ŽIVĚ: Dotazy občanů. Co v Nemocnici? Co je smyslem přeložky okolo skládky? Zvětšení skládky o 12 hektarů!

Čáslavské zastupitelstvo bude v pondělí 17. 4. od 17:00. Pokud nemůžete dorazit osobně na Novou scénu Dusíkova divadla, sledujte ŽIVĚ. Stačí kliknout ZDE, nebo na symbol pro přehrávání (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav). O čem budou jednat zastupitelé? Všechny materiály jsou v příspěvku dole.

Čáslav sobě: DVA NEJZÁSADNĚJŠÍ BODY:
NEMOCNICE A PŘELOŽKA/OBCHVAT/SKLÁDKA

01 Kontrola v Městské nemocnici Čáslav
01_MÁLEK_Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole v Městské nemocnici Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 138 kB]

Druhá snaha „protlačit“ změnu územního plánu, aby mohla být v budoucnu zvětšena skládka až o 12 hektarů! První neúspěšná snaha byla 6. 2. 2023 (VIDEO: Obchvat okolo skládky. Jak je bod č. 12 (ne)důležitý)

05 Změna č. 6 Územního plánu Čáslav VII.) Přeložka okolo skládky: b) zpřesnit a vymezit koridor pro přeložku značenou v Územním plánu Čáslav jako WD1 – přeložka silnice II/339 (přeložka úseku silnice II/339 okolo skládky, přes Pražské předměstí s napojením na silnici I/38),
05_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav VII.) _ anonym..pdf [PDF, 265 kB]

VIDEO: Městské zastupitelstvo 6. 2. 2023: Obchvat okolo skládky. Jak je bod č. 12 (ne)důležitý

 

Obchvat okolo skládky. Jak je bod č. 12 (ne)důležitý

Na úvod jednání nechybí prostor věnovaný dotazům a připomínkám občanů. Dotazy a připomínky z Čáslavi nám již teď můžete posílat na vzdycky@caslavsobe.cz, abychom se za vás mohli jako aktivní občané zeptat.

📍Prvních 30 minut zastupitelstva je vyhrazeno občanům pro jejich připomínky, náměty, podněty. Občané se mohou ptát prakticky na cokoliv. 

📍Občané se hlásí do rozpravy zvednutím ruky nebo přistoupením k mikrofonu umístěném uprostřed jednacího sálu. Délka vystoupení je omezena na 3 minuty.

📍Následně se občané mohou hlásit do rozpravy k jednotlivých projednávaným bodům, opět zvednutím ruky nebo přistoupením k mikrofonu.

ŽIVĚ MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO: (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav)

Odkazy na stránky Městského úřadu: v budoucnu nemusí být dostupné, protože jsou zveřejněny na úřední desce

 

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

 1. 01_MÁLEK_Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole v Městské nemocnici Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 138 kB]
 2. 02_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za leden – únor 2023 _ anonym..pdf [PDF, 400 kB]
 3. 03_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 2_2023 _ anonym..pdf [PDF, 274 kB]
 4. 04_STRNAD_Změna územního plánu Čáslav VI.) _ anonym..pdf [PDF, 228 kB]
 5. 05_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav VII.) _ anonym..pdf [PDF, 265 kB]
 6. 06_STRNAD_Územní plán Čáslav – změna určeného zastupitele _ anonym..pdf [PDF, 80 kB]
 7. 07_VACULÍKOVÁ_Odpis pohledávky za povinnou Margitou K. _ anonym..pdf [PDF, 570 kB]
 8. 08_VACULÍKOVÁ_Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2134_1, p.č. 1762_29 a části pozemku p.č. 1776_149 a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 309_2, … – anonym..pdf [PDF, 2,17 MB]
 9. 09_VACULÍKOVÁ_Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2076_6 v k.ú. Čáslav – anonym..pdf [PDF, 1,32 MB]
 10. 10_VACULÍKOVÁ_1) Prodej části pozemku p.č. 1749_14 manželům P.; 2) Prodej části pozemku p.č. 1749_14 manželům B., obojí v k.ú. Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 2,95 MB]
 11. 11_VACULÍKOVÁ_Prodej pozemku p.č. St. 1563_1 v k.ú. Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 1,75 MB]
 12. 12_VACULÍKOVÁ_Rozdělení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 z programu SPORT _ anonym_.pdf [PDF, 213 kB]
 13. 13_NEZBEDOVÁ_Poskytnutí dotací z Programu KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ RUCH pro rok 2023 _ anonym..pdf [PDF, 1,96 MB]
 14. 14_ŽALOUDEK_Rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města Čáslavi na rok 2023 z Programu REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY _ anonym..pdf [PDF, 1,07 MB]
 15. 15_MIKŠ_Plán činnosti finančního výboru na rok 2023 _ anonym..pdf [PDF, 207 kB]
 

Další:
5 lůžek. Bez záchranky i covidu. Pacienti a pojišťovny?
Ředitelkou nemocnice Mlynářová. Lékařka a právnička
Bez 3 ambulancí, 36 lůžek interny i pacientů záchranky
Šušková: 1. report interim krizového týmu z nemocnice
Víme, kolik lékařů skončí ke konci srpna v nemocnici
Radnice najala na krizi v nemocnici dvě externí firmy
Minutu po minutě: mimořádně o krizi v nemocnici
Kdo v čáslavské nemocnici skončil, je ve výpovědi?
Místostarosta Horský z radnice: PRAVDA NEKŘIČÍ
Primářka ARO: Akutní péče i porodnice v ohrožení
Jak se z nemocnice volá zastupitelům o pomoc. Proč?
(Ne)politická nemocnice. Přemluvte lékaře i sestry
Mimořádná Rada města: Kdo je nový ředitel nemocnice?
Ředitele nemocnice Bublu donutili k rezignaci lékaři