ŽIVĚ: Dotazy občanů. Situace v nemocnici. Výstavba domů i bytů. Dotace: zdravotnictví a sociální služby

Čáslavské zastupitelstvo bude v pondělí 19. 6. od 17:00. Pokud nemůžete dorazit osobně na Novou scénu Dusíkova divadla, sledujte ŽIVĚ. Stačí kliknout ZDE, nebo na symbol pro přehrávání (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav). O čem budou jednat zastupitelé? Všechny materiály jsou v příspěvku dole.

Na úvod jednání nechybí prostor věnovaný dotazům a připomínkám občanů. Dotazy a připomínky z Čáslavi nám již teď můžete posílat na vzdycky@caslavsobe.cz, abychom se za vás mohli jako aktivní občané zeptat.

📍Prvních 30 minut zastupitelstva je vyhrazeno občanům pro jejich připomínky, náměty, podněty. Občané se mohou ptát prakticky na cokoliv. 

📍Občané se hlásí do rozpravy zvednutím ruky nebo přistoupením k mikrofonu umístěném uprostřed jednacího sálu. Délka vystoupení je omezena na 3 minuty.

📍Následně se občané mohou hlásit do rozpravy k jednotlivých projednávaným bodům, opět zvednutím ruky nebo přistoupením k mikrofonu.

PROGRAM: informace z plakátu na 19.06.2023
o Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 19.04.2023

o Dotazy a připomínky občanů

o Informace o aktuální situaci v Městské nemocnici Čáslav

o Informace o realizaci projektu rezidenčního bydlení na území města Čáslavi, lokalita „Koželuhy“ – spol. PROFISTAV Litomyšl a.s.

o Závěrečný účet města Čáslavi za rok 2022

o Schválení účetní závěrky města Čáslavi k 31.12.2022

o Schválení zadání přezkoumání hospodaření města Čáslavi za rok 2023 auditorské společnosti

o Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za měsíce březen – duben 2023

o Rozpočtové opatření č. 3/2023

o Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva

o Změna č. 5 Územního plánu Čáslav – Určení koeficientu automobilizace (parkovacích míst)

o Změna č. 6 Územního plánu Čáslav III.) – Stažení návrhu – spol. CZT a.s. (Marko S.)

o Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

o Poskytnutí účelové dotace na opravu fasády domu č.p. 386/1 v ul. Jablonského v Čáslavi

o Zrušení usnesení č. ZM/18/2023 ze dne 06.02.2023; Záměr prodeje části pozemku p.č. 1226/2 v k.ú. Čáslav (Kamilu B. a Josefu V.)

o Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776/56 a části pozemku p.č. 2082/1 oba v k.ú. Čáslav (Jakubovi Š.)

o Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776/118 nebo části pozemku p.č. 1730/84 oba v k.ú. Čáslav (Nele M. a Matěji S.)

o Záměr směny části pozemku p.č. 2621/5 za část pozemku p.č. 331 oba v k.ú. Čáslav (v majetku spol. ZHMC, spol. s r.o.)

o Vstup Druhého družstva vlastníků bytů v Čáslavi (lokalita Na Skále) do likvidace

o Odpis pohledávky za povinným TK Gastroservis s.r.o.

o Poskytnutí individuální dotace – Liga na ochranu zvířat, místní organizace, K. H.

o Poskytnutí dotací z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví pro rok 2023

o Dotazy a připomínky zastupitelů

ŽIVĚ MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO: (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav)

Odkazy na stránky Městského úřadu: v budoucnu nemusí být dostupné, protože jsou zveřejněny na úřední desce

 

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

 1. 01_STRNAD_Závěrečný účet města Čáslavi za rok 2022_anonym. [PDF, 2,08 MB]
 2. 02_STRNAD_Schválení účetní závěrky města Čáslavi k 31.12.2022_anonym. [PDF, 1,76 MB]
 3. 03_STRNAD_Schválení zadání přezkoumání hospodaření města Čáslavi za rok 2023 auditorské společnosti_anonym. [PDF, 239 kB]
 4. 04_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za měsíce březen – duben 2023_anonym. [PDF, 420 kB]
 5. 05_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 3-2023_anonym. [PDF, 307 kB]
 6. 06_STRNAD_Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva_anonym. [PDF, 99 kB]
 7. 07_STRNAD_Změna č. 5 Územního plánu Čáslav – Určení koeficientu automobilizace (parkovacích míst)_anonym. [PDF, 86 kB]
 8. 08_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav III.)_Stažení návrhu – spol. CZT a.s. (Marko S.)_anonym. [PDF, 459 kB]
 9. 09_STRNAD_Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti_anonym. [PDF, 2,49 MB]
 10. 10_STRNAD_Poskytnutí účelové dotace na opravu fasády domu č.p. 386-1 v ul. Jablonského v Čáslavi_anonym. [PDF, 2,99 MB]
 11. 11_VACULÍKOVÁ_Zrušení usnesení č. ZM-18-2023 ze dne 06.02.2023; Záměr prodeje části pozemku p.č. 1226-2 v k.ú. Čáslav (Kamilu B. a Josefu V.)_anonym. [PDF, 1,84 MB]
 12. 12_VACULÍKOVÁ_Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776_56 a části pozemku p.č. 2082_1 oba v k.ú. Čáslav (Jakubovi Š.)_anonym. [PDF, 1,58 MB]
 13. 13_VACULÍKOVÁ_Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776_118 nebo části pozemku p.č. 1730_84 oba v k.ú. Čáslav (Nele M. a Matěji S.)_anonym. [PDF, 2,72 MB]
 14. 14_VACULÍKOVÁ_Záměr směny části pozemku p.č. 2621_5 za část pozemku p.č. 331 oba v k.ú. Čáslav (v majetku spol. ZHMC, spol. s r.o.)_anonym. [PDF, 4,43 MB]
 15. 15_VACULÍKOVÁ_Vstup Druhého družstva vlastníků bytů v Čáslavi (lokalita Na Skále) do likvidace_anonym. [PDF, 351 kB]
 16. 16_VACULÍKOVÁ_Odpis pohledávky za povinným TK Gastroservis s.r.o._anonym. [PDF, 476 kB]
 17. 17_VACULÍKOVÁ_Poskytnutí individuální dotace – Liga na ochranu zvířat, místní organizace, K. H._anonym. [PDF, 2,02 MB]
 18. 18_PROVAZNÍKOVÁ_Poskytnutí dotací z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví pro rok 2023_anonym. [PDF, 915 kB]
 19. Dz1_MIKŠ_Mikroregion Čáslavsko_anonym. [PDF, 5,28 MB]
 

Další:
5 lůžek. Bez záchranky i covidu. Pacienti a pojišťovny?
Ředitelkou nemocnice Mlynářová. Lékařka a právnička
Bez 3 ambulancí, 36 lůžek interny i pacientů záchranky
Šušková: 1. report interim krizového týmu z nemocnice
Víme, kolik lékařů skončí ke konci srpna v nemocnici
Radnice najala na krizi v nemocnici dvě externí firmy
Minutu po minutě: mimořádně o krizi v nemocnici
Kdo v čáslavské nemocnici skončil, je ve výpovědi?
Místostarosta Horský z radnice: PRAVDA NEKŘIČÍ
Primářka ARO: Akutní péče i porodnice v ohrožení
Jak se z nemocnice volá zastupitelům o pomoc. Proč?
(Ne)politická nemocnice. Přemluvte lékaře i sestry
Mimořádná Rada města: Kdo je nový ředitel nemocnice?
Ředitele nemocnice Bublu donutili k rezignaci lékaři