Kolik stojí město externí právní služby na skládkovou kauzu?

Odpadková“ kauza v níž starosta sliboval získání cca 600 000 000 korun do rozpočtu města – bylo v této souvislosti využito služeb externí právnické firmy? Je-li tomu tak, proběhlo výběrové řízení, o jakou firmu se jedná a jak vysoké finanční prostředky byly na tuto činnost vynaloženy?

Občan se ptá, starosta Čáslavi Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny) odpovídá:

Město Čáslav informovalo o podání návrhu na doměření poplatků za uložení odpadu na skládku v Čáslavi za roky 2016-2018 ve výši cca 616 mil Kč. Za rok 2019 byl podán návrh Krajského úřadu Středočeského kraje (KUSK) na doměření poplatků původcům odpadu v celkové výši 326 mil. Kč. Na základě návrhů jsou s jednotlivými původci odpadu za roky 2016-2018 zahájena Krajským úřadem Středočeského kraje správní řízení.

K návrhům na doměření za rok 2019 zatím nemáme žádnou oficiální reakci. V souvislosti s novým zákonem o odpadech byl pozměňovací návrh  poslanců Zahradníka (ODS) a Staňka (ČSSD), který legalizoval zpětně od roku 2015 protiprávní stav, v Senátu označen za „Lumpárnu Čáslav“.  Podání Ústavní stížnosti proti tomuto pozměňovacímu návrhu k Ústavnímu soudu podpořilo 24 senátorů.

Město Čáslav v souvislosti podání návrhů na doměření poplatků využilo i služeb externí právní kanceláře Kruták & Partners a Gelar, advokátní kancelář s.r.o. Při jejich výběru bylo postupováno v souladu s platnými směrnicemi města Čáslav.  Za rok 2019 bylo vynaloženo na externí právní služby v této kauze 30 250 Kč. Za rok 2020 bylo vynaloženo 78 650 Kč, za rok 2021 nebyly vynaloženy žádné náklady.

Za rok 2017 bylo na poplatcích za uložení odpadů na skládku v Čáslavi vybráno cca 13,5 mil. Kč, za rok 2018 cca 13,8 mil. Kč. Po podání návrhů krajskému úřadu v roce 2019 došlo k navýšení příjmů z poplatků za uložený odpad na skládce v Čáslavi na 17,7 mil Kč a za rok 2020 včetně dlužníků 51,5 mil. Kč. V roce 2019 bylo uloženo na skládku v Čáslavi 402 tis. tun odpadu a z tohoto objemu bylo zpoplatněno necelých 9% odpadu. V roce 2020 bylo uloženo na skládku v Čáslavi 147 tis. tun odpadu a z tohoto objemu bylo zpoplatněno 67% odpadu.

zdroj: Město Čáslav, zastupitelstvo, 19. 4. 2021, „Dotazy a připomínky občanů“

Komentáře nevyjadřují názory fenomens.cz. Podporujeme občanskou společnost. Pokud chcete zveřejnit vlastní názor, postřeh, komentář, kontaktujte nás zde.