ŽIVĚ: Dotazy občanů. Nemocnice. Poplatek za popelnice. Finanční kontrola divadla. Obchvat. Nové bydlení

Čáslavské zastupitelstvo bude v pondělí 11. 12. od 17:00. Pokud nemůžete dorazit osobně na Novou scénu Dusíkova divadla, sledujte ŽIVĚ. Stačí kliknout ZDE, nebo na symbol pro přehrávání (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav). O čem budou jednat zastupitelé? Všechny materiály jsou v příspěvku dole.

Vybíráme pro občany:
o Dotazy a připomínky občanů

o Informace o aktuální situaci v Městské nemocnici Čáslav
neexistuje veřejný materiál

o Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
=kolik se bude platit ročně za popelnice? Aktuálně: 570 Kč, Návrh: 600 Kč

o Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku ze psů

o Návrh obsahu změny č. 6 Územního plánu Čáslav (změna trasy přeložky silnice II-339)
kolem skládky

o Územní studie – areál Prokopa Holého Čáslav_Vzetí na vědomí

o Zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách
-zvýšení cen nájemného v městských bytech 25. 1. 2023
-výstavba veřejného osvětlení ve vnitrobloku ul. Husova/Jablonského z 5. 4. 2023
-spolupořadatelství Město Čáslav a Strongman 2023 z 10. 5. 2023 

o Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2023
-kontrola hospodaření – Čáslavské slavnosti 2022
-kontrola hospodaření – Dusíkovo divadlo Čáslav
-ekonomický rozbor služby Taxík Maxík

o Dodatečné zprávy
Nové rodinné domy v lokalitě Koželuhy
-Předmět prodeje specifikovaný v čl. II. této smlouvy ve výši 3.300,- Kč za metr čtvereční, tedy při celkové výměře Předmětu prodeje 8.663 m2 činí kupní cena 28.587.900,- Kč (dvacetosmmilionůpětsetosmdesátsedmtisícdevětset korun českých) bez DPH. (Původně byla uzavřena 10.2.2022 smlouva o smlouvě budoucí za účelem realizace developerského projektu zahrnujícího výstavbu 28 rodinných domů)=smlouva mezi Město Čáslav – PROFISTAV

-Chybějící vjezd do budoucího areálu rodinných domů v lokalitě Koželuhy – nákup objektu + pozemku za 6 000 000 a následně do 30. 6. 2025 (demolice objektů+přístupová komunikace)=smlouva mezi Město Čáslav – dva majitelé Mgr. Milan K. a Josef R.

-Smlouva o bezúročné zápůjčce pro Městskou nemocnici Čáslav -91.721.124,–Kč,
tj. slovy devadesátjednamilionůsedmsetdvacetjednatisícjednostodvacetčtyřikorun českých

ŽIVĚ MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO: (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav)

Na úvod jednání nechybí prostor věnovaný dotazům a připomínkám občanů. Dotazy a připomínky z Čáslavi nám již teď můžete posílat na vzdycky@caslavsobe.cz, abychom se za vás mohli jako aktivní občané zeptat.

📍Prvních 30 minut zastupitelstva je vyhrazeno občanům pro jejich připomínky, náměty, podněty. Občané se mohou ptát prakticky na cokoliv. 

📍Občané se hlásí do rozpravy zvednutím ruky nebo přistoupením k mikrofonu umístěném uprostřed jednacího sálu. Délka vystoupení je omezena na 3 minuty.

📍Následně se občané mohou hlásit do rozpravy k jednotlivých projednávaným bodům, opět zvednutím ruky nebo přistoupením k mikrofonu.


PROGRAM: informace z plakátu

o Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 06.11.2023

o Dotazy a připomínky občanů

o Informace o aktuální situaci v Městské nemocnici Čáslav

o Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu – říjen 2023

o Rozpočtové opatření č. 6/2023

o Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření

o Návrh rozpočtu města Čáslavi na rok 2024

o Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

o Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku z pobytu

o Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

o Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku ze psů

o Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva – r. 2024

o Termíny konání zasedání ZM – r. 2024

o Návrh obsahu změny č. 6 Územního plánu Čáslav (změna trasy přeložky silnice II-339)

o Územní studie – areál Prokopa Holého Čáslav_Vzetí na vědomí

o Souhlasné prohlášení k pozemkům parc. č. 1749/34 (manželé P.) a parc. č. 1749/33 (manželé B.);
Záměr prodeje pozemků parc. č. 1749/34 (manželé P.) a parc. č. 1749/33 (manželé B.)

o Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace – město Čáslav x SVJ Jablonského, Čáslav_Schválení
Dodatku č. 1

o Zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách

o Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2023

o Dotazy a připomínky zastupitelů

Odkazy na stránky Městského úřadu:
v budoucnu nemusí být dostupné, protože jsou zveřejněny na úřední desce

Zprávy pro zasedání zastupitelstva 11. 12. 2023

Přílohy ke stažení

 1. 01_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu – říjen 2023 – anonym..pdf [PDF, 427 kB]
 2. 01_STRNAD_Vyhodnocení odpadového hospodářství města Čáslavi – anonym..pdf [PDF, 3,54 MB]
 3. 02_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za srpen – září 2023 – anonym..pdf [PDF, 444 kB]
 4. 02_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 6-2023 – anonym..pdf [PDF, 368 kB]
 5. 03_STRNAD_Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření – anonym..pdf [PDF, 72 kB]
 6. 03_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 5-2023 – anonym..pdf [PDF, 358 kB]
 7. 04_STRNAD_Návrh rozpočtu města Čáslavi na rok 2024 – anonym..pdf [PDF, 249 kB]
 8. 04_STRNAD_Zpráva o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti města Čáslav + přijatá opatření – anonym..pdf [PDF, 11,03 MB]
 9. 05_STRNAD_Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – anonym..pdf [PDF, 340 kB]
 10. 05_STRNAD_Žádost Města Kutná Hora o prodej podílu ve společnosti MVE PLUS s.r.o. – anonym..pdf [PDF, 233 kB]
 11. 06_STRNAD_Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku z pobytu – anonym..pdf [PDF, 155 kB]
 12. 06_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav – anomym..pdf [PDF, 1,95 MB]
 13. 07_STRNAD_Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – anonym..pdf [PDF, 274 kB]
 14. 07_VACULÍKOVÁ_Směna pozemku p.č. 2621-7 za pozemek p.č. 331-2 (majetek spol. ZHMC, spol. s r.o.) – anonym..pdf [PDF, 14,5 MB]
 15. 08_STRNAD_Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku ze psů – anonym..pdf [PDF, 257 kB]
 16. 08_VACULÍKOVÁ_Prodej pozemku p.č. 1776-167_Jakub Š. – anonym..pdf [PDF, 3,42 MB]
 17. 09_STRNAD_Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva (r. 2024) – anonym..pdf [PDF, 87 kB]
 18. 09_VACULÍKOVÁ_Prodej pozemku p.č. 1226-5_Kamil B. a Josef V. – anonym..pdf [PDF, 3,1 MB]
 19. 10_STRNAD_Termíny konání zasedání ZM – r. 2024 – anonym..pdf [PDF, 102 kB]
 20. 10_VACULÍKOVÁ_Poskytnutí individuální dotace pro Nadační fond dr. D. Lieblové – anonym..pdf [PDF, 6,83 MB]
 21. 11_STRNAD_Návrh obsahu změny č.6 Územního plánu Čáslav (změna trasy přeložky silnice II-339) – anonym..pdf [PDF, 2,33 MB]
 22. 12_STRNAD_Územní studie – areál Prokopa Holého Čáslav_Vzetí na vědomí – anonym..pdf [PDF, 23,71 MB]
 23. 13_VACULÍKOVÁ_Souhlasné prohlášení k pozem. parc. č. 1749-34 a parc. č. 1749-33; Záměr prodeje pozemků parc. č. 1749-34 a parc. č. 1749-33 – anonym..pdf [PDF, 5,6 MB]
 24. 14_VACULÍKOVÁ_Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace – město Čáslav x SVJ Jablonského, Čáslav_Schválení Dodatčku č. 1 – anonym..pdf [PDF, 3,84 MB]
 25. 15_MÁLEK_Zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách – anonym..pdf [PDF, 5,04 MB]
 26. 16_MIKŠ_Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2023 – anonym..pdf [PDF, 4,79 MB]
  Dodatečné zprávy
 27. Dz1_STRNAD_Zrušení části usnesení č. ZM-22-23 bod 2; schválení Kupní smlouvy _ Pozemky – projekt Koželuhy – anonym_.pdf [PDF, 1,71 MB]
 28. Dz2_STRNAD_Schválení koupě pozemků parc. č. st. 316 parc. č. 158-3 v k.ú. Čáslav; podpis Kupních smluv – anonym_.pdf [PDF, 4,85 MB]
 29. Dz3_STRNAD_Smlouva o bezúročné zápůjčce pro Městskou nemocnici Čáslav – anonym. [PDF, 205 kB]

Další:
5 lůžek. Bez záchranky i covidu. Pacienti a pojišťovny?
Ředitelkou nemocnice Mlynářová. Lékařka a právnička
Bez 3 ambulancí, 36 lůžek interny i pacientů záchranky
Šušková: 1. report interim krizového týmu z nemocnice
Víme, kolik lékařů skončí ke konci srpna v nemocnici
Radnice najala na krizi v nemocnici dvě externí firmy
Minutu po minutě: mimořádně o krizi v nemocnici
Kdo v čáslavské nemocnici skončil, je ve výpovědi?
Místostarosta Horský z radnice: PRAVDA NEKŘIČÍ
Primářka ARO: Akutní péče i porodnice v ohrožení
Jak se z nemocnice volá zastupitelům o pomoc. Proč?
(Ne)politická nemocnice. Přemluvte lékaře i sestry
Mimořádná Rada města: Kdo je nový ředitel nemocnice?
Ředitele nemocnice Bublu donutili k rezignaci lékaři