Historie lávky

LÁVKA | ANKETAZ DRONUVYFOŤ LÁVKU | LÁVKA V MÉDIÍCHZASTUPITELSTVOHISTORIE A ZAJÍMAVOSTI | REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ | INSPIRACE ODJINUDKONTAKT

zajímavosti a parametry lávky

Na současném místě stojí pravděpodobně již od roku 1910.
Dobová pohlednice lávku zaznamenala kolem roku 1918.

Stávající nosná konstrukce délky 123,7 m je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí.

Poslední větší opravy spočívající ve výměně silně zkorodovaných prvků
a mostovky proběhly v letech 1990 a 2004.

Lávka je podepřena dvěma pilíři a na obou stranách schodišťovými rampami.
Část schodů je betonová.

„Stávající nosná konstrukce délky 123,7 m z roku 1910 je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí, jejíž poslední větší opravy spočívající ve výměně silně zkorodovaných prvků a mostovky proběhly v letech 1990 a 2004. Lávka je podepřena dvěma pilíři a na obou stranách schodišťovými rampami. Část schodů je betonová,“ píše se na straně 22 v oznámení EIA zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.