O nás

Náš příběh

Čáslav sobě je iniciativa občanů, kterým záleží na kvalitě života ve městě. Na webu se snažíme také soustředit všechny podstatné informace pro Čáslavačky a Čáslaváky na jedné adrese. Informace jsou alfou a omegou dnešního hektického světa. Snažíme se občany informovat, vzdělávat. Pomáháme tak vytvářet lepší občanskou společnost v Čáslavi. Informovaný občan se i lépe zapojí do rozhodování. Pokud člověk neustále něco hledá, ztrácí zbytečně čas. Rozhodli jsme se život ulehčovat. Každý z nás hledá doktora v Čáslavi. Řeší na koho se má obrátit na úřadě. Jaké organizace ve městě existují, jaké spolky se angažují. Jaké firmy hledají zaměstnance.

Čáslav sobě je i prostorem, který umožňuje zveřejnit názory občanů na život v Čáslavi. Podporujeme občanskou společnost. Může jít o Váš komentář, názor, připomínku. A protože máme rádi i historii, název našeho emailu odkazuje na rok, kdy se Čáslav stala královským městem. Piště nám na email: 1264@caslavsobe.cz. Další kontakty zde.

Iniciátorem Čáslav sobě je Tomáš Ouředník.

Proč to děláme? Občané si zaslouží respekt, pravdivé informace i kvalitní služby

Občané chtějí fungující město a s tím související služby. Významným faktorem je také kvalita komunikace občan versus vedení města (starosta, místostarosta, zastupitelé, zaměstnanci úřadu). Je velmi důležité naslouchání, přemýšlení, vize, zkušenosti z různých oborů. Nechceme zbytečně ztrácet čas experimentováním v řízení města. Chceme, aby se více využívalo odzkoušených a fungujících projektů z jiných měst. Nevymýšlejme za každou cenu vlastní klikatou cestu. Mělo by jít o rozumné plánovaní postavené na datech, statistikách, historických čáslavských souvislostech. Je velmi důležité naslouchání, přemýšlení, vize i zkušenosti z různých oborů. Snažíme se měnit město k lepšímu. Snažíme pomáhat občanům. Ideálem je zapojit občany do skutečného rozhodování. Věříme, že názor každého občana je důležitý.

Petice i komunální volby 2022

Jednoduché je odejít a nechat být, ale Tomáš Ouředník se snaží veřejným vystupováním a komentáři popisovat, jak se věci mají. Pro budoucnost a rozvoj města je klíčová městská nemocnice s jedinou porodnicí na Kutnohorsku. Je pro nás důležitý i veřejný prostor, kvalitní vzdělání, dostupné bydlení. Usilujeme o ještě větší zapojení spolků a občanů do rozhodování. Chceme, aby se kvalita života občanů, respektive rodin i jednotlivců, ve městě zlepšovala. Podstatný je pro nás také vztah k životnímu prostředí. Rozhodovat o dalším rozvoji města by se mělo promyšleně s vizí několika let, bez osobních výhod a střetu zájmu. Vše není ale jen otázkou finančních prostředků, ale souvisí s fungováním Městského úřadu Čáslav a jednotlivých odborů.

Otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel?

V Čáslavi je Tomáš Ouředník členem: Pracovní skupiny Otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel. A i z (ne)dokonalého (ne)fungování tohoto poradního orgánu Rady města Čáslavi. Účast a především potenciál na zlepšení v pracovní skupině OIZO je vyčerpán.

Co se stalo s nadějí pro občany?

Původně Tomáš Ouředník spolku Čáslav pro všechny důvěřoval, ale po pár letech je jasné, že původně prezentovaná otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel do života v Čáslavi se nenaplnila. Je to závislé na mnoha důvodech, které vycházejí z osobnostních rysů jednotlivých představitelů Čáslav pro všechny, jejich původní politické historie v barvách ČSSD, tak i jejich diskutabilní podnikatelská minulost. Výsledkem je také zkostnatělost a neschopnost racionálně rozhodovat v důležitých věcech.

Komunální volby 2018

V komunálních volbách se v Čáslavi v roce 2018 dostalo do vedení města Čáslav pro všechny se třemi bývalými zastupiteli za ČSSD (JUDr. Vlastislav Málek, Martin Horský, Jiří Honzíček). Uskupení bude do roku 2022 v koalici s ODS i KDU-ČSL (Šance pro rodinu). Po mnoha letech skončila ČSSD vedená Ing. Jaromírem Strnadem v opozici.

Začalo to již v únoru 2018

Iniciátorem Čáslav sobě je Tomáš Ouředník. V únoru 2018 vystoupil na městském zastupitelstvu. Tehdy se zeptal na ostravské kaly a jejich uskladnění na skládce u města tehdejšího starosty a senátora Jaromíra Strnada (ČSSD). Tomáš Ouředník byl zaražen laxním přístupem vedení města i ostatních zastupitelů.

Máme rádi Čáslav

Informujeme

Navrhujeme

Pomáháme

Podporujeme

Vzděláváme

Upozorňujeme

Vytváříme

Zapojujeme se

Jsme aktivní

Diskutujeme

Setkáváme se

Inspirujeme se

Zajímáme se

Komentujeme

Sdílejte: