O rozpočtu, o podpoře nemocnice, o zřízení sběrného dvora, o rekonstrukci památek

Čáslavské zastupitelstvo – Na začátku i v průběhu jednání se mohou dotazovat obyvatelé. Zastupitelé budou například řešit tato témata: Oprava hradební zdi u Žižkovy brány, rekonstrukce kamenné kašny a čtyř soch na Žižkově náměstí, nákup pozemku u vlakového nádraží na sběrný dvůr, osvětlení Evangelického kostela a další. Na závěr jednání přijdou na řadu Dotazy a připomínky zastupitelů.

Jednání se uskuteční na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi, můžete jej sledovat i živě v pondělí 19. 4. od 17:00 (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav, záznam nebude možné později přehrát)

VŠECHNY PODKLADOVÉ MATERIÁLY pro zasedání:
https://meucaslav.cz/zpravy-pro-jednani/ds-1633/p1=1942

Rozpočet
https://meucaslav.cz/assets/File.ashx?id_org=1834&id_dokumenty=18648

Podpora: Městská nemocnice – Středočeský kraj – Evropská unie
https://meucaslav.cz/assets/File.ashx?id_org=1834&id_dokumenty=18646

Oprava hradební zdi u Žižkovy brány – směna pozemku
https://meucaslav.cz/assets/File.ashx?id_org=1834&id_dokumenty=18644

Dotace: Oprava osvětlení v Evangelickém kostele v Čáslavi
https://meucaslav.cz/assets/File.ashx?id_org=1834&id_dokumenty=18645

Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021
https://meucaslav.cz/assets/File.ashx?id_org=1834&id_dokumenty=18637

Vyhodnocení programu regenerace městské památkové zóny 2020
https://meucaslav.cz/assets/File.ashx?id_org=1834&id_dokumenty=18638

Sběrný dvůr u vlakového nádraží
https://meucaslav.cz/assets/File.ashx?id_org=1834&id_dokumenty=18643

Dotace: Válečné hroby
Došlo k formální chybě, RM Čáslavi dne 23. 12. 2020 pod č. RM/596/2020 souhlasila a schválila podáni žádosti, vyhlášený dotační titul požaduje souhlas a schváleni včetně ZM Čáslavi. https://meucaslav.cz/assets/File.ashx?id_org=1834&id_dokumenty=18639

Tomáš Ouředník