Rekonstrukce Správy železnic

LÁVKA | ANKETAZ DRONUVYFOŤ LÁVKU | LÁVKA V MÉDIÍCHZASTUPITELSTVOHISTORIE A ZAJÍMAVOSTI | REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ | INSPIRACE ODJINUDKONTAKT

Termíny realizace se již mnohokrát posouvaly…

„Zahájení realizace rekonstrukce výpravní budovy je závislé na přidělení finančních prostředků na tuto akci. Přesný termín vypsání soutěže na zhotovitele v tuto chvíli nelze určit. Kvůli obecně zvyšujícím se stavebním nákladům musí akce znovu projít schválením záměru projektu na Ministerstvu dopravy ČR,“ tvrdí v březnu 2023 za Správu železnic mluvčí Jan Nevola.

Rekonstrukce železniční stanice Čáslav včetně odstranění lávky
Zahájení realizace 2027 | Konec realizace 2029
Hlavní náplní stavby je celková rekonstrukce železniční stanice Čáslav. Hlavním přínosem stavby bude zejména výstavba nových bezbariérových nástupišť, která budou přístupná novým podchodem. Dojde k odstranění stávající lávky pro pěší, vlaky od Třemošnice budou přivedeny k nástupištím na hlavní trati. Nový podchod zajistí rovněž propojení do Vrchovské ulice. Více ZDE

Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Čáslav
Zahájení realizace 2024 | Konec realizace 2025
Projekt řeší celkovou rekonstrukci výpravní budovy v návaznosti na celkovou rekonstrukci železniční stanice. Náplní stavby bude kromě celkového uvedení objektu do odpovídajícího stavebně-technického stavu především přesun veřejných WC do budovy, příprava pro komerční jednotku, zřízení prostor pro zaměstnance Správy železnic a výstavba podkrovního bytu. Více ZDE | Leták ZDE

Veřejná zakázka: Rekonstrukce žst. Čáslav
Více ZDE