Petice. Sbíráme podpisy, abychom mohli kandidovat

Největším přešlapem současného vedení města – Čáslav pro všechny/STAN + Šance pro rodinu/KDU-ČSL + ODS – je určitě nefunkční nemocnice s budoucí skrytou finanční zátěží od zdravotních pojišťoven.

Podle dostupných informací jde o desítky milionů korun. Výsledkem zvláštního řízení organizace, personální politiky i nedostatečné komunikace se zaměstnaneckými odbory, je omezená zdravotní péče pro všechny. Od července 2019 řídí nemocnici již třetí ředitel (Mlynářová, Cimický, Bubla). Přešlapy: více ZDE.

Přešlap. Jak je na tom naše nemocnice? Ptáme se za opozici i občany

Video také na facebooku Čáslav sobě. V září 2021 došlo až k uzavření interny, 3 ambulancí. Do nemocnice se nevozí všichni pacienti záchranky. Častá změna ve vedení nemocnice i nepromyšlené rozhodování. Žádné nebo výrazně zkreslené zprávy právě o nemocnici: v radničních novinách – Čáslavské noviny, na městském zastupitelstvu od vedení města nebo v TV Čáslav.

Vedení města dává nemocnici ocenění Kloubouk, i přesto moc dobře ví, že zařízení je ve velké krizi. Na plánovaném programu zastupitelstva 11. 4. téma nemocnice v plánu není. Úplně chybí. Na náš přímý dotaz ohledně funkčnosti zařízení vedení města o skutečném stavu nemocnice mlží. Na kolik % zařízení aktuálně funguje? Co na to zdravotní pojišťovny. Jaké ztráty pro město z toho v budoucnu vyplývají?

Ten samý den zhruba 30 nespokojených zaměstnanců chirurgického oddělení zasílá vedení města oficiální dopis, kde kritizuje současné počínání ředitelky městské nemocnice.

Ke stažení: Petiční list k vytištění –  Čáslav sobě 2022 Petiční list – vytiskněte, sesbírejte podpisy ve vašem okolí a přineste na petiční místo. 
Děkujeme za spolupráci. Tomáš Ouředník, tomas@caslavsobe.cz, 730 666 555

Petiční místa

Doušek z Moravy

Gen. Františka Moravce 34, 286 01 Čáslav

Otevírací doba
PO 9:00-12:00 13:00-17:00
ÚT 9:00-12:00 13:00-17:00
ST 9:00-12:00 13:00-17:00
ČT 9:00-12:00 13:00-17:00
PÁ 9:00-12:00 13:00-17:00
SO 9:00-12:00
NE zavřeno
www

Studio Vitalita

Formanova 582/4
286 01 Čáslav

Otevírací doba
PO 6:00-9:00 14:30-19:00
ÚT 6:00-9:00 14:30-19:00
ST 14:30-19:00
ČT 6:00-9:00 14:30-19:00
PÁ 6:00-9:00 14:30-19:00
SO, NE podle objednávek
773 679 080, rezervace
www

Kavárna u Kašny

Náměstí Jana Žižky
z Trocnova 166/44, Čáslav

Otevírací doba
PO 10:00-22:00
ÚT 10:00-22:00
ST 10:00-22:00
ČT 10:00-22:00
PÁ 10:00-22:00
SO 10:00-22:00
NE 10:00-22:00

Klub Gumárna

K. Pazderského 2045
286 01 Čáslav

Otevírací doba
PO 16:00-23:00
ÚT zavřeno
ST 16:00-23:00
ČT 16:00-23:00
PÁ 16:00-01:00
SO 15:00-01:00
NE 15:00-21:00
www

Petice. Sbíráme podpisy, abychom zachovali Městskou nemocnici Čáslav

Městská nemocnice Čáslav i s jedinou porodnici na Kutnohorsku je klíčová pro život celého města. Nejde nejen o dostupnou zdravotní péči pro obyvatele a celého regionu, ale ve svém důsledku i o důležitost města Čáslavi. Nezapomínáme ani na to, že bez plnohodnotné nemocnice i s porodnicí se nenarodí žádný nový Čáslavák nebo Čáslavačka a již vůbec žádný slavný rodák. Finanční prostředky pacientů, občanů regionu až s 50 tisíci obyvateli by také byly značně sníženy a ovlivnily by podnikatele i firmy v Čáslavi. Pro Čáslav sobě je vyřešení problému nemocnice prioritou číslo 1. Jinak než přes občanskou petici, která nám umožní kandidovat a stát se konkurenceschopnou alternativou dosavadních politických stran a hnutí, to neumíme.

KDO?

Za občanskou iniciativou Čáslav sobě je Tomáš Ouředník. Ten aktuálně koordinuje nejen petiční sběr, ale sestavuje i odborný tým pro Městskou nemocnici Čáslav. Cílem je odpolitizovat nemocnici. Zastupitelé by neměli pracovat v tomto zdravotnickém zařízení.

Jak to všechno začalo? Snaha věci měnit aktivně v rámci pracovních skupin, pracovních komisí je omezena a již se vyčerpala. Zastupitelé jsou nevýrazní, neinformovaní. Rozhodují mnohdy na základě zavádějících informací. To jsou zkušenosti se zastupitelstvem od roku 2018. V poslední době jde především o téma Městské nemocnice Čáslav.

PROČ?

Od spoluobčanů i z vlastní zkušenosti víme o velmi zvláštním chování placených představitelů města. Občané nejsou často respektovanými partnery. Již nás nebaví nátlak vůči občanům i nám samotným. Komediální dopisování mezi představiteli města a takzvanou opozicí je také mimo. Řešení skutečných problémů musí být důležitější než jejich spory.

CO?

Snažíme se informovat občany. Zajímáme se o dění ve městě. V řadě případech pomáháme občanům, aby lépe znali svá práva. Tím získávají dostatek odvahy a vystupují častěji na zastupitelstvu. Připomínáme přešlapy politických stran ve městě. Nabízíme občanům šanci, jak uvažovat o řízení jejich města a správě jejich městského majetku.

CO ZNAMENÁ VÁŠ PODPIS?

Podpisem umožníte, aby váš názor byl skutečně víc slyšet. Dáte opravdovou šanci těm, kteří chtějí, aby se každodenní problémy řešily s větším důrazem na výsledek. Občan musí být daleko důležitějším partnerem. Čáslavačky i Čáslaváci musí dostat větší důvěru ve vlastní schopnosti. Základem jsou reálné informace a oboustranná komunikace.

KDO MŮŽE BÝT SIGNATÁŘEM PETICE?

Každý rozumný občan Čáslavi. Každý, komu není lhostejná Čáslav a chce mít jako volič širší nabídku. Každý, pro kterého je důležité zachování plnohodnotné nemocnice s tradicí více než 125 let, s jedinou porodnicí na Kutnohorsku. Každý, kdo chce zkvalitňování dalších služeb ve městě na úkor experimentů.

KDY, KDE?

Podpisy získáváme přes naše podporovatele, sousedy i další spoluobčany. Budeme rádi za další šíření petičních archů. Podpisy sbíráme i na petičních místech. Informujeme občany o našich aktivitách na vývěsce v ulici Gen. F. Moravce. Petici jsme symbolicky odstartovali 2. 2. 2022.

JAK?

Jedinou možností, jak být součástí rozhodování o městě i nebýt závislý na žádné politické straně, je usilovat o účast ve volbách přes petici. Na základě voleb je složeno městské zastupitelstvo. Následně vzniká městská vláda (Rada města) a je zvolen také starosta a místostarosta.

CO NA TO OSTATNÍ?

Nejsme podporováni žádnou politickou stranou. Ani nepodporujeme žádné celostátní politické hnutí. Věnujeme se prioritně Čáslavi. Některé „čáslavské“ strany občany vůbec neinformují. Nemají například webové stránky, facebookové stránky. Mnohdy čekají až na období před volbami, kdy se ve veřejném prostoru objevují plakáty, bilboardy.

Čáslav sobě informuje občany celoročně.

Čáslav sobě
🍀Pomáháme si | informujeme se | Sdílíme zkušenosti | Volná místa | Lékaři | Ztráty a nálezy | Bydlení | 📍caslavsobe.cz | www: https://caslavsobe.cz/ | email: 1264@caslavsobe.cz

📍facebook stránky
https://www.facebook.com/caslavsobe/

📍facebook skupina
https://www.facebook.com/groups/caslavsobe

📍youtube https://www.youtube.com/channel/UCWkY6C6oumubX5SdiF4hPQA

📍instagram
https://www.instagram.com/caslavsobe/

KDO MŮŽE KANDIDOVAT?

Občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
má v obci trvalý pobyt,  
nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
 
Občan jiného členského státu EU, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,
nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

zdroj: MVČR

státy EU: 27 zemí:
Belgie, Bulharsko
Česko
Chorvatsko
Dánsko
Estonsko
Finsko, Francie
Irsko, Itálie
Kypr
Litva, Lotyšsko, Lucembursko
Maďarsko, Malta
Německo, Nizozemsko
Polsko, Portugalsko
Rakousko, Rumunsko
Řecko
Slovensko, Slovinsko
Španělsko, Švédsko

KDO MŮŽE VOLIT?

Voličem je státní občan České republiky a státní občan členského státu Evropské unie, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v dané obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu, v případě občana EU je dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu.
 
Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

zdroj: MVČR

státy EU: 27 zemí:
Belgie, Bulharsko
Česko
Chorvatsko
Dánsko
Estonsko
Finsko, Francie
Irsko, Itálie
Kypr
Litva, Lotyšsko, Lucembursko
Maďarsko, Malta
Německo, Nizozemsko
Polsko, Portugalsko
Rakousko, Rumunsko
Řecko
Slovensko, Slovinsko
Španělsko, Švédsko