17 lékařů žádá větší kontrolu skládky. Proč radnice výzvu neotiskla v dubnových Čáslavských novinách?

Lékařka Hana Lásková chtěla v dubnových Čáslavských novinách informovat občany o zdravotních rizicích ze skládky. K její výzvě za trvalý monitoring ovzduší odeslané na MŽP (Ministerstvo životního prostředí) se připojilo dalších 16 lékařů působících v Čáslavi a okolí. Radniční noviny příspěvek doktorky Láskové neotiskly.

„Studie s názvem EUROHAZCON zjistila 33% nárůst nechromozomálních vrozených vad u obyvatel žijících v okruhu 3 km od 21 studovaných skládek nebezpečného odpadu. Tento závěr potvrdila studie provedená Elliottem, Briggsem a kol. Řada studií odhalila, že existuje vyšší riziko vzniku rakoviny u lidí v blízkosti skládek a zvýšené riziko bylo pozorováno u rakoviny žaludku, jater a intrahepatálních žlučovodů a průdušnice, průdušek, plic, děložního čípku a prostaty,“ varuje Zelená Čáslav.

Nechcete dvojnásobné zvětšení skládky? Přijďte na klíčové jednání ministerstva do Grandu ve středu 3. 4. od 16:00!

Na rozdíl od Čáslavských novin celý text doktorky Láskové uveřejňujeme. Včetně odmítavého stanoviska redakční rady Čáslavských novin.


Hana Lásková: APEL, JDE O NAŠE ZDRAVÍ!
Vážení občané, již 30 let žiju v Čáslavi se skládkou, kdy jsem plných 10 let bydlela na Budíně. Ráda jsem se přestěhovala na Masarykovu ulici, kde bydlím a ordinuji dodnes. Kdybych si našla informace o škodlivosti skládkových plynů v ovzduší dříve, tak bych se nejspíše odstěhovala ještě hodně km za město Čáslav.

Proč vám to píšu. To, že škodlivé látky ve vzduchu nejsou vidět, neznamená, že neexistuji! Stydím se, vzhledem k mému medicínskému vzdělaní, že jsem na míru znečištění ovzduší v souvislosti s přítomností sládky nepohlížela jako na vážný problém už dříve.

Oči mi otevřela až známá čáslavská kauza s naváženými ostravskými kaly, mimochodem dosud nevyjasněno. Odpadková hora za Čáslaví je plná jedů, o jejichž původu nic nevíme. Provozovatel mlčí, radnice spolupracuje. Je to tedy na nás. K mé výzvě za trvalý monitoring ovzduší odeslané na MŽP (Ministerstvo životního prostředí) se připojilo 16 lékařů.

Apeluji na všechny další lékaře a lidi se zdravotním vzděláním v Čáslavi, kteří jistě už informace o škodlivosti skládkových plynů mají, aby se nebáli podělit se s rodinou, sousedy a známými o svůj názor. Vyzývám vás všechny do jednoho, přijďte na veřejné projednání skandálního dvojnásobného rozšíření skládky.

Přijďte, buďte vidět, buďte slyšet. Zdravotníci mají dlouhodobě vysokou důvěru obyvatelstva a mají se podílet na jeho ochraně v oblasti zdraví. Vždyť zvýšení výskytu zhoubných nádorů v okolí skládek min. do 3 km je jasně potvrzeno několika studiemi!!

Jako občané ČR máme právo na zdravé ovzduší a musíme požadovat po zastupitelích města Čáslav, aby toto právo prosazovali a chránili bez ohledu na jejich osobní preference.

Volební mandát sice dává možnost rozhodovat o městě 4 roky, ale zdvojnásobením skládkové kapacity si tady prodloužíme problém do roku 2040, místo plánovaného uzavření skládky v roce 2026. Nedopusťme, aby naše rodiny a děti ještě další roky museli dýchat „skládku“ na úkor svého zdraví.

Není mi to jedno. Jednoznačně a nekompromisně požaduji dlouhodobý nezávislý plnohodnotný monitoring ovzduší. A přijdu si o něj říct na veřejné projednání rozšíření skládky. A co vy?

S uctivým pozdravem
MUDr. Hana Láskova, členka ZO ČSOP Zelená Čáslav


Usnesení redakční rady Čáslavských novin k textu MUDr. Hany Láskové
Redakční rada Čáslavských novin se na své schůzi 13.3.2024 usnesla na následující reakci na článek MUDr. Hany Láskové.

předseda: Vojtěch Nezbeda, členové: Mgr. Ing. Markéta Čapková, Ph.D., Mgr. Martin Kolář, Ing. Igor Sloboda, JUDr. Jan Urban, Mgr. Jiří Nedvěd, Mgr. Filip Velímský, Ph.D.

Celkové vyznění prvního odstavce textu, přes skutečnost, že neobsahuje jasné spojení mezi negativními vlivy přítomnosti skládek v okolí sídel a konkrétně městem Čáslav, může vyvolat ve čtenáři pocit, že všechny zmíněné jevy jsou zde prokazatelně přítomné.

Pro tyto skutečnosti nemá redakční rada žádné podklady a proto si nemůže dovolit tuto část textu doporučit ke zveřejnění z důvodu potenciálně zavádějícího vyznění a možného šíření paniky. Nikterak nepochybujeme o erudici autora, ale jedná se o zjevné statistické údaje, které se mohou místně lišit, což z textu nevyplývá.

Redakční rada doporučuje text konkretizovat, nebo směřovat k jasně opodstatněným apelům na lékaře a občany města ke sledování zdravotních dopadů skládkování přímo v našem městě.

S ohledem na termín realizace finální podoby ČN a doby nutné k posouzení stran redakční rady doporučujeme autorce text zaslat k publikování v následujícím připravovaném vydání.

Apel na účast na veřejném projednávání rozšíření skládky je součástí textu ZO ČSOP Zelená Čáslav zaslané Ilonou Nezbedovou.

Související:
Nechcete dvojnásobné zvětšení skládky? Přijďte na klíčové jednání ministerstva do Grandu!

STOP skládce: Kdy bude veřejné projednání v Čáslavi? Co jsme poslali na ministerstvo životního prostředí?

Extrémní zvětšení skládky. Vedení Čáslavi souhlasí. Odpůrci varují. Ministerstvo přijímá připomínky

Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů

Jak zastavit další kontroverzní rozšiřování skládky u Čáslavi? Tři dny o ekologii na evangelické faře

S dvojnásobně velkou skládkou (ne)bude v Čáslavi líp. (Ne)děkujeme 15 zastupitelům: ČSSD, Nezávislí a ANO 2011!

„Oslava“ rozhodnutí zastupitelstva o rozšíření skládky. Vznik 2. hory v Čáslavi. Ve čtvrtek u kašny

Občané i jejich děti na posledním místě. Kdo je zástupcem voličů? Kdo hájí jiné zájmy? Co dělá Čáslav sobě?

 Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

ŽIVĚ: Veřejné setkání vedení města a společnosti AVE s občany o rozšíření skládky 19. 1. od 17:00

ŽIVĚ: Veřejné setkání s občany na téma rozšíření skládky 16. 1. od 18:00

Petice: Proti navýšení dopravy v souvislosti s rozšířením skládky

Starosta Málek uzavřel právní smlouvu s vlastním zetěm. Radnice odmítá střet zájmů. Zjištění se vysmívá
Kolik stojí město externí právní služby na skládkovou kauzu?

Tisíce tun ostravských rakovinotvorných kalů na skládce v Čáslavi! AVE je umístí na ploše 2 500 metrů čtverečních

Jak se odprodává skládka u Čáslavi společnosti AVE za 1 000 Kč! Ostravské kaly na skládce

Bochníčková bojuje za 1 100 petentů proti ostravským kalům. Plný sál naštvaných lidí nedostává od starosty Strnada i AVE řadu odpovědí

Český rozhlas: Skládka v Čáslavi vyvolává velké emoce

Starosta s AVE versus Bochníčková s 1 100 obyvateli. Co zastupitelé?

Starosta i AVE přiznali barvu: 13 262 tun odpadu z lagun v Čáslavi!

FOTO: Jak se tajně vozí tisíce tun rakovinotvorných kalů do Čáslavi

Iniciátorka petice s 1 100 podpisy i aktivista chtějí živý přenos

Kde (s)končí 43 000 tun ostravských lagun, pane starosto, senátore, exministře, AVE?

Pane starosto, odstupte! Ostravské kaly jsou v Čáslavi

Čáslav sobě NESOUHLASÍ S DALŠÍM ROZŠIŘOVÁNÍM SKLÁDKY
Vždycky Čáslav zelená, chytrá i čistá:
skládka – komunální odpad – komunální volby 2022

– vždycky nejlepší je odpad, který nevznikne, našim cílem je odpad dlouhodobě minimalizovat

– pokud město může získávat poplatky za ukládání odpadu, je nutné hledat, co nejlepší finanční plnění pro rozpočet města

– Čáslav je účastníkem řízení všech povolení – jak stavebních, tak vodohospodářských, i provozního řádu skládky, kde jsou stanoveny poměry skládkování a rozsah typů odpadů = město může tlačit na změnu poměru skládkování tak, aby skládka sloužila původnímu účelu podle stavebních a vodohospodářských povolení

– město by mělo mít snahu omezit navážení cizích odpadů a nebezpečných odpadů z celé republiky, zejména starých ekologických zátěží – ostravské kaly jsou jen špičkou ledovce

– v roce 2030 by mělo skončit skládkování, již v tuto chvíli je nutné reálně přemýšlet, kam a jakým způsobem bude město Čáslav v budoucnu odvážet komunální i jiný odpad, kraje i další města společně zvažují hromadné řešení, jak nejefektivněji nakládat s odpady

Usnesení Městského zastupitelstva z 3. 4. 2023 o rozšíření skládky
Skládku vlastní a provozuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav

• po roce 2030 bude ukládáno maximálně 37 % N-odpadů z celkového ročního návozu na skládku,

• v EIA navržená úprava odpadů na palivo (PEVO) ve výši 100 000 tun ročně bude z projektu zcela vyřazena,

• recyklace stavebních odpadů v EIA bude snížena na polovinu, to znamená max. 20 000 tun ročně,

• zahájení budování biokoridoru proběhne nejpozději v roce 2025

• maximální kapacita odstranění (ukládání) odpadu na ploše Z19 bez podmínky vybudování západního obchvatu je 500 000 m3 odpadu s podmínkou odklonění dopravy na neveřejnou komunikaci, návoz zbývajících 1 500 000 m3 bude umožněn až po vybudování obchvatu,

• povolování jednotlivých sekcí bude vždy po 500 000 m3 odpadu,

• bude uzavřena dohoda mezi městem Čáslav a spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která nahradí Dohodu o spolupráci z roku 2012, v níž se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zaváže:

• ke garanci ročních plateb v letech 2024 – 2030 ve výši minimálně 30 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

• ke garanci ročních plateb po roce 2030 ve výši minimálně 16 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

• od roku 2024 ke garanci příspěvků na rozvoj Městské nemocnice Čáslav ve výši 5 000 000 Kč ročně,

• od roku 2024 ke garanci 400 000 Kč na podporu sportu a kultury ve městě Čáslav,

• k zajištění on-line monitoringu v režimu 24/7 na vstupu a poskytování pravidelných měsíčních reportů o vlivu na životní prostředí.

zdroj: Usnesení Městského zastupitelstva z 3. 4., které navrhla Rada města Čáslavi: USNESENÍ z 9. zasedání v roce 2023 konaného v mimořádném termínu ve středu 29.3.2023, RM/9/165/2023 Rozšíření kapacity skládky v Čáslavi