Šéfové 8 bytových domů kriticky odmítají územní studii. Zastupují stovky naštvaných občanů. Jde i o 6 podlaží

„V září 2021 jsme zamezili nereálné výstavbě 513 bytů, chyběla jakákoliv předchozí diskuse právě s námi. Zastupitelstvo skončilo předčasně, bod byl odložen. V květnu 2022 se situace znovu opakuje. Bez nás o nás!
, “ píše se v prohlášení. Jde o otevřený dopis předsedů a místopředsedů SVJ bytových domů v Čáslavi – představitelům radnice a všem zastupitelům, médiím, občanům.
 První o kontroverzním záměru Trigemy a místostarosty Martina Horského postavit v areálu Prokopa Holého informoval Tomáš Ouředník (Čáslav sobě). Podle něj je nutné snahy naštvaných občanů a zástupců 8 SVJ podpořit, protože se s nimi v průběhu 8 měsíců při přípravě nové studie vůbec nejednalo, jak bylo slibováno. Existuje řada nezodpovězených otázek. Kam ten spěch s projektem za miliardy?

—–
Městský úřad Čáslav
nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1
286 01 Čáslav
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Rada města
Zastupitelstvo města

V Čáslavi dne 25. května 2022

Otevřený dopis předsedů a místopředsedů SVJ bytových domů v Čáslavi – představitelům radnice a všem zastupitelům, médiím, občanům.
My, předsedové a místopředsedové SVJ bytových domů v lokalitě Prokopa Holého a v lokalitě Jeníkovská v Čáslavi, zcela odmítáme nejnovější územní studii lokality Prokopa Holého v Čáslavi, která byla poprvé prezentována veřejnosti dne 16. května 2022.

Žádáme o okamžité ukončení bytového projektu za více než miliardu s téměř 400 byty a zastavení záměru na výstavbu sídliště až s 6 podlažími pro cca 1 000 obyvatel.

V září 2021 jsme zamezili nereálné výstavbě 513 bytů, chyběla jakákoliv předchozí diskuse právě s námi. Zastupitelstvo skončilo předčasně, bod byl odložen. V květnu 2022 se situace znovu opakuje. Bez nás o nás!

V lokalitě Prokopa Holého a v lokalitě Jeníkovská žijeme řadu let, vychováváme tady naše děti a máme zde poklidný život. Váš nepromyšlený a uspěchaný záměr naše dosavadní bydlení zcela změní k horšímu.

Nejsme proti výstavbě! Je do budoucna nutná, ale k celé lokalitě je potřeba přistupovat jako k místu pro kvalitní život! Nechceme žádné nevzhledné rušné sídliště, které by zásadně změnilo dosavadní úroveň bydlení pro obyvatele lokality Prokopa Holého, lokality Jeníkovská i celého našeho města. Až tisíc nových obyvatel a stovky aut zatíží nejen nás, ale i všechny ostatní obyvatele Čáslavi. Ptáme se, komu to prospěje?

Jsme značně zneklidněni nedostatečnou kvalitou předvedené studie, její neuceleností, nekonkrétní prezentací, nedostatkem času. A zejména totální ignorací okolní zástavby z 20. století a nové zástavby této lokality z let 2010 a 2021, která plně respektuje původní územní studii areálu Prokopa Holého z roku 2006. Jsme doslova zděšeni především záměrem vystavět v areálu Prokopa Holého výškové budovy až s 6 podlažími.

Počet nových bytů, téměř 400 – na tak malé ploše, původní plánovanou kvalitu celé lokality všem stávajícím i nově příchozím obyvatelům výrazně znehodnotí! Z poklidné lokality se stane stísněné rušné sídliště panelákového typu, ze kterého každý utíká!

Způsob veřejné prezentace nové výstavby v areálu Prokopa Holého nás šokuje. Informování na poslední chvíli o samotném termínu setkání s námi občany i předsedy SVJ je zarážející. Zřejmě má jasný cíl – znemožnit účast a opravdu seriózní a otevřenou diskusi.

Nehodláme přistoupit na podobné nátlakové jednání v časové tísni. Transparentní chování i vstřícný přístup představitelů města vypadá úplně jinak než omezení diskuse na tři minuty a posílání připomínek do týdne! Nemůže nás uspokojit ani pouhé hodinové setkání přímo v naší lokalitě s nejistým výsledkem a nejasným dalším postupem projednávání a schvalování nové územní studie.

Rádi bychom, aby se s celým územím nakládalo vždy za naší účasti, promyšleně s několikaletou vizí a zejména s vazbou na původní územní studii z roku 2006, která je nadčasová a kvalitní v mnoha směrech, zvláště v komfortu bydlení. Každý z nás zastupuje desítky obyvatel a vždy musí jít o jejich kvalitu bydlení a života, ne o kvantitu bytů!

Byli jste zvoleni, abyste zastupovali zájmy nás občanů, a ne zájmy developerů, realitních či stavebních společností.

Při veřejném projednávání nové územní studie dne 16. května 2022 jste nás v žádném případě nepřesvědčili o tom, že stojíte na správné straně. Neprezentovali jste projekt společně s architekty a nekomunikovali s námi během jednání partnerským způsobem. Řada z vás, včetně pana starosty Málka, úplně chyběla. Řada z vás, včetně pana místostarosty Horského, kteří jsou odpovědní za novou územní studii, seděla raději úplně vzadu. Patrně je lokalita i samotní občané vůbec nezajímají. Jak jinak můžeme chápat rychlé tlačení projektu i neúčast na veřejném projednání nebo mlčení?

Neexperimentujte s našimi životy, s našimi rodinami, s našimi dětmi. Vy sami v této lokalitě bydlet nebudete! Toto je naše společné stanovisko!

Za řady nespokojených členů našich SVJ i občanů Čáslavi:

Ing. Vladimír Gottwald
předseda výboru SVJ č. p. 1160 a 1161

Lada Procházková
místopředsedkyně výboru SVJ č. p. 1162 a 1163

Alena Smejkalová
předsedkyně výboru SVJ č. p. 1902 a 1903

JUDr. Josef Slezák
předseda výboru SVJ č. p. 1904

Ing. Vladimíra Uhlířová
předsedkyně výboru SVJ č. p. 1905

K rukám:
 JUDr. Vlastislav Málek, starosta
, Martin Horský, místostarosta
, Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník
, Jiří Honzíček, radní
 Mgr. David Tichý, radní
 Mgr. Filip Velímský, Ph.D., radní
 JUDr. Anna Krúpová, radní 
MUDr. Michaela Mandáková, radní

Ing. Jaromír Strnad, zastupitel
, Ing. Drahomír Blažej, MBA, zastupitel, 
Mgr. Tomáš Hasík, zastupitel, 
Ing. Jiří Havlíček, MBA, zastupitel, 
Bohumila Chalupová, zastupitelka, 
Bc. Radek Holík, zastupitel 
Mgr. Martin Jusko, zastupitel 
Mgr. Daniel Mikš, zastupitel 
MUDr. Martin Novák, zastupitel 
Jitka Polmanová, zastupitelka, 
MUDr. Lukáš Tichý, zastupitel
, MUDr. Miroslava Tvarohová, zastupitelka, 
Mgr. Renata Vaculíková, zastupitelka, 
Mgr. Jaroslav Vostrovský, zastupitel
—–

VIDEO: Kauza: Kam ten spěch s projektem za miliardy?

Kauza: Kam ten spěch s projektem za miliardy?

💣Kauza: Areál Prokopa Holého číslo II. 📍výškové domy s až 6 podlažími📍více než 1 100 nových obyvatel 📍383 bytů 📍728 automobilů 📍hrubá zastavěná plocha bytů až 42 000 m2 📍16. 5. 2021

Sliby versus realita. Občan na vedlejší koleji. I mlčení místostarosty je informace! Rychlé rozhodování přes „veřejné projednání“, když to nejde přes zablokované zastupitelstvo!

💣Kauza: Areál Prokopa Holého I.📍občané zablokovali zastupitelstvo 📍záměr postavit až 513 malometrážních bytů📍až 1 000 nových obyvatel 📍13. 9. 2021

🍀Čáslav sobě – Vždycky občan! Vždycky Čáslav! | https://caslavsobe.cz/ | vzdycky@caslavsobe.cz | 730 666 555

Předsedové SVJ (Společenství vlastníků jednotek), občané i pár zastupitelů. Bez účasti starosty Čáslavi Vlastislava Málka. Tak vypadala diskuze nad veřejným projednáváním územní studie areálu Prokopa Holého. Na konci příspěvku je celý videozáznam. Většina zúčastněných občanů kritizovala plánované výškové budovy. Mnohdy až s 6 podlažími. Podle informací architektů Ondřeje Tučka i Davida Mateáska, které si zadalo město Čáslav, by podle studie na území vzniklo 383 větších bytů na hrubé obytné ploše 40 000 m2. Přitom v září roku 2021 byla již snaha vedení radnice v čele s místostarostou Martinem Horským a developerem Trigemou postavit 513 spíše menších bytů na stejné ploše. Zastupitelstvo bylo tehdy kvůli časové tísni přerušeno. Odpor občanů jednání zablokoval. Téma bylo staženo. Více ZDE. 

Takzvané nová květnová studie z roku 2022 počítá s parkováním 728 automobilů. Přítomní občané také kritizovali skutečnost, že vedení města dostatečně do řešení lokality opět nevtáhlo, jak slibovalo, samotné obyvatele. Doslova zaznělo, že jde o podraz s ohledem na řešení celé lokality, kde občané kupovali byty již s jistou představou bydlení. Teď nová studie pracuje s jiným řešením lokality než původní regulační plán z roku 2006, více ZDE.

Tomáš Ouředník (Čáslav sobě) navrhl, aby se téma obrovské výstavby neřešilo v časové tísní a na základě nedostatku dat. A navrhl, aby bylo téma odloženo. Vyvolal také diskuzi, že by občané měli diskutovat i přímo na místě. Následně radnice následující den určila termín setkání na místě plánované bytové výstavby, o které studie pojednává, na středu 1. 6. (od 17:00 do 18:00) u č. p. 1905 Prokopa Holého“. Zasílat své dotazy či připomínky ke studii můžete do 30. 5. 2022 na e-mailovou adresu motyckova@meucaslav.cz 

cela územní studie 2022 ZDE


Veřejné projednání výstavby stovek bytů za miliardy. Nová scéna divadla: pondělí 16. 5. od 18:00

Poprvé se informace v domech na nástěnkách v lokalitě Prokopa Holého objevila podle našich podporovatelů teprve 12. 5. Přitom samotné veřejné projednání je již 16. 5. od 18 hodin. Nová územní studie bude občanům představena až na samotném veřejném projednání. To je především s ohledem na rychlé oznámení termínu a právě možnou osobní účast občanů velmi zarážející. Během čtyř let prý současné vedení města velmi dobře komunikuje s občany.

Stejná lokalita je v zájmu místostarosty Martina Horského (Čáslav pro všechny/STAN) již podruhé. V září 2021 přitom kontroverzní záměr developera Trigema „zboural“ městské zastupitelstvo. Developera vehementně obhajoval právě Horský (více v rámečku). Do voleb je v tuto chvíli zhruba jen 130 dnů.

Občanská iniciativa Čáslav sobě je určitě pro výstavbu bytů. V situaci, kdy není vůbec jisté, zda trojkoalice ovládne město znovu, je vše více než zvláštní. V tuto chvíli je vše velmi uspěchané a netransparentní. A hlavně bez včasného informování v souvislostech. Občan je opět na vedlejší koleji. Město Čáslav vede trojkoalice Čáslav pro všechny/STAN +Šance pro rodinu/KDU-ČSL a ODS. Největším přešlapem současného vedení je i řízení Městské nemocnice Čáslav.

JAK CHTĚL MÍSTOSTAROSTA HORSKÝ POPRVÉ PRODAT LUKRATIVNÍ MĚSTSKÉ POZEMKY – 16 000 M2 – JEDINÉMU DEVELOPEROVI
Na této ploše by prý vzniklo až 513 bytů (nejvíce garsonek) za 1,5 mld korun. Developer by si je ale sám prodával za zcela tržní ceny. První jsme informovali o kontroverzním a nepromyšleném záměru. Jedná se o vznik sídliště až s 1 000 obyvateli. Mobilizovaní občané zamezili na zastupitelstvu 13. 9. 2021 celému developerskému záměru. Jednání bylo až přerušeno. Téma odloženo. Vše mohlo skončit na úřední desce.