S dvojnásobně velkou skládkou (ne)bude v Čáslavi líp. (Ne)děkujeme 15 zastupitelům: ČSSD, Nezávislí a ANO 2011!

Všech 15 zastupitelů ČSSD+NEZÁVISLÍ a ANO 2011 (Seznam zastupitelů v příspěvku dole) souhlasilo jednohlasně s rozšířením kapacity skládky u Čáslavi. Takový je závěr mimořádného zastupitelstvu města Čáslavi. Uskutečnilo se 3. 4. (Celé schválené kontroverzní usnesení najdete na konci příspěvku)

Slogany těchto dvou politických stran: ANO, BUDE LÍP i ČSSD a NEZÁVISLÍ: Spojili jsme se pro Čáslav, jsou v tomto případě prázdnými frázemi. S dvojnásobně velkou skládkou nebude v Čáslavi v žádném případě líp. A nikdo se za zájmy občanů, jejich dětí i za zodpovědnou budoucnost celé Čáslavi bohužel nespojil.

Naopak. Zastupitelé ČSSD+NEZÁVISLÍ a ANO 2011 se spojili proti zájmům 1 400 občanů, petici podepsalo za pouhý týden 1 400 kritiků. A rozhodnutí je značně ukvapené, nevýhodné. Budoucnost celého města je ohrožena, aktuálně s již tak obrovskou zátěží ze skládky, snad nikdo nemůže myslet vážně další extrémní rozšiřování skládky.

„AVE nabízí například příspěvek 5 milionů ročně na nemocnici. Nemocnice potřebuje dotaci až 75 milionů z rozpočtu města. AVE chce dávat ročně 400 tisíc na sport a kulturu. Pro srovnání jenom letos jde z rozpočtu města na sport, pokud mluvíme o dotacích z Komise pro sport, 3 200 tisíc. Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch rozděluje 825 tisíc. AVE také nabízí garanci 30 milionů ročně za vybrané poplatky za odpad. Čáslav dostávala za odpadové poplatky od AVE ročně cca 46 milionů. AVE ale zároveň čelí i obvinění, že dluží Čáslavi 1 mld. korun za poplatky. Pro srovnání celý roční rozpočet Čáslavi je na rok 2023 plánován na více než 420 milionů korun,“ argumentuje Tomáš Ouředník.

„Oslava“ rozhodnutí zastupitelstva o rozšíření skládky. Vznik 2. hory v Čáslavi. Ve čtvrtek u kašny

Na základě dostupných informací, způsobu vyjednání s AVE, jednání na samotném zastupitelstvu a vyjadřování jednotlivých zastupitelů, není rozhodnutí v žádném případě výhodné pro zdraví občanů, kvalitu života v Čáslavi, ale ani pro rozpočet města. Finanční plnění AVE je totiž velmi nízké.

A hlavně je potřeba připomenout, že nestojí chabé miliony za další ekologickou zátěž, další sníženou kvalitu života. Opravdový rozvoj města a snaha přilákat mladé rodiny do Čáslavi, do města, kde se má rozšiřovat již tak obrovská skládka, je mimo rozumné chápání.

Zarážející je také skutečnost, že zastupitelstvo rozhodovalo pod tlakem a v situaci, kdy Ministerstvo životního prostředí vrátilo společnosti AVE k přepracování dokumentaci EIA. Bez jejího schválení nelze pokračovat v rozšiřování skládky. Neexistuje žádné platné odborné stanovisko k jakémukoliv rozšíření skládky.

A šokující je také skutečnost, že materiál byl schválen bez důvodové zprávy. Vše na základě dojmů pár zastupitelů, kteří sami několikrát přiznali, že problematice nerozumí. Materiál byl schválen na základě nabídky AVE, která otevírá, za asistence 15 (ne)informovaných a (ne)zodpovědných zastupitelů, cestu pro tisíce tun komunálního odpadu i nebezpečného odpadu do roku 2030, ale hlavně AVE jasně deklarovalo, že chce skládku využívat i po skončení skládkování. Je tak více než jasné, že smyslem AVE je skládkovat u Čáslavi tisíce tun nebezpečného odpadu i po roce 2030. 

Petici proti skládce podepsalo za pouhý týden 1 400 kritiků. Na samotném mimořádném jednání zastupitelstva vystoupilo proti unáhlenému a nepromyšlenému rozhodnutí velmi aktivně 9 občanů. Pokud by uskupení Čáslav sobě mělo zastupitele, určitě by nesouhlasilo s kontroverzním usnesením.

I všech 6 opozičních zastupitelů Čáslav pro všechny hlasovalo proti usnesení. Mimořádné zastupitelstvo trvalo tři a půl hodiny. Atmosféra byla napjatá.

Všech 15 zastupitelů argumenty kritiků proti hlasování nevyslyšelo. Hlasovalo pro rozšíření skládky, jak již bylo zmíněno, bez odborného stanoviska a bez důvodové zprávy. Neexistuje žádná ekonomická analýza výhodnosti finančního plnění od AVE. Materiál, který schválili v pondělí 3. 4., byl na úřední desce pouze od pátku 31. března.

Radnice v čele s Jaromírem Strnadem (ČSSD+NEZÁVISLÍ) otevřela cestu ke zvětšení skládky až o 12 hektarů. Nejprve půjde o rozšíření skládky o 500 000 m3.

„Maximální kapacita odstranění (ukládání) odpadu na ploše Z19 bez podmínky vybudování západního obchvatu je 500 000 m3 odpadu s podmínkou odklonění dopravy na neveřejnou komunikaci, návoz zbývajících 1 500 000 m3 bude umožněn až po vybudování obchvatu,,“ píše se ve schváleném materiálu.

Největší odpadovou firmu v Česku, AVE CZ, stíhají kriminalisté z elitního útvaru. Podle obvinění měla firma AVE správně poslat Čáslavi na poplatcích miliardu korun.  

 Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

15 zastupitelů, kteří hlasovali pro rozšíření skládky
(pořadí podle výsledku komunálních voleb 2022)

ČSSD a NEZÁVISLÍ
⚫Mgr. Daniel Mikš
53 let, učitel, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost BEZPP Navrhující strana ČSSD
1824 hlasů (5,36 %)

⚫MUDr. Julie Provazníková
48 let, lékařka, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost BEZPP Navrhující strana NK
1816 hlasů (5,34 %)

⚫Ing. Jaromír Strnad
57 let, senátor, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost ČSSD Navrhující strana ČSSD
1797 hlasů (5,28 %)

⚫MUDr. Ervin Petrikovič
59 let, lékař, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost BEZPP Navrhující strana NK
1718 hlasů (5,05 %)

⚫MUDr. Ctibor Provazník
48 let, lékař, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost BEZPP Navrhující strana NK
1708 hlasů (5,01 %)

⚫Ing. Jiří Havlíček MBA
46 let, ekonom, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost ČSSD Navrhující strana ČSSD
1622 hlasů (4,76 %)

⚫RNDr. Tomáš Hasík
46 let, ředitel základní školy, Čáslav-Staré Město
Pol. příslušnost BEZPP Navrhující strana NK
1619 hlasů (4,76 %)

⚫Ing. Zdeňka Nezbedová
49 let, redaktorka, Čáslav-Staré Město
Pol. příslušnost BEZPP Navrhující strana NK
1619 hlasů (4,76 %)

⚫Mgr. Renata Vaculíková
59 let, mzdová účetní, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost ČSSD Navrhující strana ČSSD
1579 hlasů (4,63 %)

⚫Ing. Josef Ruml
76 let, důchodce, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost BEZPP Navrhující strana NK
1576 hlasů (4,63 %)

⚫Mgr. Václav Drda
33 let, učitel, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost ČSSD Navrhující strana ČSSD
1549 hlasů (4,55 %)

⚫Vojtěch Nezbeda
27 let, OSVČ, Čáslav-Staré Město
Pol. příslušnost ČSSD Navrhující strana ČSSD
1527 hlasů (4,49 %)
ANO 2011

⚫Mgr. Jiří Žaloudek
47 let, strážník MP, Čáslav-Staré Město
Pol. příslušnost BEZPP Navrhující strana ANO
692 hlasů (7,12 %)

⚫Ing. Drahomír Blažej MBA
60 let, dopravní pilot, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost ANO Navrhující strana ANO
621 hlasů (6,39 %)

⚫Bc. Alice Vavřinová
48 let, senior nákupčí, Čáslav-Nové Město
Pol. příslušnost ANO Navrhující strana ANO
500 hlasů (5,15 %)

Čáslav sobě
Vždycky Čáslav zelená, chytrá i čistá:
skládka – komunální odpad – komunální volby 2022

– vždycky nejlepší je odpad, který nevznikne, našim cílem je odpad dlouhodobě minimalizovat

– pokud město může získávat poplatky za ukládání odpadu, je nutné hledat, co nejlepší finanční plnění pro rozpočet města

– Čáslav je účastníkem řízení všech povolení – jak stavebních, tak vodohospodářských, i provozního řádu skládky, kde jsou stanoveny poměry skládkování a rozsah typů odpadů = město může tlačit na změnu poměru skládkování tak, aby skládka sloužila původnímu účelu podle stavebních a vodohospodářských povolení

– město by mělo mít snahu omezit navážení cizích odpadů a nebezpečných odpadů z celé republiky, zejména starých ekologických zátěží – ostravské kaly jsou jen špičkou ledovce

– v roce 2030 by mělo skončit skládkování, již v tuto chvíli je nutné reálně přemýšlet, kam a jakým způsobem bude město Čáslav v budoucnu odvážet komunální i jiný odpad, kraje i další města společně zvažují hromadné řešení, jak nejefektivněji nakládat s odpady

Usnesení Městského zastupitelstva z 3. 4. 2023 o rozšíření skládky
Skládku vlastní a provozuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav

• po roce 2030 bude ukládáno maximálně 37 % N-odpadů z celkového ročního návozu na skládku,

• v EIA navržená úprava odpadů na palivo (PEVO) ve výši 100 000 tun ročně bude z projektu zcela vyřazena,

• recyklace stavebních odpadů v EIA bude snížena na polovinu, to znamená max. 20 000 tun ročně,

• zahájení budování biokoridoru proběhne nejpozději v roce 2025

• maximální kapacita odstranění (ukládání) odpadu na ploše Z19 bez podmínky vybudování západního obchvatu je 500 000 m3 odpadu s podmínkou odklonění dopravy na neveřejnou komunikaci, návoz zbývajících 1 500 000 m3 bude umožněn až po vybudování obchvatu,

• povolování jednotlivých sekcí bude vždy po 500 000 m3 odpadu,

• bude uzavřena dohoda mezi městem Čáslav a spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která nahradí Dohodu o spolupráci z roku 2012, v níž se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zaváže:

• ke garanci ročních plateb v letech 2024 – 2030 ve výši minimálně 30 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

• ke garanci ročních plateb po roce 2030 ve výši minimálně 16 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

• od roku 2024 ke garanci příspěvků na rozvoj Městské nemocnice Čáslav ve výši 5 000 000 Kč ročně,

• od roku 2024 ke garanci 400 000 Kč na podporu sportu a kultury ve městě Čáslav,

• k zajištění on-line monitoringu v režimu 24/7 na vstupu a poskytování pravidelných měsíčních reportů o vlivu na životní prostředí.

zdroj: Usnesení Městského zastupitelstva z 3. 4., které navrhla Rada města Čáslavi: USNESENÍ z 9. zasedání v roce 2023 konaného v mimořádném termínu ve středu 29.3.2023, RM/9/165/2023 Rozšíření kapacity skládky v Čáslavi

Související:

„Oslava“ rozhodnutí zastupitelstva o rozšíření skládky. Vznik 2. hory v Čáslavi. Ve čtvrtek u kašny

Občané i jejich děti na posledním místě. Kdo je zástupcem voličů? Kdo hájí jiné zájmy? Co dělá Čáslav sobě?

ŽIVĚ: Veřejné setkání vedení města a společnosti AVE s občany o rozšíření skládky 19. 1. od 17:00

ŽIVĚ: Veřejné setkání s občany na téma rozšíření skládky 16. 1. od 18:00

Petice: Proti navýšení dopravy v souvislosti s rozšířením skládky

Starosta Málek uzavřel právní smlouvu s vlastním zetěm. Radnice odmítá střet zájmů. Zjištění se vysmívá
Kolik stojí město externí právní služby na skládkovou kauzu?

Tisíce tun ostravských rakovinotvorných kalů na skládce v Čáslavi! AVE je umístí na ploše 2 500 metrů čtverečních

Jak se odprodává skládka u Čáslavi společnosti AVE za 1 000 Kč! Ostravské kaly na skládce

Bochníčková bojuje za 1 100 petentů proti ostravským kalům. Plný sál naštvaných lidí nedostává od starosty Strnada i AVE řadu odpovědí

Český rozhlas: Skládka v Čáslavi vyvolává velké emoce

Starosta s AVE versus Bochníčková s 1 100 obyvateli. Co zastupitelé?

Starosta i AVE přiznali barvu: 13 262 tun odpadu z lagun v Čáslavi!

FOTO: Jak se tajně vozí tisíce tun rakovinotvorných kalů do Čáslavi

Iniciátorka petice s 1 100 podpisy i aktivista chtějí živý přenos

Kde (s)končí 43 000 tun ostravských lagun, pane starosto, senátore, exministře, AVE?

Pane starosto, odstupte! Ostravské kaly jsou v Čáslavi