Historie lávky

LÁVKA | KDO JSME MY | ANKETAZ DRONUVYFOŤ LÁVKU | LÁVKA V MÉDIÍCHZASTUPITELSTVOHISTORIE A ZAJÍMAVOSTI | REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ | INSPIRACE ODJINUDKONTAKT

zajímavosti a parametry lávky

Architekta Radka Neumanová o lávce:
o jedná se o konstrukci z roku 1909, která nahradila jednodušší lávku z roku 1884

o konstrukce byla v roce 1966 při elektrifikaci dráhy posunuta výše, tedy upravena a zachována

o délka příhradové konstrukce je přes 120 m, má 3 pole, rozpon jednotlivých je tedy cca 40 m

o konstrukčně není výjimečná, ale je prakticky poslední dochovaná v těchto dimenzích,
čímž se výjimečnou stává


o další už je jen v Příbrami, kde jsou nosníky obloukové a lávka má třetinovou délku

o Smíchovská lávka už má demolici rozhodnutou

Dobová pohlednice lávku zaznamenala kolem roku 1918.

Stávající nosná konstrukce délky 123,7 m je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí.

Poslední větší opravy spočívající ve výměně silně zkorodovaných prvků
a mostovky proběhly v letech 1990 a 2004.

Lávka je podepřena dvěma pilíři a na obou stranách schodišťovými rampami.
Část schodů je betonová.

„Stávající nosná konstrukce délky 123,7 m z roku 1910 je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí, jejíž poslední větší opravy spočívající ve výměně silně zkorodovaných prvků a mostovky proběhly v letech 1990 a 2004. Lávka je podepřena dvěma pilíři a na obou stranách schodišťovými rampami. Část schodů je betonová,“ píše se na straně 22 v oznámení EIA zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.