Sbírka: Střecha pro Sokol. Havarijní stav. Historická budova Sokola Čáslav z roku 1910 potřebuje 400 tisíc

Sbírku Střecha pro Sokol založili členové čáslavské sokolské organizace jako poslední možnost záchrany historické památky.

Jak přispět: https://www.donio.cz/prispevek/12130

Můžete přispět bankovním převodem na účet Donio u Fio Banky. Pomocí variabilního symbolu budou finance přiřazeny k této sbírce:
Číslo účtu: 2201801014/2010
Variabilní symbol: 276778
Název sbírky: Střecha pro Sokol (lze napsat jako poznámku)
KE SPRÁVNÉMU PŘIŘAZENÍ PLATBY JE DŮLEŽITÝ VARIABILNÍ SYMBOL

Čáslavská sokolovna je nádherná secesní budova a její opravy jsou komplikované a nákladné právě s ohledem na památkovou ochranu. Její potřeby však byly z těchto důvodů příliš dlouho opomíjeny a odsouvány. Nyní je na čase tento přístup změnit a havarijní stav částí budovy zvrátit. Věříme, že se najde dostatek příznivců, kteří zavzpomínají např. na svá taneční nebo hodiny tělocviku, vybaví si typickou vůni vnitřních prostor a budou chtít kus této nostalgie zachovat i pro další generace.

Informace o sbírce: https://www.donio.cz/strecha-pro-sokol-caslav

V současné době do sokolovny zatéká i při méně intenzivním dešti a skrze strop pak kape na parkety ve cvičebním sále. Je tedy nutné řešit havarijní stav střechy a ochranu původních podlah.

Čáslav sobě: Iniciativa za záchranu přechodové lávky u čáslavského vlakového nádraží

Proč Sokolové z Čáslavi volají o pomoc...

Rozsáhlá a impozantní budova by si zasloužila kompletní rekonstrukci, avšak ta je zcela mimo reálné současné možnosti naší jednoty. My se však nevzdáváme! Plány máme, vytrvalost nám nechybí, ovšem každá dlouhá cesta začíná prvním krokem. A tím je bezesporu řešení havarijního stavu střechy!

Pomozte s námi opravit stánek sportu, který slouží nepřetržitě svému účelu přes sto let od roku 1910.

Všichni, kdo na Čáslavsku vyrostli, pod střechu sokolovny nejednou zavítali! Byla a stále je častým dějištěm nejen sportovních turnajů, zápasů a soutěží, běžných cvičení, plesů, karnevalů, dětských dnů, nebo kurzů tanečních, ale i divadelních představení a besed.

Jsme tu pro Vás již 160 let!

Sokolové působí v Čáslavi od r. 1862 a své zděné „Mekky“ sportu a kultury, vysněné sokolovny,  se po dlouhém střádání a nemalém úsilí dočkali v roce 1910

Od svého založení byli Sokolové hybnou silou veškerého dění v Čáslavi i okolí. Stáli u zrodu sportovního areálu Vodranty, městských lázní a biografu. Velice úzce byli spojeni s místním divadlem, kde sami hráli jako ochotníci a provozovali loutkoherecký spolek. 

A právě tak se snaží Sokolové v Čáslavi fungovat i dnes.

Čím je SOKOL prospěšný všem

Sokol je nezisková organizace, která stojí na bezplatné práci řady nadšených dobrovolníků. Nabízí všestranné cvičení pro všechny věkové kategorie. Svým nekomerčním nastavením zůstává Sokol dostupný široké veřejnosti a sport tak není výsadou pouze pro vybrané. Pomozte zachovat tento otevřený princip a zdravý pohyb pro všechny!

Mimo běžný rozpis cvičení jednotlivých oddílů pořádá TJ Sokol Čáslav řadu veřejných akcí. Nabízí prostory školám i školkám, obnovuje tradici loutkoherectví a pořádá představení pro veřejnost.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Oprava střechy byla předběžně odhadnuta na ‪400.000‬ Kč. Ovšem, jak tomu při rekonstrukci starých budov bývá, odhadovaná cena nemusí být cenou finální. Historická budova má svá tajemství, která nelze předvídat.

Čáslavská sokolovna je památkově chráněná, což její opravy prodlužuje, prodražuje a komplikuje. Její potřeby byly z těchto důvodů příliš dlouho opomíjeny a odsouvány. Nyní je na čase tento přístup změnit a havarijní stav částí budovy zvrátit.Pomozte opravit stánek sportu, který slouží nepřetržitě svému účelu přes sto let od roku 1910.

Vybereme peněz víc? Nevadí! Pustíme se rádi do dalších nutných oprav, zvelebíme venkovní hřiště a jeho okolí. Možná obnovíme vybavení.
Nevybereme dost? To se určitě nestane! Ale kdyby… rozdělíme opravu střechy na etapy: havarijní ložiska -„hoří“, odsouvané části -„přihořívá“ a opomíjené plochy- „samá voda“.

zdroj: Sokol Čáslav, donio.cz