Starosta i AVE přiznali barvu: 13 262 tun odpadu z lagun v Čáslavi!

Několikaměsíční spekulace, mlčení i takzvané „poplašné zprávy“.  Teď tvrdá realita. Starosta i AVE přiznali barvu: 13 262 tun odpadu z ostravských lagun na skládce v Čáslavi! Mimořádné zastupitelstvo 6. 4. bude tedy jen obhajobou reality a sporem o názvosloví: kaly nebo hlinka z ostravských lagun?

Jak nejlépe vysvětlit, co jsou ostravské kaly od Lenky Bochníčkové z oficiálního dokumentu!

Je to název zakázky na odstanění tzv. nadbilančních kalů, zakázky za půl miliardy, kterou vyhrála firma AVE. Odkaz na tiskovou zprávu v závěru textu.

Nadbilanční kaly nemají kód nebezpečného odpadu, je to jen souhrnný mediální název všech nebezpečných odpadů, které se budou v ostravských lagunách těžit. Každý jednotlivý odpad má své číselné označení nebezpečného odpadu.

Důkaz je ve schématu z dokumentace k Nadbilančním kalům, které hovoří o tom, že celkem 9 druhů nebezpečných odpadů spadá pod pojem nadbilanční kal.

Dokumentace ZDE: https://www.facebook.com/kutnohorskozpravy.cz/posts/2072886709660270

Nadbilanční kal je ovoce. A jestliže se dovezou do Čáslavi jablka, nikdo nepochybuje, že se dovezlo ovoce. Příště přivezou hrušky nebo švestky a zase to nebude ovoce?

Odpovědi starosty na dotaz zastupitelů

Vybírám důležité pasáže z komunikace Čáslav pro všechny​ se starostou Strnadem : Materiál pocházející z ostravských lagun = vždy ve svých bezpečnostních listech ropné uhlovodíkové frakce a obzvláště těžké ropné frakce klasifikovány jako nebezpečné látky R větou „R45: Může vyvolat rakovinu“ a větou „R65: Zdraví škodlivý: může vyvolat poškození plic“ a to bez ohledu na to, jak se nazývá.

…na skládku v Čáslavi bylo od 27.11. 2017 do 2.3. 2018 přijato celkem 13 262 tun odpadu deklarovaného jako upotřebené filtrační hlinky – označení 19 11 01. Lze přitom očekávat i vzhledem k prostředí, ve kterém byly uloženy – laguna R3, obsah řady těžkých aromatických sloučenin, polyaromatických uhlovodíků a ostatních uhlovodíkových sloučenin…

zdroj: www.caslavprovsechny.cz/2018/04/vyjadreni-k-mimoradnemu-zastupitelstvu.html?m=1

Lenka Bochníčková​ byla mnohokráte napadána, že vytváří poplašné zprávy. 12. 2. jsem se na kaly ptal na zastupitelstvu sám. V následujících dnech jsem získal řadu informací i důkazů, že tvrzení Lenky Bochníčkové, že se tajně vozí ostravské kaly na skládku do Čáslavi, je na 99 % pravdivé!

Teď AVE i starosta Strnad prakticky přiznali „naše poplašné zprávy“!

Tisková zpráva: 12. ledna 2016 – Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě. Se státním podnikem Diamo již uzavřela smlouvu a do tří let by tak měla ze znečištěných lagun odtěžit přes 91 tisíc tun kalů.

http://www.ave.cz/cs/media/tiskove-zpravy/ave-cz-odstrani-kaly-z-ropnych-lagun-v-ostrave

Tomáš Ouředník