Tomáš Ouředník (Čáslav sobě): Vyzývám k veřejné debatě lídrů pro komunální volby v Čáslavi

Výzva k veřejné debatě lídrů pro komunální volby ZDE. Podána byla 8. 8. 2022 na podatelnu Městského úřadu Čáslav a zaslána emailem zástupcům uskupení. 

Vážený pane starosto, vážené dámy, vážení pánové,

v letošních komunálních volbách se v Čáslavi bude ucházet o přízeň voličů našich 9 uskupení (v abecedním pořadí): ANO 2011, Čáslav pro všechny, Čáslav sobě, Česká pirátská strana, ČSSD a Nezávislí, KSČM, NAŠE ČÁSLAV, ODS a Šance pro rodinu.

Na městském zastupitelstvu 20. 6. jsem poprvé vyzval k veřejné debatě všechny kandidujících uskupení. Starosta Vlastislav Málek nabídku tehdy přijal s tím, že v tom nevidí problém. Ostatní zastupitelské kluby se k výzvě tehdy nevyjádřily.

Tuto veřejnou výzvu podávám oficiálně na podatelnu Městského úřadu Čáslav a posílám také emailem zástupcům kandidujících uskupení.

Navrhuji, aby veřejnou debatu uspořádal Odbor vnějších vztahů a komunikace Městského úřadu Čáslav. Mělo by jít o debatu moderovanou zaměstnanci ze zmiňovaného odboru.

Navrhuji například tato témata, která občané sledují: problematiku Městské nemocnice Čáslav, řešení lokality Prokopa Holého. Případně jiná důležitá témata podle uvážení každého kandidujícího uskupení.

Ideálním místem pro přítomnou veřejnost, tak také kvůli živému internetovému přenosu pro nepřítomné občany, by mohla být Nová scéna Dusíkova divadla. Stejně jako v případě městského zastupitelstva.

S ohledem na termín voleb 23. a 24. 9. a poslední zastupitelstvo 12. 9. navrhuji termín v rozmezí od 5. – 7. 9. od 17, případně od 18 hodin.

Věřím, že prezentovat vlastní názory, odpovědně zastupovat zájmy občanů Čáslavi, zkvalitňovat jejich životy, to všechno jsou pádné důvody pro účast lídrů všech 9 uskupení. Občané různých názorů určitě ocení naši rozhodnost, prezentaci našeho řešení, tak i schopnost seriozně a společně řešit Čáslav.

S pozdravem
Mgr. Tomáš Ouředník
lídr Čáslav sobě

kontakt | 730 666 555 | tomas@caslavsobe.cz | caslavsobe.cz

  

VIDEO: Výzva na městském zastupitelstvu 20. 6. 2020

Výzva: Veřejná debata lídrů v Čáslavi...

Rada města Čáslavi
2018-2022

Rada města je městská vláda. V čele je starosta Vlastislav Málek a místostarosta Martin Horský. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

JUDr. Vlastislav Málek Čáslav pro všechny
starosta

Martin Horský Čáslav pro všechny
místostarosta

Mgr. David Tichý Čáslav pro všechny
radní pro školství

Jiří Honzíček Čáslav pro všechny
radní: bytová výstavba, bankovní služby

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Čáslav pro všechny
radní: kultura, památková péče, styk s médii a veřejností

JUDr. Anna Krúpova ODS
radní: hospodaření s majetkem města

MUDr. Michaela Mandáková KDU-ČSL/Šance pro rodinu
radní pro zdravotnictví a sociální služby

Městské zastupitelstvo v Čáslavi (2018-2022)
má celkem 21 členů

koalice = 11 zastupitelů

Čáslav pro všechny
5 radních/zastupitelů
JUDr. Vlastislav Málek starosta
Martin Horský místostarosta
Mgr. David Tichý radní
Jiří Honzíček radní
Mgr. Filip Velímský, Ph.D. radní

radní ODS
JUDr. Anna Krúpová

radní KDU-ČSL/Šance pro rodinu
MUDr. Michaela Mandáková

4 řadoví zastupitelé
Čáslav pro všechny
Mgr. Martin Jusko
MUDr. Lukáš Tichý
MUDr. Miroslava Tvarohová
Bc. Radek Holík

opozice = 10 zastupitelů

ČSSD 7 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Martin Novák
Mgr. Jaroslav Vostrovský

Mgr. Renata Vaculíková
(Ing. Milan Urban odstoupil)

Bohumila Chalupová
(MUDr. Jan Spáčil odstoupila)

ANO 2 zastupitelé
Ing. Drahomír Blažej, MBA
Mgr. Tomáš Hasík (nezařazený)

KSČM 1 zastupitelka
Jitka Polmanová

Související:
Kauza: Kam ten spěch s projektem za miliardy?
Šéfové 8 bytových domů kriticky odmítají územní studii. Zastupují stovky naštvaných občanů. Jde i o 6 podlaží
5 lůžek. Bez záchranky i covidu. Pacienti a pojišťovny?
Ředitelkou nemocnice Mlynářová. Lékařka a právnička
Bez 3 ambulancí, 36 lůžek interny i pacientů záchranky
Šušková: 1. report interim krizového týmu z nemocnice
Víme, kolik lékařů skončí ke konci srpna v nemocnici
Radnice najala na krizi v nemocnici dvě externí firmy
Minutu po minutě: mimořádně o krizi v nemocnici
Kdo v čáslavské nemocnici skončil, je ve výpovědi?
Místostarosta Horský z radnice: PRAVDA NEKŘIČÍ
Primářka ARO: Akutní péče i porodnice v ohrožení
Jak se z nemocnice volá zastupitelům o pomoc. Proč?
(Ne)politická nemocnice. Přemluvte lékaře i sestry
Mimořádná Rada města: Kdo je nový ředitel nemocnice?
Ředitele nemocnice Bublu donutili k rezignaci lékaři