospolečenský dialog o nejpotřebnějších investicích a nejlepších využití z veřejných peněz
– přemýšlení o potřebách jednotlivých zájmových skupin i o rozvoji celé obce dává lidem příležitost k lepšímu uspořádání hodnotového žebříčku i vyšší sociální citlivosti.

Prohlubuje vztah k občanů k místu, kde žijí, vytváří odpovědné nakládání s majetkem
– aby se jakýkoli projekt uskutečnil, musí se s ním identifikovat dostatečně velká část komunity
– a vědomí toho, že jsme rozhodli „my“, je i vědomím odpovědnosti za to, jak bude se společným majetkem nakládáno v budoucnosti

Vždycky jenom výstavba s občany

sledujte také: Veřejná debata lídrů 14. září | 17:00 | Nová scéna Dusíkova divadla, Masarykova 194/36, Čáslav

vždycky územní plán i dopravní strategie je důležitá
– pokud chceme rozhodovat o územním plánování odpovědně a předvídatelně je velmi důležité využívat praktické zkušenosti, tak i nejmodernější technologie – vše v zájmu občanů města i budoucího rozvoje Čáslavi

– vedení města nesmí podléhat developerské lobby proti zájmům občanům
– nové byty v Prokopárnách nesmí snížit kvalitu bydlení
– projekt musí být celý lépe promyšlený
– nesmí hrozit dopravní kolaps pro celou Čáslav
– musí využívat nejmodernější přístupy
– na občany se nesmí vyvíjet časový i jiný nátlak
– občan nemá být podřízeným volených zástupců města, ale partnerem ve správě města i jeho majetku

podporujeme, navrhujeme… v Prokopárnách
– vyhlášení veřejné architektonicko-urbanistické soutěže s jasnými parametry na počet podlaží, počet bytů
– upřednostňujeme kvalitu bydlení, která vzejde z vítězného návrhu
– podporujeme intenzivnější diskuzi s občany o jejich potřebách, o kvalitě celé lokality
– přiměřenou dopravně-ekologickou zátěž pro město
– vedení města musí mít jasnou představu o způsobu finančního krytí a celkovém rozpočtu celého projektu
– musí být celospolečenská shoda obyvatel lokality i celého zastupitelstva o plánované výstavbě
– musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy se Středočeským krajem v lokalitě Na Skále, kde má být dopravní propojení

podporujeme, navrhujeme… v celé Čáslavi
– je nutné zkvalitňovat dosavadní bytový fond města a mít o něm opravdový přehled
– je potřeba evidovat skutečné zájemce o bydlení, více s nimi diskutovat o jejich možnostech i potřebách
– spravovat město odpovědně znamená hledat nejrůznější možnosti, jak projekty na bydlení financovat v rámci ministerstev, kraje
– je nutné vytvořit evidenci potenciálně volných nemovitostí a brownfieldech
– je nutné využívat potenciálu volných objektů Pickova vila, bývalé učňovské středisko Na Skále, zvažovat jejich nákup, nebo vyvíjet přiměřenou snahu na jejich rekonstrukci a využívání soukromými majiteli

rekonstrukce vlakového nádraží i s občany
– podle Správy železnic se chystá rekonstrukce nádražní budovy Českých drah v našem městě
– vedení města při této příležitosti musí vynaložit maximální aktivitu, abychom ovlivnili, co možná nejvíce kvalitu nádraží i veřejného prostoru s ohledem na občany na zájmy města

Vždycky Čáslav zelená, chytrá i čistá

sledujte také: Veřejná debata lídrů 14. září | 17:00 | Nová scéna Dusíkova divadla, Masarykova 194/36, Čáslav

konec přehřátého města, více péče o zeleň
– je potřeba více chytře Čáslav ochlazovat, podporovat vytváření zelených střech, využívání dešťové vody

konec zbytečného kácení stromů včetně památné skautské lípy
– úředníci mají mít lepší evidenci vzácných stromů v celé Čáslavi
– radnice má lépe vyjednávat i se soukromými vlastníky
– vedení města má mít úctu k tradici – skautská lípa jako symbol
– skautská lípa po 31 letech pokácena, od dubna 2021 se na místě nic neděje

občané si zaslouží bezbariérové město
– Čáslav by měla být pro rodiny s dětmi i hendikepované občany i návštěvníky přátelská
– jde o souhrn postupných opatření od nájezdů na chodník, přes bezbariérové vstupy do budov ve správě města, na veřejné toalety až po vyjednávání se soukromými majiteli

ulice bez psích hovínek
– velmi důležitá je role města jako zřizovatele mateřských i základních škol, tam lze téma začít otevírat
– v rámci vzdělávání můžeme právě ty nejmenší pozitivně ovlivnit
– výchova jde následně i přes rodinu
– nejlevnější je vždycky prevence a vzdělávání, než vysoké náklady na čistotu ulic
– více téma dostat mezi občany a pejskaře, více s nimi komunikovat
– více nabízet pytlíky na psí hovínka, zvažovat nákup více čistících strojů
– chceme, aby městská policie více kontrolovala majitele psů, aby uklízeli psí hovínka
– nejprve slovně upozorňovat na přestupky, později vymáhat pokutami

veřejné toalety na úrovni
– Čáslav má mít bezbariérové, dostupné a hlavně veřejné toalety na úrovni
– toalety je potřeba zkvalitnit především v centru města, navrhujeme po konzultaci s památkáři umístění modulárního bezbariérového WC na místě dosavadní podzemního WC na hlavním čáslavském náměstí
– je potřeba ve spolupráci s dopravci usilovat o kvalitu záchodů na vlakovém i autobusovém nádraží

podpora cyklodopravy
– chceme, aby občané využívali i cyklodopravu – klasická kola a stále oblíbenější elektrokola
– chceme vytvářet podmínky, aby více občanů využívalo tuto nejekologičtější městskou dopravu
– musí být ve veřejném prostoru stojany, kde kola lze opravdu prakticky uzamknout
– na drahá elektrokola navrhujeme pro občany uzamykatelné boxy
– navrhujeme tyto lokality: v centru města, u vlakového i autobusového nádraží, u nemocnice

skládka – komunální odpad
– vždycky nejlepší je odpad, který nevznikne, našim cílem je odpad dlouhodobě minimalizovat
– pokud město může získávat poplatky za ukládání odpadu, je nutné hledat, co nejlepší finanční plnění pro rozpočet města
– Čáslav je účastníkem řízení všech povolení – jak stavebních, tak vodohospodářských, i provozního řádu skládky, kde jsou stanoveny poměry skládkování a rozsah typů odpadů = město může tlačit na změnu poměru skládkování tak, aby skládka sloužila původnímu účelu podle stavebních a vodohospodářských povolení
– město by mělo mít snahu omezit navážení cizích odpadů a nebezpečných odpadů z celé republiky, zejména starých ekologických zátěží – ostravské kaly jsou jen špičkou ledovce
– v roce 2030 by mělo skončit skládkování, již v tuto chvíli je nutné reálně přemýšlet, kam a jakým způsobem bude město Čáslav v budoucnu odvážet komunální i jiný odpad, kraje i další města společně zvažují hromadné řešení, jak nejefektivněji nakládat s odpady

Víme, jak pomáhat občanům i městu proti drahým energiím

Víme, jak pomáhat občanům i městu s energiemi

Víme, jak aktivně řešit nové bydlení pro občany

Víme, co má dělat radnice, aby byly byty

Veřejná debata lídrů. Kdo bude čáslavský starosta?

Kdo chce vyhrát volby v Čáslavi? Debata kandidátů na starostu