ŽIVĚ: Dotazy občanů. Nemocnice. Kolik město platí za soudy? Změny v územním plánu. Rozpočet. Hřiště. Dotace

Čáslavské zastupitelstvo bude v pondělí 8. 4. od 17:00. Pokud nemůžete dorazit osobně na Novou scénu Dusíkova divadla, sledujte ŽIVĚ. Stačí kliknout ZDE, nebo na symbol pro přehrávání (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav). O čem budou jednat zastupitelé? Všechny materiály jsou v příspěvku dole.

Termíny zastupitelstev v roce 2024 zde

ŽIVĚ MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO: (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav)

Na úvod jednání nechybí prostor věnovaný dotazům a připomínkám občanů. Dotazy a připomínky z Čáslavi nám již teď můžete posílat na vzdycky@caslavsobe.cz, abychom se za vás mohli jako aktivní občané zeptat.

📍Prvních 30 minut zastupitelstva je vyhrazeno občanům pro jejich připomínky, náměty, podněty. Občané se mohou ptát prakticky na cokoliv. 

📍Občané se hlásí do rozpravy zvednutím ruky nebo přistoupením k mikrofonu umístěném uprostřed jednacího sálu. Délka vystoupení je omezena na 3 minuty.

📍Následně se občané mohou hlásit do rozpravy k jednotlivých projednávaným bodům, opět zvednutím ruky nebo přistoupením k mikrofonu.


PROGRAM: informace z plakátu
(samotné materiály jsou na konci)
o Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 05.02.2024

o Informace o aktuální situaci v Městské nemocnici Čáslav

o Mediační dohoda _ město Čáslav x Karel B. (město zaplatí 58.080) 
o Mediační dohoda _ město Čáslav x Gabriela D. (město zaplatí 58.080) 
o Mediační dohoda _ město Čáslav x Jan Š. (město zaplatí 58.080) 
o Mediační dohoda _ město Čáslav x Zdeňka N. (město zaplatí 58.080) 
o Mediační dohoda _ město Čáslav x Zdeněk Z. (město zaplatí 58.080)
celkem město zaplatí: 290 040 Kč

o Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu – prosinec 2023
o Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu – leden a únor 2024

o Rozpočtové opatření č. 2/2024

o Změna č. 5 Územního plánu Čáslav
o Změna č. 6 Územního plánu Čáslav_Rozhodnutí o pořízení zkráceným postupem

o Město Čáslav – Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty_Žádost o dotaci

o Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

o Uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

o Dodatek č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace_SVJ Jablonského 386

o Koupě pozemku parc. č. 1634/6 v k.ú. Čáslav

o Poskytnutí individuální dotace_Český kynologický svaz ZKO Čáslav

o Poskytnutí dotací z Programu KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ RUCH pro rok 2024
o Program REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY pro rok 2024

o Plán činnosti finančního výboru na rok 2024 – kontrola hospodaření Čáslavských novin, kontrola hospodaření Informačního centra Čáslav

o Dotazy a připomínky zastupitelů

Odkazy na stránky Městského úřadu:
v budoucnu nemusí být dostupné, protože jsou zveřejněny na úřední desce

Zprávy pro zasedání ZM 8. 4. 2024

 

Přílohy ke stažení

 1. 01_STRNAD_Mediační dohoda_Karel B. – anonym..pdf [PDF, 570 kB]
 2. 02_STRNAD_Mediační dohoda_Gabriela D. – anonym..pdf [PDF, 581 kB]
 3. 03_STRNAD_Mediační dohoda_Jan Š. – anonym..pdf [PDF, 572 kB]
 4. 04_STRNAD_Mediační dohoda_Zdeňka N. – anonym..pdf [PDF, 573 kB]
 5. 05_STRNAD_Mediační dohoda_Zdeněk Z. – anonym..pdf [PDF, 570 kB]
 6. 06_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu – prosinec 2023 – anonym..pdf [PDF, 469 kB]
 7. 07_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu – leden a únor 2024 – anonym..pdf [PDF, 464 kB]
 8. 08_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 2-2024 – anonym..pdf [PDF, 243 kB]
 9. 09_STRNAD_Změna č. 5 Územního plánu Čáslav – anonym..pdf [PDF, 8,4 MB]
 10. 10_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav_Rozhodnutí o pořízení zkráceným postupem – anonym..pdf [PDF, 72 kB]
 11. 11_STRNAD_Město Čáslav – Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty_Žádost o dotaci – anonym..pdf [PDF, 16,82 MB]
 12. 12_VACULÍKOVÁ_Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o stanovení obecního systému odpadového hospodářství – anonym..pdf [PDF, 272 kB]
 13. 13_VACULÍKOVÁ_Uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti – anonym..pdf [PDF, 1,51 MB]
 14. 14_VACULÍKOVÁ_Dodatek č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace_SVJ Jablonského 386 – anonym..pdf [PDF, 1019 kB]
 15. 15_VACULÍKOVÁ_Koupě pozemku parc. č. 1634-6 v k.ú. Čáslav – anonym..pdf [PDF, 8,49 MB]
 16. 16_VACULÍKOVÁ_Poskytnutí individuální dotace_Český kynologický svaz ZKO Čáslav – anonym..pdf [PDF, 7,34 MB]
 17. 17_NEZBEDOVÁ_Poskytnutí dotací z Programu KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ RUCH pro rok 2024 – anonym..pdf [PDF, 100 kB]
 18. 18_ŽALOUDEK_Poskytnutí dotací z Programu REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY pro rok 2024 – anonym..pdf [PDF, 1,12 MB]
 19. 19_MIKŠ_Plán činnosti Finančního výboru na rok 2024 – anonym..pdf [PDF, 198 kB]