Poslední výzva: Podpora pro kulturní akce, spolky i cestovní ruch

Jste pořadatelé kulturní akce v Čáslavi? Máte projekt na podporu cestovního ruchu? Jste předseda spolku, který je aktivní v Čáslavi? Přihlaste se do 15. 3. a „zabojujte“ o finanční podporu. Maximální výše dotace činí ve všech kategoriích v daném kalendářním roce 40 000,- Kč na jednu podanou dotační žádost.

V dotační programu města by mělo být celkově 825 000 korun. „Jako člen Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch bych především organizátory akcí v Čáslavi, zástupce spolků i aktivní jednotlivce rád upozornil na dotační program města Čáslavi,“ připomíná Tomáš Ouředník z občanské iniciativy Čáslav sobě. Ten může na případné dotazy reagovat na emailu tomas@caslavsobe.cz nebo volejte 730 666 555.

Důvodem pro poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu je primárně podpora aktivit fyzických i právnických osob v pořadání kulturních, osvětových a vzdělávacích akcí a podpora činnosti místních spolků, které přispívajjí k rozšíření a obohacení kulturního a spolkového života ve městě, rozvoji turismu a propagaci města Čáslavi.

Kategorie první – Dotace na podporu celoroční kulturní a spolkové činnosti*

*Dotace na celoroční kulturní, osvětovou, vzdělávací a spolkovou činnost na území města Čáslavi, která přispívá k rozšíření a obohacení kulturního a spolkového života ve městě.

Kategorie druhá – Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů**

**Dotace na konkrétní krátkodobé akce kulturního, osvětového, vzdělávacího a spolkového charakteru uspořádané na území města Čáslavi a na projekty vytvářející pro město Čáslav díla trvalé hodnoty (např. instalace uměleckých děl do veřejných prostor, odborné, vzdělávací a propagační publikace a materiály, informační panely, multimediální nosiče (CD, DVD), které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního a spolkového života ve městě, rozvoji turismu a propagaci města Čáslavi.

Kategorie třetí – Dotace na reprezentaci a propagaci města Čáslavi na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru***

***Dotace na účast na akci krajského, celorepublikového či mezinárodního charakteru. Jedná se zejména o podporu kulturních souborů, sdružení a spolků působících na území města Čáslavi, které v daném období významně reprezentují místní kulturní scénu, a tedy i město Čáslav, na území České republiky nebo v zahraničí.

Termín pro podávání žádostí je stanoven do 15. 3. 2022. Zásady pro poskytnutí dotace z uvedeného programu, včetně způsobu a podmínek podání žádosti a oficiálního formuláře dotační žádosti, naleznou zájemci na stránkách Městského úřadu Čáslav ZDE.

Formuláře můžete získat fyzicky i na Odboru školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Čáslav.

Gen. Eliáše 6
Čáslav-Nové Město
286 01 Čáslav
1. patro, č. dveří 2.13
+420 327 300 139
+420 327 300 116

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 11:00, 12:30 – 17:00
Středa: 8:00 – 11:00, 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:00

více ZDE.

Podporujeme


Máme rádi Čáslav
365 dnů
na jediném webu akce | výjimečnosti | osobnosti
nejoblíbenější místa | kam za kulturou a historií
kam za sportem a relaxací | ubytování | jídlo a pití 
více ZDE

Na jediném webu akce na 365 dnů